Odborné články

Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

Navzdory nízkým cenám palivového oleje a plynu a přísnějším požadavkům na snižování emisí, byl největší světový veletrh lesnictví a dřeva LIGNA a Elmia Wood věnován opět využití dřeva jako paliva. Na veletrhu LIGNA, který se konal 22. až 26. května 2017 v Hannoveru, byl formou informativního stánku prezentován i projekt greenGain.

V průběhu obou událostí byla reflektována důležitost energetického využití dřeva. Hlavním tématem veletrhu  LIGNA v Hannoveru je již po několik let efektivní a tzv. „eco-friendly‘‘ zpracování dostupných surovin. Tento rok byly v technologické sekci „Od stromu k palivu‘‘ organizované Agrární komorou dolního Saska (COALS) také prezentovány poslední trendy a vývoj řešení sklizní, zpracování a energetického využití palivového dřeva.

Jasným zaměřením technického vývoje a postupů je dodržování přísnějších mezních hodnot emisí, na základě německého nařízení o omezování znečištění (1.BImSchV). Navíc byly prezentovány možnosti zpracování dřevní štěpky, které se dotýkají i materiálu z údržby veřejné zeleně (LCMW). Proto byly předvedeny i štěpkovače, třídičky a sušárny.

Také ve Skandinávii je dřevo stále majoritní záležitostí, jak bylo viděno na veletrhu Elmia Wood ve městě Jönköping ve Švédsku. Zde byly předváděny štěpkovače v praxi (foto 1) i nejrůznější technologie pro úpravu palivového dřeva jako jsou pily, třídičky a drtičky.  

Ve Švédsku je kromě materiálu biomasy LCMW sbíráno k energetickým účelům i drobné dřevo. Byly proto předváděny především diskové a bubnové štěpkovače od tažných za traktor až po návěsné nástavby (foto 2).

 
Obr. 1: K nasekání materiálu LCMW dodavatelé obvykle používají velké štěpkovače, které byly na veletrhu Elmia Wood prezentovány mnoha výrobci
Obr. 2: Štěpkovač tažný za traktor
 

Eco-friendly spalování

Kvalita paliva ve spojení s typem kotle a technologií filtrování zplodin, hraje klíčovou roli v úsilí o vytápění ekologicky šetrným způsobem a dodržování zákonných limitů. Německý peletový institut (DEPI - Deutsche Pelletinstitut GmbH) v Hannoveru prezentoval dřevěnou štěpku s evropskou značkou kvality ENplus (foto 3).

Cílem bylo vytvořit palivo s homogenními vlastnostmi, které by splňovalo přísné legislativní požadavky na znečištění ovzduší. Proto je dřevěná štěpka klasifikována podle velikosti, obsahu popela, vody, výhřevnosti, atd. do tří tříd kvality: A1, A2 a B. Díky vysokému podílu kůry a jemného materiálu, je materiál LCMW často řazen do kategorie B. Po řádném zpracování, především sítování, však může dosahovat i třídy A2, i když za vyšší výrobní cenu. Navíc, výrobci a dodavatelé mohou získat certifikát, pokud splní požadavky na řízení kvality a spolehlivosti, školení zaměstnanců, dodavatelskou dokumentaci a související dimenziální ustanovení. Pro zákazníka tyto opatření zvyšují bezpečnost při získávání vysoce kvalitního zboží.

 
Obr. 3: Rozdílná kvalita ENplus-certifikace byla demosntrována Německým Peletovým Institutem na veletrhu LIGNA
Obr. 4: Filterbox-SZ od firmy Schräder, kombinace cyklonových a elektrických filtrů pro spalování dřeva
 

Filtrovací systémy pro spalování dřeva

Výrobce systémů na čištění spalin Schräder, představil Filterbox-SZ pro větší zařízení spalování dřeva, která mohou být rozšířena v modulární konstrukci (foto 4). Elektrostatický filtr používá v kombinaci s cyklonovým filtrem, který čerpá, bez dmychadla, hrubé částice z kouřových plynů před e-filtrem.

Každý modul je navržen pro kotle o výkonu 100 kW. Kotle o výkonu 400 kW, mají zapojeny čtyři moduly za sebou. Cena se pohybuje mezi 11.000 (100 kW) až 32.500 Eury (400 kW). Menší e-filtry od značky Ecotube, vyvinuté pro instalace do proudu spalin nebo jako regulační přípojky ke komínům o výkonu 50 až 70 kW, jsou nabízeny od 1.600 Euro.

Informační stánek greenGain na LIGNA

Během pěti výstavních dní veletrhu LIGNA, partneři ze společnosti COALS informovali účastníky o projektu greenGain a prezentovali technické inovace v rámci prohlídky technologické sekce ,,Od stromu k palivu‘‘ (foto 5 a 6). Dvakrát denně mohli zainteresovaní návštěvníci následovat výklad energetického experta  Carstena Brüggemanna a klást otázky ohledně tématu energetického využití dřeva.

 
Obr. 5: Dvakrát denně Carsten Brüggemann informoval o technických inovacích na veletrhu LIGNA
Obr. 6: U stánku COAL návštěvníci získali informace a dokumenty na téma energetického využití dřeva a o projektu greenGain
 

Projekt greenGain hledá řešení, která by zvýšila využívání energie z biomasy vznikající z údržby veřejné zeleně, a to způsoby, které by byly v zájmu veřejnosti. Hlavními cílovými skupinami jsou regionální a lokální společníci, odpovědní za údržbové práce a za management zbytků biomasy v jejich území. Dále je zaměřen na poskytovatele služeb,včetně farmářů a vlastníků lesů, jejich asociace, nevládní organizace a energetické zprostředkovatele a spotřebitele.

Tříletý projekt, který odstartoval v lednu roku 2015 je podporován programem EU Horizon 2020, který se zabývá výzkumem a inovacemi v EU. Projekt je spojením partnerských společností a výzkumníků z Německa, Itálie, Španělska a České republiky. Vědci analyzují potenciální zdroje biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně a různé technologie jejich zpracování. Dále popíše různé možné překážky a doporučení pro dotčené členy v EU.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Polsko: teplo z biomasy v systému ORC
Sušení biomasy pro energetické účely
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností
Co ukázalo Energo 2015
Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii
Bioenergetické centrum

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 20.7.2017
Poslední změna: 4.12.2018
Počet shlédnutí: 10613

Citace tohoto článku:
BRÜGGEMANN, Carsten, CLALÜNA, Aline, JEŘÁBKOVÁ, Julie: Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood. Biom.cz [online]. 2017-07-20 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/zpracovani-a-vyuziti-biomasy-z-udrzby-verejne-zelene-inovace-a-trendy-na-veletrhu-ligna-a-elmia-wood>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto