Odborné články

Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Po více než dvou letech perné práce se podařilo provést dlouho očekávané naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES v podobě nového zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Parlamentem České republiky. Ten vyšel pod č. 180/2005 Sb. ve Sbírce zákonů dne 5. května 2005.

Vývoj schvalování tohoto zákona a průběžná stanoviska CZ Biomu k němu jste mohli průběžně sledovat na www.biom.cz, mimo jiné i proto, že členové sdružení se na zdárném průběhu významnou měrou podíleli. V samém závěru došlo k poměrně kuriózní situaci, která významně dotváří obraz o těžké schizofrenii naší společnosti. Poprvé v novodobé historii se totiž stalo, že zákon vychází ve Sbírce zákonů, aniž by byl podepsán prezidentem. Už jen tento akt sám o sobě (nepodepsání) je velmi nestandardním vyjádřením osobního postoje. Ovšem zdůvodnění, které bylo podáno v podobě oficiálního tiskového sdělení (http://www.hrad.cz) téměř bere dech. Není nutno zde rozebírat jednu nepravdivou větu oné tiskové zprávy po druhé, neboť to již udělal Martin Bursík na své tiskové konferenci, nicméně na několik ve zprávě uvedených úvah je přesto vhodné odpovědět.

V textu sdělení se mimo jiné praví: „Ohromné naleziště ropy pod pouští je podle této podivné teorie zdrojem neobnovitelným, tři palmy na povrchu zdrojem obnovitelným. Ropa přece nepřibývá, zatímco palmy (možná) narostou znovu. Spalme tedy biomasu z palmového listí a ropu netěžme“. Takové „odborné“ srovnání snad ani nepotřebuje nějaký komentář. Zato slova: „Výčet „obnovitelných zdrojů“ postrádá jakoukoli metodologii, není jasné, co je od ostatních odlišuje“ ukazují, nakolik si jsou politici vědomi konzistentnosti svých činů, neboť se zde popírá skutečnost, že již mnohokrát předtím sám prezident podepsal dokumenty, které obnovitelné zdroje zcela jednoznačně definují a dokumenty, které přímo Českou republiku zavazují k jejich využívání.

Kolikrát jsme my v CZ Biomu podávali vysvětlení, jak to je s produkcí oxidu uhličitého v případě fosilních zdrojů a v případě biomasy. Uvedená slova „Spalování tzv. obnovitelných zdrojů - tedy biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu - vede k podobným efektům jako spalování uhlí nebo ropy“ snad nelze chápat jinak, než nepovedený pokus o humor. Snad se na tomto místě můžeme zavázat, že budeme toto vysvětlení podávat znovu a znovu trpělivě do té doby, dokud to nepochopí poslední z těch, kteří jsou ještě vzdělavatelní. Můžeme jen spoléhat na to, že dorůstající generace nebude náchylná k přejímání dogmat a začne o věcech a souvislostech více přemýšlet. Protože plete-li si významný politik legitimní právní normu se „snůškou ekologických dogmat“, pak nezbývá než trpělivě vychovávat mladou generaci tak, aby se nenechala takto vyhraněnými a emotivními postoji z úst prvního muže státu zmást.

Člověk ani nemusí mít ekonomické vzdělání, aby začal pochybovat o tom, zda pan prezident věděl, co že to vlastně podepisuje, neboť kritizuje-li za podobné činy ostatní, měl by sám jít příkladem a než-li něco podepíše, měl by se zamyslet nad tím, zda jsou uvedená slova a slůvka alespoň věcně správně seskupena.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

10 eko-omylů prezidenta Klause
Příprava vyhlášky o biomase
New legislative provision for renewable energy in the Czech Republic
Bioenergie v nových členských zemích EU - stav a tržní příležitosti
Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Přehled událostí týkajících se právního rámce klimatických změn za rok 2005
Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
Výkupní ceny s trochou filozofie

Předchozí / následující díl(y):

Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 8.6.2005
Poslední změna: 7.6.2005
Počet shlédnutí: 7926

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Biom.cz [online]. 2005-06-08 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/komentar-k-prijeti-zakona-o-podpore-vyroby-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto