Odborné články

Valná hromada CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu potvrdila dobrý směr

Místem konání Valné hromady Českého sdružení pro biomasu bylo dne 11. května 2006 Zdravé město Pelhřimov, mimo jiné sídlo významného člena sdružení – firmy IROMEZ, která dodává teplo a teplou vodu podstatné části domácností ve městě. Valné hromadě předcházela schůze Předsednictva CZ Biomu, které schválilo program Valné hromady a návrhy některých usnesení. Valná hromada přinesla několik významných změn, z nichž největší je zřejmě způsob stanovení a výše členských příspěvků. Zvýšení členských příspěvků právnických osob významně posiluje profesní charakter sdružení, ale současně nikterak nemění jeho zájmový charakter. Fyzické osoby se zájmem o aktuální dění v oblasti produkce, zpracování a využití biomasy, bioplynu, kompostárenství a dalších podoborů mohou do sdružení nadále přistupovat za symbolický roční příspěvek a aktivně se účastnit práce sdružení. Právě aktivní přístup je základním hnacím motorem, který může pomoci urychlit mnoho pozitivních změn v celé společnosti.

Valná hromada proběhla v konstruktivní diskusi a schválila několik usnesení důležitých pro další profesionální rozvoj. Změnu doznala struktura uspořádání CZ Biomu tím, že s postupnou profesionalizací bude mít sdružení placený management a odborné spolupracovníky CZ Biomu tak, jako již dnes má placený sekretariát. Také správce informačního systému bude ohodnocen na profesionální úrovni, stejně jako osoba zodpovědná za mezinárodní spolupráci. V této souvislosti došlo pro větší přehlednost a lepší koordinovatelnost práce k zúžení odborných sekcí CZ Biomu na tři: Fytoenergetika, Bioplyn a Kompostárenství. Fytoenergetika je oborem nejrozsáhlejším, ale také velmi komplexním, proto má tři podsekce (v závorkách vedoucí podsekcí tak, jak byli schváleni Valnou hromadou): Pěstitelskou (Vlasta Petříková), Technologickou (Richard Horký) a Kapalných biopaliv (Jaroslav Kára). Vedoucím sekce bioplynu byl jmenován Ondřej Bačík a sekci Kompostárenskou dále povede Luboš Hora.

Oficiálně také došlo k ustanovení redakčních rad internetového portálu Biom.cz a Zpravodaje Biom. Valná hromada schválila výroční a finanční zprávu za rok 2005 a akční program na období do příští Valné hromady. Více informací nejen o Valné hromadě 2006 naleznete na Biom.cz.


Vyhotovil:
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., předseda sdružení
v Praze, dne 15. 5. 2006
telefon: 603 521 163, e-mail: predseda@biom.cz

Článek byl uveřejněn v souvislosti s konáním Valné hromady CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Co přinesla valná hromada 2005
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.5.2006
Poslední změna: 22.5.2006
Počet shlédnutí: 6713

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Valná hromada CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu potvrdila dobrý směr. Biom.cz [online]. 2006-05-23 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/valna-hromada-cz-biom-ceskeho-sdruzeni-pro-biomasu-potvrdila-dobry-smer>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto