Odborné články

Bioenergie v nových členských zemích EU - stav a tržní příležitosti

Anotace: Článek shrnuje poznatky, které autor získal při návštěvě konference v Lipsku. Ta se konala 9. března v Lipsku. Nosným tématem byly obnovitelné energie v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie.

Konference pod tímto názvem s konala 9. března v Lipsku a jakkoli počet jejích účastníků zdaleka nedosáhl množství na paralelně pořádané konferenci „Transformace energetiky v zemích střední a východní Evropy“, její závěry jsou neméně důležité, zejména pro ty, kteří to s obnovitelnými zdroji myslí vážně a nepovažují tento sektor za „nanoenergetiku“, jak na toto odvětví občas nahlížejí rádoby velcí energetici.

Skutečností je, že se cíle stanovené nejprve v Bílé knize (1997) a posléze dané Směrnicí 2001/77/EC daří plnit zejména díky rozmachu větrné energie, přičemž původní předpoklad byl, že biomasa bude v roce 2010 představovat 68% veškeré výroby obnovitelné energie. Provedená korekce tohoto předpokladu, uvedená ve Sdělení Evropské komise COM(2004)366 uvádí 40% z biomasy. Neplnění původních předpokladů nelze spatřovat pouze v technologických překážkách, ale zejména v ekonomice, resp. Systému podpory, který není ve většině zemí nastaven pro tak logisticky náročné odvětví. Dalším problémem původní EU15 a nyní i EU25 je rozpačitá snaha o revizi společné agrární politiky (CAP), která je v současné podobě obrovskou přítěží rozvoje nejen v oblasti energetického využívání biomasy.

Výše uvedené důvody spolu s dalšími mimo jiné nahrávají faktu, že spoluspalování biomasy s fosilním palivem (uhlím) je spatřováno jako podstatný způsob naplnění stanovených cílů. Od toho se odvíjí i situace v nově přistoupivších zemích.

Příspěvky, tj. národní zprávy jednotlivých zemí (Polsko, ČR, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyško, Estonsko) a celkový evropský přehled jsou k dispozici v databázi CZ Biomu a v případě zájmu mohou být uveřejněny i na jeho webu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 30.3.2005
Poslední změna: 29.3.2005
Počet shlédnutí: 7256

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Bioenergie v nových členských zemích EU - stav a tržní příležitosti . Biom.cz [online]. 2005-03-30 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/bioenergie-v-novych-clenskych-zemich-eu-stav-a-trzni-prilezitosti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto