Odborné články

Z historie a činnosti mezinárodní sekce

Je tomu už neuvěřitelných 9 let, kdy byl CZ Biom přijat do Evropské asociace AEBIOM. Bylo to v Paříži, přesně před 9 lety, v lednu roku 1995. Naše prvé kontakty byly zpočátku velmi rozpačité, zejména proto, že jsme byli v porovnání s tehdejšími státy, resp. sdruženími BIOM z jednotlivých států, velmi pozadu ve využívání biomasy pro energii. Tato situace se bohužel zatím zlepšila jen částečně. Příčina byla ale také v tom, že nebylo jednoduché se rychle zorientovat v systému činnosti AEBIOM a zapojit se do aktivní spolupráce. Přispělo k tomu zřejmě i to, že jsme byli vnímáni jako malý stát bez zkušeností, a tudíž i s malým přínosem pro celé sdružení AEBIOM.

V průběhu prvých let našeho členství v této evropské asociaci jsme tudíž působili spíš jako pozorovatelé a hlavním našim cílem bylo získávání informací z Evropy pro využití doma. To jsem zajišťovala jednak přímým kontaktem na schůzích AEBIOM, kterých jsem se snažila pravidelně zúčastňovat (i když ne vždy se to dařilo) a hlavně předáváním písemných informací pro naše členy CZ Biom. Závažné informace jsem uplatňovala průběžně ve svých přednáškách na seminářích a konferencích, později pak prostřednictvím internetu na webových stránkách CZ Biom.

Teprve později se mi podařilo zapojit CZ Biom do řešení mezinárodních projektů. Prvý projekt se týkal cílené propagace využívání biomasy, kde nám byli významnou oporou kolegové z Rakouska, kteří celý projekt koordinovali. Podstatou projektu bylo vydávání propagačních letáků a jejich distribuce pro širokou veřejnost. To se uskutečňovalo prostřednictvím schůzí a seminářů po celé ČR. Tyto letáky byly zdařilé a velmi dobře posloužily jako základní informace pro nejširší okruh zájemců o biomasu i lidem, kteří dosud o biomase docela nic nevěděli. Speciální leták byl vydán též v angličtině a to u příležitosti 1. světové konference o biomase ve španělské Seville, které jsem se ve zkráceném čase zúčastnila a kde proto mohly být letáky na místě distribuovány. Touto formou jsem se snažila předat určitou povědomost o naší malé zemi a o úsilí CZ Biom k přispění k rozvoj využívání biomasy. Z této konference jsem přivezla rovněž řadu zajímavých informací, důležitých pro další rozvoj programu biomasy. Zmíněné letáky sloužily CZ Biom několik let, ale bohužel v současné době jsou již všechny rozdány, a tak by bylo potřeba nechat vytisknou nové, s aktuálními informacemi.

Ve snaze přiblížit kolegům z AE Biom situaci v ČR, jsme jednu z pravidelných schůzí uspořádali v Praze. Tato schůze se konala již v r. 1998 a zúčastnila se jí většina zástupců AEBIOM. Měli jsme snahu ukázat našim kolegům ne příliš dobrou situaci v rozvoji biomasy v ČR a hlavně hledat způsob, jak pomocí AEBIOM situaci zlepšit. V té době jsme již projednávali možnost zajištění dalšího projektu. Jednalo se o realizaci našeho návrhu o zhotovení instruktážního pořadu vysílaného v ČT o významu využívání obnovitelných zdrojů energie u nás a ve světě. Žádost o projekt byla prostřednictvím sekretáře AEBIOM (J.P.Jossart) zpracována a předána na program ALTENER Bohužel projednávání žádosti trvalo více než 2 roky, takže jsme náš záměr, který měl být podstatou tohoto projektu zrealizovali v ČR v předstihu a to zhotovením 10 dílného televizního seriálu s názvem: Energie 21. století. Celý seriál byl odvysílán na ČT 2 již v r. 2000 a opakován v r. 2001. Bohužel vysílací čas byl velmi nevhodný – 16,30 a pak dokonce v 15,55 hod. - takže se tato informace bohužel široké veřejnosti nedostala. Zbytečné bylo naše úsilí vyvíjené na ČT, aby byl seriál zařazen v příhodnější dobu, s vysvětlením, že toto téma zajímá jen úzký okruh diváků. Jen úzký okruh diváků musí topit? ptá se CZ Biom, ale již bez odpovědi.

Navržené téma bylo přece jen schváleno, ale vzhledem k tomu, že CZ Biom již zajistil tento TV seriál v předstihu, byla koncepce projektu schválena tak, že se zhotovilo - na bázi tohoto seriálu - nové video a to jednak v češtině a jednak v angličtině pro účely kolegů z AEBIOM. Součástí projektu bylo rovněž vytištění nových propagačních letáků (v češtině a angličtině). Podstatou tohoto projektu bylo dále uspořádání 2 tzv. Byznys trypů, které se konaly v ČR. V té době se již chystalo tzv. obchodování s kredity CO2, a proto bylo hlavním cílem těchto setkání nalézt partnery pro toto předpokládané obchodování. První setkání se konalo v únoru 2002 a druhé začátkem června téhož roku. O obě setkání byl velký zájem. Na druhý B.T. přijelo na 35 účastníků z 11 zemí Evropy. Tato akce byla velmi náročná a vyčerpávající, protože celá organizace závisela v podstatě jen na mé maličkosti. Nakonec se vše dobře zvládlo, zahraničním účastníkům se celá akce líbila, zvláště exkurze, která končila v Třeboni na bioplynové stanici. Naši zájemci o biomasu měli tak příležitost navázat přímé kontakty se zahraničními partnery a zahájit případnou spolupráci. Zajištění tohoto projektu bylo ale velmi náročné administrativně. Velmi dlouhou dobu trvalo vyřízení každé záležitosti, což je pro účastníky projektů obecně nepříjemné a také nepřehledné, když vše trvá tak dlouho.

Jak je zřejmé jen z mála uvedených údajů, není snadné proniknout do organizace práce AEBIOM. V průběhu celého období, již 9 let, se to ale postupně začalo dařit. Nyní je třeba, aby se v této práci dále pokračovalo a aby nebylo toto velmi náročné úsilí zcela zmařeno. Vzhledem k mému věku vidím zcela jednoznačně, že tuto náročnou práci nemohu dále sama zajišťovat. Proto jsem již dříve hledala nástupce, ale zatím se to nijak nevedlo. Snažila jsem se dokonce pro některé kolegy zajistit přímou účast na schůzích AEBIOM, aby se s organizací práce seznámili a perspektivně ji převzali. Na těchto schůzích se se mnou zúčastnili postupně tito kolegové : Ing. Slejška, Ing. Kutil a Ing. Götz. Bohužel, zatím se nikdo této práci nechce či nemůže věnovat.

Teprve loňského roku jsem se seznámila s perspektivní mladou kolegyní, která by mohla i chtěla tuto práci převzít. Jmenuje se Jana Mazancová, má o biomasu zájem, což je dáno i tím, že pro blížící se ukončení vysokoškolského studia zpracovává diplomovou práci na téma využívání biomasy, konkrétně bioplynu. Se záměrem jejího zapojení do práce v mezinárodní sekci CZ Biom se loni zúčastnila schůze AEBIOM v Lublani, kde jsem ji již představila jako moji perspektivní nástupkyni. Blížící se další schůzi, dne 16.2.04 v Bruselu již navštíví sama a budu ráda, když postupně agendu převezme. Bude-li nutné, ráda ještě v některých záležitostech vypomohu, ale jsem přesvědčena že Jana Mazancová bude moji platnou nástupkyní v AEBIOM. Jana je šikovná, pracovitá a hlavně velmi dobře jazykově vybavená, takže mohu každému kdo by měl zájem o informace z AEBIOM doporučit, abyste se na ni s důvěrou obraceli. Bylo by jistě užitečné, aby se Jana sama představila členům CZ Biom a uvedla na sebe potřebné kontakty.

V rámci činnosti Mezinárodní sekce zpracoval CZ Biom některé instruktážní a propagační videopořady, jejichž seznam následně uvádím:

Biomasa pro 21.století: 10 dílný televizní seriál (každý díl cca 20minut). Energie budoucnosti: výukový videopořad pro základní školy + výukové karty Energie budoucnosti: výukový videopořad pro Střední školy a Gymnázia + výukové karty Pro oba typy škol jsou znázorněny obnovitelné zdroje energie jednak na videu, jednak v tištěné formě na „kartách“. Biomasa pro energii: Videopořad zhotovený v rámci projektu Altener (česky, anglicky) Biomasa pro vytápění v obcích i městech: videopořad je zaměřen zejména na komunální sféru a je doplněn brožurou o 40 stranách. Elektrická energie z biomasy: na 30 min. videu jsou uvedeny nejnovější možnosti výroby elektřiny z biomasy (dokončeno v prosinci r. 2003).

Případní zájemci o tyto propagační materiály se mohou hlásit na sekretariátu CZ Biom, nebo přímo na mé adrese.

Závěrem přeji mezinárodní sekci CZ Bioj hodně zdaru v pokračování činnosti a dobrou spolupráci s AEBIOM při realizaci nových projektů, přínosných pro CZ Biom.

Nová tvář mezinárodní sekce

Dr. Petříková již výše uvedla své rozhodnutí mi postupně předat mezinárodní sekci. Následující řádky by vám měly přiblížit komu vlastně tuto funkci chce předat.

Jmenuji se Jana Mazancová a jsem studentkou posledního ročníku Institutu tropů a subtropů České Zemědělské Univerzity. Můj zájem spadá především do oblasti obnovitelných zdrojů energie a efektivního využívání druhotných surovin, a to nejen v ekonomicky vyspělých státech, ale i v rozvojových zemích. Během studia jsem měla možnost strávit nějaký čas na universitě Wageningen v Nizozemí, kde jsem se zabývala environmentálním inženýrstvím. V současné době jsem rovněž zaměstnancem VÚZT v Praze, kde se podílím na řešení projektů týkajících se využívání biomasy pro energetické účely.

K mým jazykovým schopnostem patří aktivní angličtina, pasivní němčina a základy španělštiny.

Jak již bylo zmíněno, zúčastnila jsem se spolu s Dr. Petříkovou podzimního setkání AEBIOMu v Ljublani, kde jsem měla možnost se seznámit se svými evropskými kolegy. Nyní mne čeká setkání v Bruselu. Doufám, že má práce bude efektivní a přispěje k dobré spolupráci CZ Biomu a AEBIOMu.

Jako poslední bod bych se ráda zmínila o přijetí CZ Biomu do evropské kompostářské sítě ECN (European Compost Network) a asociace ORBIT (the ORBIT Association). Po zaplacení ročního příspěvku 1000€ se CZ Biom stává plně registrovaným členem.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Zpráva o činnosti Bioplynové sekce v roce 2004
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Propagace biomasy pro energii
Nové učební pomůcky pro školy
Informační kampaň pro veřejnost a školy
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
Zahraniční spolupráce s AEBIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.3.2004
Poslední změna: 14.3.2004
Počet shlédnutí: 7762

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Z historie a činnosti mezinárodní sekce. Biom.cz [online]. 2004-03-22 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/z-historie-a-cinnosti-mezinarodni-sekce>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto