Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Zápis ze 7. schůze předsednictva a revizní komise, svolané dne 28. 7. 1999 v Chomutově

Schůze byla svolána jako mimořádná.

Přítomni: Váňa, Petříková, Sladký, Usťak, Honzík, Novotný

Usnesení:

Předsednictvo vyslovuje souhlas s kolektivním členstvím CZ BIOM v Asociaci pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Zápis ze 6. schůze předsednictva a revizní komise CZ BIOM konané dne 24.6.1999 ve VÚRV v Praze - Ruzyni

Přítomni: Kutil, Sladký, Valečko, Novotný, Váňa, Petříková, Honzík, Usťak, Kára. Ostatní omluveni.

  1. Kontrola zápisu: bez připomínek
  2. Akce CZ BIOM do konce roku 1999, plánované akce - seminář energetické rostliny V v Chomutově 28.8.1999, seminář “Energetické rostliny” Rakovník a Libverda u Děčína. Na seminář v Chomutově bude pozván expert přes konopí ze SRN, účast Petříkové a Slejšky na mezinárodní konferenci o fytoenergetice v Bratislavě spojené se schůzí AE Biom, v plánu je další akce o fytoenergetice pravděpodobně v listopadu, před kterou by se vydal časopis Biom. Vzhledem k účasti nebo spoluúčasti CZ BIOM na 2 realizovaných výstavách a na 2 budoucích výstavách, se z finančních důvodů nezúčastníme akcí Envi-Brno a Pragotherm. Kutil - příprava televizního seriálu o biomase.
  3. Podpora separovaného sběru bioodpadu.
    Schválena výzva, kterou vypracoval Váňa a jejímž obsahem je ekologické nakládání z bioodpady. Bude předána na obvyklá místa jako tisková zpráva a bude šířena Internetem.
  4. Příprava valné hromady a voleb nových funkcionářů. Valná hromada s volbami funkcionářů bude v únoru 2000. Předsedou volební komise byl jmenován p. Novotný (členové p. Kára a Slejška). K volební kampani bude k dispozici číslo časopisu Biom, který vyjde v lednu 2000. V tomto čísle bude pozvánka na valnou hromadu a volební kandidátka. Kandidáti do předsednictva a revizní komise oznámí souhlas s kandidaturou do 15.12.1999 sekretariátu CZ BIOM. Krátká sdělení kandidátů o jejich záměrech v novém funkčním období uveřejní časopis Biom. Souhlas s kandidaturou vyjádřili přítomní: Kutil, Sladký, Valečko, Novotný, Slejška, Honzík, Váňa, Petříková.
  5. Hospodaření CZ BIOM: stav k dnešnímu dni: pokladna 5.598,60 Kč, účet 257.754,61 Kč. Ukládá se předsedovi revizní komise provést revizi hospodaření za 1. pololetí.
  6. Různé

Zapsal: Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek