autoři článků

Carsten Brüggemann

, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy