autoři článků

Vojtěch Pospíšil

CZ Biom - České sdružení pro biomasu, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy