Odborné články

Co přinesla valná hromada 2005

Dne 2.3. 2005 se v prostorách auly VÚRV konala Valná hromada CZ Biom, na které bylo zvoleno nové předsednictvo a členové revizní komice. Předsednictvo zvolilo do funkce předsedy Miroslava Šafaříka, do funkce místopředsedy Antonína Slejšku. a do funkce tajemníka Jana Habarta. Předsedou revizní komise byl zvolen Jaroslav Váňa. Průběh a výsledky voleb, stejně jako výsledky prvního zasedání Předsednictva a Revizní komise naleznete v přiloženém zápise (pdf, 120 kB)

Průběh voleb a sčítání hlasů probíhalo bez komplikací, Výsledky volem jsou shrnuty v tab. 1:

Tab.1: Výsledky voleb valné hromady CZ Biom 2. 3. 2005

Funkce Jméno
Předseda Miroslav Šafařík
Místopředseda Antonín Slejška
Tajemník Jan Habart
Členové předsednictva Horký Richard
Hůrka Miroslav
Juchelková Dagmar - nepřítomna   
Kára Jaroslav - nepřítomen
Usťak Sergej
Valečko Zdeněk
Předseda revizní komise    Váňa Jaroslav
Členové revizní komise Petříková Vlasta
Hutla Petr

Po volbě následovala schůze nového předsednictva, které schválila tyto body:

  • Sídlo sdružení CZ Biom nadále zůstává na stávající adrese Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně;
  • Schůze předsednictva se bude konat 2x ročně;
  • Běžné provozní a administrativní záležitosti vyřizuje předseda, místopředseda či tajemník za pomoci sekretariátu;
  • Záležitosti vyžadující souhlas předsednictva, které nemají charakter personální změny či zvlášť významného dopadu budou schvalovány pomocí elektronické pošty (bez nutnosti použití elektronického podpisu) negativní volbou či připomínkou, tj. v případě, že člen předsednictva či revizní komise s daným aktem nesouhlasí, vyjádří to elektronickou odpovědí a k jeho názoru bude přihlédnuto; v případě 2 negativních hlasů bude provedení aktu zamítnuto nebo odloženo – hlasování proběhne vždy v termínu odpovídajícímu charakteru a potřebám dané záležitosti;
  • Předsednictvo schvaluje Akční plán pro rok 2005, který je přílohou tohoto zápisu;
  • Časopis sdružení CZ Biom bude vycházet 4x ročně a to v elektronické i písemné podobě;
  • Předsednictvo pověřuje kompostářské sekce CZ Biom prováděním certifikace mulč-kompostů na základě své interní směrnice;
  • Předsednictvo pověřuje předsedu sepsáním stanoviska k zákonu o podpoře energie z obnovitelných zdrojů pro Senát ČR;
  • Předsednictvo se zavazuje vyřešit spravování informační a účetní agendy CZ Biom vedené u RNDr. Petříkové.

Navržené usnesení odsouhlasilo jako celek 7 členů předsednictva ze 7 přítomných.

Článek byl uveřejněn v souvislosti s konáním Valné hromady CZ Biomu.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Valná hromada CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Valná hromada CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu potvrdila dobrý směr
Akční plán CZ Biom na rok 2005
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 14.3.2005
Poslední změna: 26.4.2006
Počet shlédnutí: 9050

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Co přinesla valná hromada 2005. Biom.cz [online]. 2005-03-14 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/co-prinesla-valna-hromada-2005>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto