Odborné články

Republika žije rychle rostoucími dřevinami. O semináře probíhající ve všech krajích je velký zájem

Po celé České republice v současnosti probíhá série seminářů na téma “Nepotravinářské využití zemědělské půdy“. Pro ty, kdo chtějí začít pracovat v oboru rychlerostoucích dřevin, nebo už v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví podnikají a hledají tipy pro zdokonalení, pak jsou právě tyto semináře jako dělané.

Obr. 1: Série seminářů na téma “Nepotravinářské využití zemědělské půdy“

"Semináře jsou ideální hlavně pro zájemce-nováčky, kteří uvažují o pěstování alternativních plodin, ať už bylin nebo rychlerostoucích dřevin. Nové poznatky však mohou být cenné i pro společnosti, které už mají s pěstováním RRD nějaké zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se konají po celé republice, je obrovskou výhodou seminářů též snadná dostupnost,“ nastiňuje organizátorka Leona Šimková.

Díky tomu, že se jedná o semináře pro malou skupinu lidí, nabízí výjimečný prostor pro obšírnou a detailní diskusi o konkrétních tématech, specifikách a problémech. Každý účastník tak získá komplexní pohled na pěstování RRD - od zakládání, způsobu přípravy půdy a environmentálních aspektů pěstování RRD až po ekonomické souvislosti.

Seriál už je v plném proudu a zájem zatím předčil očekávání. Na druhou stranu, aby ne. Každé datum má své originální a hlavně kvalitní obsazení, které je dle možností regionu doplněno i o exkurzi do lokálních úspěšných příkladů z praxe z tohoto oboru.

Už jen u prvního semináře v Praze byl poptávka po místech obrovská. Kapacita byla dopředu zaplněna a přebyvší zájemci museli vzít za vděk dalšími termíny. A i ty neměly o zájem nouzi.

Na seminářích zjistíte všechny aspekty využití RRD

Semináře jsou zaměřeny na praktické příklady pěstování a péči o energetické dřeviny (topoly, vrby) a byliny, ale také informace o ekonomice pěstování energetických plodin a uplatnění produkce na trhu. S ohledem na zavedení certifikace biopaliv od 1. 1. 2012, do jejíhož výrobního řetězce spadají i zemědělci jakožto výrobci surovin pro jejich výrobu, informují semináře také o požadavcích na certifikace biopaliv i praktických zkušenostech s kontrolou udržitelnosti jejich výroby.

Obr. 4: Série seminářů na téma “Nepotravinářské využití zemědělské půdy“

Programy jednotlivých seminářů jsou dle možností doplňovány také o přednášející z praxe nebo potenciální odběratele biomasy v daném regionu. Například na posledním semináři v Plzni tak měli možnost účastníci vyslechnout Jiřího Holoubka, obchodně technického ředitele Plzeňské teplárenské, a.s., který se věnoval problematice pohledu koncového odběratele dřevní štěpky v energetickém průmyslu.

Z dalších přednášejících, kteří přislíbili na některých ze seminářů účast, se mohou návštěvníci těšit například na zástupce společnosti ČEZ, který vysvětlí specifika výkupu dřevní štěpky za účelem výroby elektřiny a tepla v energetických provozech akciové společnosti ČEZ.

Certifikační agentura Bureau Veritas pak rozebere blíže proces certifikace biopaliv a tedy i povinnosti zemědělce vyplývající ze zapojení se do systému certifikace biopaliv. Účast na semináři přislíbil i zástupce samosprávy, který by měl přiblížit problematiku vydávání závazného stanoviska odboru životního prostředí pro výsadbu rychlerostoucích dřevin jakožto nepůvodních druhů rostlin.

“Účast na semináři je cenná hned z několika důvodů. Především dává účastníkům výjimečnou příležitost získat základní a hlavně ověřené informace o možnostech a rozšíření tohoto oboru, který se poslední dobou stává jednou z nejatraktivnějších alternativ klasické zemědělské produkce," dodala Šimková z CZ Biom.

Semináře už proběhly na čtyřech místech. Jedná se však jen o začátek. Zemědělci a potenciální pěstitelé energetické biomasy se mohou přihlašovat na dalších devět termínů v sedmi krajích.

KDE SE BUDOU KONAT DALŠÍ SEMINÁŘE:

3.5. Bernartice (Královéhradecký kraj)
16.5. Zlín (Zlínský kraj)
17.5. Ostrava (Moravskoslezský kraj)
18.5. Horka n. Moravou (Olomoucký kraj)
24.5. Červený Újezd (Středočeský kraj)
31.5. Chomutov (Ústecký kraj)
7.6. Hlavatce (Jihočeský kraj)
21.6. Dobrovice (Středočeský kraj)
26.6. Poděbrady (Středočeský kraj)

Přednášky ke stažení

 Použití vybraných rychle rostoucích druhů rostlin v krátkodobém obmýtním režimu (Evropské zkušenosti) - Jan Saglena stahuj
 Alternativní plodiny pro energetiku - Roman Honzík stahuj
 Zkušenosti ČEZ, a.s. se spalováním biomasy v Elektrárně Poříčí a Teplárně Dvůr Králové - Josef Pavel stahuj
 Povolování pěstování rychle rostoucích dřevin - Markéta Zárubová stahuj
 Certifikace udržitelnosti biopaliv - Jiří Trnka stahuj
 Výnosnost a ekonomika pěstování výmladkových plantáží - Leona Šimková stahuj
 Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody - Jan Weger stahuj
 Nedostatek energetické biomasy - Vlasta Petříková stahuj
 Využití alternativních paliv v moderním teplárenství a s tím související dopady na provoz - Jiří Holoubek stahuj
 Zkušenosti s certifikací ISCC - Miloš Skála stahuj
 Energetické využívání biomasy v ČEZ, a. s. - Antonín Svěrák stahuj
 Rychle rostoucí dřeviny v podmínkách České republiky - Jan Saglena stahuj
 Biomasa pro energetické účely - Pavel Fuksa stahuj

Kontaktní informace

Pořádá: CZ Biom

Kontaktní osoba: Leona Šimková E-mail: simkova@biom.cz Tel.: 777 366 487

Web: www.biom.cz/cz/novinky/seminare-nepotravinarske-vyuziti-zemedelske-pudy

 


 

logo_EU.jpg  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Potrebný pracovný čas a logistika pri zbere krátkoobrátkových plôch RRD pomocou rezačky
Energetické využívání rychle rostoucích dřevin aneb předávání zkušeností z oboru rychle rostoucích dřevin
Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin pro vlastní potřebu

Předchozí / následující díl(y):

Náklady na produkci štěpky z rychle rostoucích topolů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 7.5.2012
Poslední změna: 20.6.2013
Počet shlédnutí: 5924

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Republika žije rychle rostoucími dřevinami. O semináře probíhající ve všech krajích je velký zájem. Biom.cz [online]. 2012-05-07 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/republika-zije-rychle-rostoucimi-drevinami-o-seminare-probihajici-ve-vsech-krajich-je-velky-zajem>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto