Akce

BIOMASA & ENERGETIKA 2009

středa 2. prosince 2009 09:00 (Praha)
Mezinárodní konference BIOMASA & ENERGETIKA 2009
Místo konání: Praha 6 - Suchdol; AULA České zemědělské univerzity, Kamýcká 129
Pořádá: CZ Biom, http://www.biom.cz
, tel.: 241 730 326
Příloha: Pozvánka a program konference BIOMASA & ENERGETIKA 2009  [jpg - 581.9 kB]
Mezinárodní konference BIOMASA & ENERGETIKA 2009

CZ Biom - České sdružení pro biomasu pořádá mezinárodní konferenci věnovanou biomase, energetice, obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, bioplynovým stanicím a souvisejícím tématům. Tato konference navazuje na předchozích 13 ročníků konference Energetické a průmyslové rostliny a zároveň je druhým partnerským dnem konference Bioenergie 2009.

Sborník (80 stran, 13 odborných článků) si můžete objednat na sekretariat@biom.cz za cenu 200,- Kč bez DPH.

Registrace účastníků 8:30, začátek programu 9:00.

 BIOMASA & ENERGETIKA 2009

Program konference

prof. Ing. Jiří Balík, CSc. - prorektor České zemědělské univerzity v Praze - Slavnostní zahájení

BLOK BUDOUCNOST VYUŽITÍ BIOMASY (začátek 9:00)

Ing. Jan Habart - předseda CZ Biom - Vize využití biomasy, současný stav a bariéry rozvoje z pohledu ČR i EU 
Ing. Richard Horký - ředitel TTS - Dlouhodobé zkušenosti s produkcí tepla a elektřiny z biomasy v Třebíči

BLOK PODPORA A REGULACE (začátek cca 10:30)

Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT - Rozvoj využití biomasy v ČR a v zemích střední Evropy
Ing. Blahoslav Němeček - místopředseda Energetického regulačního úřadu - Výkupní ceny elektřiny z biomasy a bioplynu v r.2010 
Mgr. Petr Holub - ředitel Odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP - Systémová podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů
Ing. Jan Pokorný - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Podpora energií z OZE dle směrnice EU - část teplárenství 

KULATÝ STŮL – Budoucnost biomasy v energetice (začátek cca 11:30)

vystoupí zástupci státní správy, podnikatelských subjektů a nevládních organizací

BLOK LESNÍ ŠTĚPKA PRO TEPLÁRENSTVÍ (začátek cca 13:00)

Ing. Michal Wantulok - vedoucí sekce výrobců lesní biomasy CZ Biom - Domácí zkušenosti s výrobou a distribucí lesní štěpky
Peter Bjerkinger - vedoucí logistiky Stora Enso Bioenergi AB, Švédsko - Dlouholeté zkušenosti s výrobou a dodávkami lesní štěpky do velkých energetických zdrojů ve Švédsku, přenos zkušeností v rámci ČR
Christian Krichbaummanažer oddělení bioenergetiky Stora Enso Wood Supply Continental Europe, Rakousko - Využívání biomasy ve velkých energetických zdrojích v Evropě (tržní prostředí s biomasou v Německu, Rakousku a Belgii)
Dr. Ing. Jan Wieslaw Dubas - majitel plantáží rychle rostoucích dřevin, Polsko - Situace na trhu s biomasou a rychle rostoucími dřevinami v Polsku

BLOK MODERNÍ TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍCÍ BIOMASU (začátek cca 14:30)

Ing. Zdeněk Funda - Fakulta strojní ČVUT - Energetické využití mokré biomasy, sušení biomasy 
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - Fakulta strojní ČVUT - Možnosti přestavby stávajících energetických zdrojů na spoluspalování biomasy a TAP
Ing. Václav Fišer, CSc. - ředitel Hoval CZ - Vývoj a koncepce Stirlingova motoru a jeho spojení s biomasou
Libor Pavlíček, MBA - ředitel Step Trutnov - Kotel na spalování celých balíků biomasy od výkonu 70 kW
Mgr. Radek Motzke - právník Ekologického právního servisu - Právní otázky povolování energetických zařízení využívajících biomasu

pořadatel si vyhrazuje právo na možnost změn v programu

Konference dále nabídne

  • Panelovou diskuzi o budoucnosti energie z biomasy
  • 16 příspěvků na aktuální téma energie z biomasy a OZE
  • Účast přednášejících ze 4 zemí EU
  • Sborník a další informační materiály a odborné publikace

Místo konání:

AULA České zemědělské univerzity v Praze

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  

Podrobná mapa ZDE.

Vložné na konferenci

 TYP ÚČASTNÍKA  ÚČASTNICKÝ POPLATEK (vč. DPH)
 základní vstupné  1.000,- Kč
 snížené vstupné pro členy CZ Biom  400,- Kč
 vstupné pro studenty a zaměstnance ČZU  zdarma (pouze po předchozí registraci, bez nároku na stravování)
 vstupné pro ostatní studenty  400,- Kč

Vložné zahrnuje poplatek za vstupné, sborník, oběd a občerstvení během konference. Studenti budou požádáni o předložení platného dokladu o studiu.

Závazná přihláška

Jméno a příjmení (1. účastník)
Jméno a příjmení (2. účastník)
Jméno a příjmení (3. účastník)
Jméno a příjmení (4. účastník)
Organizace
Adresa
E-mail
Telefon
IČO / DIČ

Potvrzujeme, že jsme uhradili odpovídající částku na účet organizátora:

Číslo účtu: 165328389 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Variabilní symbol: 2550

Do poznámky prosíme uveďte jmého účastníka nebo organizace.

Program prvního dne konference naleznete zde. Mezi přednášejícími bude mimo jiné Roman Polák (ERÚ), Michaela Vaňková (Güssing). Na první den konference nebo na oba dny konference (za zvýhodněných podmínek) se můžete přihlásit zde.

Za podpory

mpo.jpgefekt_logo_v50px.gif   KAVRCZU

Sponzoři konference

ge_money   tts

Mediální partneři

enviweb

tzb-info

alternativni_energie

nazeleno

energie21komunalni_technikazemedelec_2cm.jpgprofi_press_sro_cerne_1cm.jpg

Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část A - Program Efekt.

 

 

Datum uveřejnění: 14.10.2009
Poslední změna: 04.12.2009
Počet shlédnutí: 3055