Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "url" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 122
Proti blbosti i bohové bojují marně.
Warning: Undefined array key "url" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 126
(Jan Werich)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 

Warning: Undefined array key "userbiom" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/prihlas.php on line 26
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Členové a členství v CZ Biomu

Obsah:

Odkazy a ikonky některých členů CZ Biomu

AGRO CS

Hlavním výrobním programem společnosti AGRO CS, a.s. je výroba substrátů a hnojiv.

AGROINTEG

AGROINTEG s.r.o. je dodavatelem techniky a technologií pro zpracování biomasy (drtičů, štěpkovačů, překopávačů kompostu, sít a halových kompostáren) včetně akreditovaného poradenství a souvisejících služeb.

BIOPROFIT

Hlavní podnikatelské aktivity společnosti BIOPROFIT s.r.o. jsou zaměřeny na energetické využívání biomasy a bioplynu.

DAVOS - Služby pro ekologii

DAVOS dodává kompletní sortiment vybavení pro kompostárny a zajišťuje projekci a poradenství v oblasti nakládání s biologickými odpady.

Ekodendra

Ekodendra se popři péči o zeleň a vzrostlé stromy zabývá rovněž zpracováním bioodpadů a výrobou kompostů.

Ekora

Ekora s.r.o. se zabývá řešeními v oblasti nakládání s bioodpady se zaměřením na energetické využití bioodpadů v bioplynových stanicích.

EnviTec Biogas

Společnost EnviTec Biogas se zabývá plánováním, projekcí, výrobou a montáží bioplynových stanic pro zemědělství a obce.

EPS

EPS, s.r.o. provádí speciální biodegradace znečištěných zemin a vod od RL a ClU, čerpání a čištění vod, sanace objektů a SEZ, geologické průzkumy a analýzy rizika, hydrogeologické posudky, odpady - dekontaminační plochy a PHO.

Farmet

Farmet a. s. zajišťuje vývoj, výrobu, prodej a servis technologických zařízení na zpracování olejnatých semen a olejů, extrudérů pro zpracování krmiv, zemědělských strojů na zpracování půdy a setí.

Gamapolis

Gamapolis s.r.o. zabezpečuje kompletní dodávky bioplynových stanic na výrobu elektické energie.

GE Jenbacher

GE Jenbacher je specializovaný výrobce plynových motorů, motorgenerátorů a kogeneračních jednotek.

HBABio

HBABio spol. s r.o. se zabývá zejména prodejem a výrobou výrobků z biologicky rozložitelných / kompostovatelných plastů.

Jena - firma služeb

Jena - firma služeb provozuje několik kompostáren v okolí Prahy. Nabízí rovněž služby mechanizované strojní linky pro zpracování biologických odpadů a prodává kompost a zahradnické substráty.

Karlow-Karlshof

Karlow-Karlshof a.s. - prodej strojů na zpracování biomasy, lesní a zemědělské techniky, a s tím spojené služby

PAWLICA

PAWLICA s.r.o. projece a realizace sušení digestátu a dalších komodit odpadním teplem z bioplynových stanic; sušení dřevních pilin a štěpky na pásové sušičce.

SITA CZ

SITA CZ nabízí komplexní nabídku služeb v odpadovém hospodářství. Provádíme odvoz průmyslových a komunálních odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, čištění průmyslových objektů, sběr a separace druhotných surovin aj.

TENEZ

TENEZ a.s. vyrábí zařízení pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl - hygienizační jednotky, nerezové a smaltované nádrže, kotle, výměníky tepla, apod.

Verner, Červený Kostelec

Verner a.s. vyrábí krbová kamna, kotle ústředního vytápění a kotelny na spalování biomasy.

Vítkovice Power Engineering

Vítkovice Power Engineering a.s. provádí projekci, výrobu a montáž bioplynových stanic různých typů. Zabývá se také projekcí ČOV a poradenským servisem.

Výzkumný ústav zemědělské techniky

VÚZT je orientovaný na řešení strojně-technologických systémů v zemědělství a mimo jiné nabízí poradenství v rámci EKIS.

Wolf System

Wolf System, s.r.o. vyrábí železobetonové nádrže pro bioplynové stanice.

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura

ZERA je regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Právnické osoby, které jsou členy CZ Biomu mají možnost nechat si zobrazovat svou ikonku na hlavní stránce webu Biom.cz. Redakce Biom.cz v případě potřeby vytvoří zdarma jednoduchou ikonku z dodaných grafických podkladů.

Členství v CZ Biomu

Pokud máte zájem o členství v CZ Biomu, stáhněte si přihlášku (právnická osoba: PDF*, RTF*; fyzická osoba: PDF*, RTF*). Na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členských příspěvků se stanete plnoprávnými členy CZ Biomu. Členové CZ Biomu dostávají zdarma zpravodaj BIOM, mají zlevněné vložné na akcích CZ Biomu a mohou se aktivně zapojovat do dění v CZ Biomu.

Členské příspěvky jsou v roce 2006:

 • 250,- Kč/rok pro běžné členy,
 • 50,- Kč/rok pro studenty denního studia,
  (Na základě usnesení přijatého Valnou Hromadou CZ Biom se tyto příspěvky od 1.1.2007 zvýší na 400,-Kč u běžných členů a na 200,- Kč u studentů a penzistů)
 • 5.000,- Kč/rok pro neziskové organizace,
 • 5.000 - 20.000,- Kč/rok pro firmy.
  Výše příspěvku se u firem počítá jako 0,1% obratu. Minimální příspěvek je 5 tisíc a maximální 20 tisíc Kč. Příspěvky je možné platit i čtvrtletně

Příspěvky je možné platit buď složenkou či převodem na účet číslo 165328389, kód 0800, variabilní symbol 2536 a nebo na akcích CZ Biomu.

 Co členství přináší

Pro právnické osoby členství navíc přináší:

 • Možnost bezplatné reklamy na Biom.cz (podrobnosti)
   
 • Možnost bezplatné reklamy v tištěném časopise BIOM
   
 • Možnost bezplatné reklamy ve sbornících, na letácích a dalších publikacích CZ Biomu
   


* Vyplněný soubor můžete:

 • vytisknout, vyplnit a zaslat na adresu CZ Biomu: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06,
 • vyplnit a zaslat na e-mail: sekretariat@biom.cz (podpis můžete dopnit při Vaší nejbližší návštěvě sekretariátu CZ Biomu).


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps