Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Odkazy na zajímavé české i zahraniční weby

Komentář k situační studii AEBIOMu "Trh s teplem a Kjótský protokol"

Antonín Slejška, VÚRV Praha, CZ BIOM

Úvod

Na začátku listopadu tohot roku vydal AEBIOM situační studii "Trh s teplem a Kjótský protokol". Jelikož ji považuji za v současné době nejdůležitější veřejný dokument ve fytoenergetice pro všechny evropské státy, uveřejňuji zde alespoň stručný výtah. Celou studii naleznete na webu CZ BIOMu nebo Vám ji mohu na požádání poslat e-mailem.

EU a Kjóto

V Kjótu se členské státy EU zavázaly snížit emise CO2 do období let 2008 - 2012 o 8% oproti roku 1990 (ČR se k tomuto závazku rovněž připojila), avšak jak se ukazuje, v současné době emise CO2 opět narůstají. Existují však tři způsoby, jak tyto emise omezit:

  1. snížením spotřeby energie zvýšením efektivnosti jejího využívání a šetrným hospodařením;
  2. substitucí fosilních zdrojů energie obnovitelnými;
  3. nahrazováním paliv s vysokým podílem uhlíku (uhlí, ropa), palivy s nízkým obsahem uhlíku (zemní plyn).

Třetí metoda je velmi problematická, jelikož Evropa je již dnes z 50% závislá na importu zemního plynu a tato závislost se pravděpodobně zvýší na 70% do roku 2020.

Snižování spotřeby energie brání příliš nízké ceny fosilních paliv. Ty brání rovněž rozvoji obnovitelných zdrojů energií (OZE), jejichž využitelný potenciál je v EU podhodnocen. Z OZE má nejvyšší potenciál růstu biomasa. Té je přičítán 83,2% podíl z očekávaného nárůstu využívání OZE (90,2 ze 106,6 Mtoe).

Evropský trh s teplem

Nejdůležitějším spotřebitelem tepla jsou domácnosti. Z celkové spotřeby energie ve společnosti je 22% spotřebováváno na vytápění v domovním sektoru.

Podle dominantního způsobu vytápění je možné jednotlivé země rozdělit do následujících skupin:

Podle podílů jednotlivých zdrojů energie je možné zvolit vhodnou strategii náhrady fosilních zdrojů energie OZE. Nejnáročnější je prosadit užívání OZE tam, kde se vytápí zemním plynem.

Biomasa je v současné době z více než poloviny pálena ve starších kotlích na polena. Avšak tento podíl se snižuje na úkor moderních kotlů a zejména ve prospěch peletek. Již přes 60 výrobců kotlů v EU produkuje zařízení pro spalování pelet. Pelety se prosazují zejména díky své nízké vlhkosti, vysoké hustotě a tvaru umožňujícímu přepravu v cisternách s pneumatickým vyprazdňováním, což vše odstraňuje obvyklé nedostatky biomasy při transportu a skladování.

Závěr

Pro urychlení snižování emisí CO2 je nutné:

Nastartování transformace energetiky na OZE je možné uspíšit např. těmito aktivitami:

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu