Odborné články

Konference BIOMASA a BIOPLYN 2007 představí aktuální stav a vývoj oborů

Biomasa a bioplyn jsou obnovitelné zdroje energie s aktuálně největším potenciálem rozvoje v podmínkách ČR. Na to, jaký je aktuální stav a vývoj těchto oborů u nás i v EU, odpoví všem zájemcům již za pět dní konference “Biomasa & Bioplyn 2007 – Energetické využití biomasy a bioplynu v ČR“.

Akce se uskuteční ve dnech 27. a 28. listopadu 2007 v Konferenčním centru City, ul. Na Strži 65/1702, Praha 4 (stanice metra C – Pankrác). Hlavním pořadatelem konference je společnost BID services s.r.o. Odborným garantem konference je CZ Biom – České sdružení pro biomasu.

Program konference nabídne účastníkům informace a možnost diskuse k významným tématům z oblasti praxe i teorie, z pohledu celoevropského i národního, z pohledu představitelů ministerstev i velkých a malých firem a také komunální sféry. Účastníci tak budou mít zejména možnost získat informace o:

  • podpoře využití biomasy v EU od představitelky Evropské asociace pro biomasu
  • vlivu energetiky na klimatické změny od představitele Evropské komise
  • dotačních programech jednotlivých českých ministerstev
  • výši výkupních cen stanovených ERÚ za elektřinu vyrobenou z biomasy a bioplynu pro rok 2008
  • reálném stavu využití biomasy a bioplynu v ČR a předpokladech jeho dalšího vývoje
  • záměrech velkých společností v oblasti biomasy a bioplynu (ČEZ OZE, E.ON, Plzeňská teplárenská, Lesy ČR)
  • praktických zkušenostech z několika realizovaných projektů využití biomasy a bioplynu

Konference navazuje na předchozí dva ročníky, které se setkaly s velkým zájmem. I letos jim tato akce nabízí jedinečnou příležitost, jak získat ucelený obraz o aktuální stavu.

a perspektivách využití biomasy a bioplynu v EU a zejména v ČR. Součástí konference je prezentace výzkumných projektů a firem, které jsou v tomto oboru aktivní. K akci bude vydán sborník s plným zněním příspěvků, i na CD ROM.

Kontakty:

B.I.D. services:
Michal Pop
Tel. 222 781 065
GSM: 775 321 344

e-mail: mpop@bids.cz
www.bids.cz

 

CZ Biom - České sdružení pro biomasu:
Tel.: 241 730 326
e-mail: sekretariat@biom.cz
www.biom.cz; www.czbiom.cz

Ing. Miroslav Šafařík, PhD., předseda CZ Biom
Tel.: 603 521 163
e-mail: predseda@biom.cz
www.biom.cz; www.czbiom.cz

Ondřej Bačík, vedoucí sekce bioplyn CZ Biom
Tel.: 604 631 563
e-mail: bacik@biom.cz
www.biom.cz; www.czbiom.cz

Web konference: www.bids.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Závěry konference Biomasa a Bioplyn 2007

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 22.11.2007
Poslední změna: 9.1.2008
Počet shlédnutí: 4291

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Konference BIOMASA a BIOPLYN 2007 představí aktuální stav a vývoj oborů. Biom.cz [online]. 2007-11-22 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/konference-biomasa-a-bioplyn-2007-predstavi-aktualni-stav-a-vyvoj-oboru>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto