Odborné články

Teplo do rodinného domu za 5 až 10 tisíc ročně

PETROJET Biorobot 15 a 30

Obr.: PETROJET

Pokud se Vám zdá, že za topení platíte pořád více peněz a ani se neohřejete, uvažujte o kotli se zabudovaným jedinečným hořákem PETROJET na spalování levných rostlinných pelet.

Obr. 1: Automatické kotle s hořákem PETROJET Biorobot 30 - pro domácnost (6 - 30 kW)

Proti topení plynem ušetříte až 60 % nákladů za palivo. Proti topení dřevními peletami ušetříte až 50 % nákladů za palivo. Proti topení elektřinou ušetříte až 80 % nákladů.

Kotle s hořáky na biomasu PETROJET

Novinkou na trhu spalování biomasy je kotel s hořákem PETROJET Biorobot 15 a 30, který je revolučním řešením, jak spalovat pelety ze dřeva i z rostlin, obilí a dalších druhů biomasy. Splňuje nejvyšší emisní třídu 3 ČSN EN 303-5:2000.

Způsob spalování v hořáku PETROJET

Hoření probíhá ve válcové spalovací komoře za vysokých teplot. Vysoké teploty (1000 až 1200 ˚C), vysoké účinnosti hoření a prakticky nulových emisí dosáhneme přesným dávkováním poměru vzduchu a množství paliva. Kotel nemá útlumový režim, a proto neobtěžuje zplodinami své okolí a zbytečně nespotřebovává palivo a elektrickou energii. Díky nepřítomnosti útlumového režimu a vysoké teplotě spalování netrpí kotlové těleso samodestrukcí.

Obr. 2: Boční řez hořáku PETROJET

PETROJET si snadno poradí se spékavostí rostlinného paliva

Systém spalování PETROJET si snadno poradí se spékavostí rostlinného paliva. Konstrukce válcové rotační spalovací komory případné spékance odvaluje do prostoru popelníku a nezatěžuje obsluhu kotle jejich ručním odstraňováním. Toto je velmi významná a zásadní odlišnost od spalování biomasy v klasických hořácích typu retorta.

 
Graf 1: Účinnost spalování - emise versus normy: obsah CO ve spalinách
Graf 2: Účinnost spalování - emise versus normy: teplota spalin a účinnost spalování
 

Obsluha kotle PETROJET

Palivo do hořáku přivádí automaticky šnekový dopravník ze zásobníku volitelné velikosti. Zapálení paliva provádí automaticky, na pokyn např. pokojového termostatu, zabudovaná zapalovací jednotka. Popel automaticky padá z hořáku do popelníku kotle, stačí pouze jednou za 3 dny až týden vynést popel. Celý systém je navržen tak, aby vyžadoval minimální obsluhu.

Graf 3: Účinnost spalování - emise versus normy: oxidy dusíku ve spalinách

Nízké náklady na vytápění s kotlem PETROJET

Kotel dokáže šetřit váš čas a peníze tím, že spaluje různé rostlinné pelety, které jsou zpravidla o polovinu levnější než bílé dřevěné pelety. V České republice rostlinné pelety vyrábí mnoho výrobců, dodavatele paliva zákazníkům můžeme doporučíme z vlastní databáze.

Paliva:

  • dřevěné, kůrové a rostlinné pelety, kukuřice
  • spaluje také zadinu, hořčici, makovinu nebo obilí v kombinaci s rostlinnými peletami
  • spaluje široké množství druhů biomasy upravené do formy/frakce pelet (i s odrolem do 50 %)
  • kotle zákazníkům předvádíme i na jejich vlastní palivo

Velkou užitnou devizou je skutečnost, že rostlinné pelety se dají v současné době pořídit obvykle za cenu 3000 Kč za tunu s výhřevností 16 MJ/kg, tedy 16 GJ v tuně pelet. Kotle PETROJET dokážou prakticky bezobslužně vyrobit teplo za 213 Kč/GJ a po přepočtu na kilowatthodiny tak vychází 1 kWh tepla na neuvěřitelných 0,77 Kč vč. DPH. Pokud je majitel kotle např. zemědělec a má přístup k zadině, cena může klesnout ještě o dvě třetiny.

Obr. 3: Automatické kotle s hořákem PETROJET - pro velké budovy (40 kW, 49+ kW)

Řešení pro větší objekty

Do větších objektů se hodí kotle PETROJET 40 a PETROJET 49, které pracují na stejném principu, ale poskytují výkon 40 a 49 kW. Při potřebě ještě většího výkonu se kotle zapojí do kaskády.

Tyto kotle naleznou uplatnění například v bytových domech, penzionech, zemědělských usedlostech, dílnách, všude tam, kde se položka za teplo počítá ve statisících korun. Dokáže spolehlivě vytopit dům o patnácti bytech. Všechny modely kotlů s hořáky v provozu najdete na www.youtube.com/ThePetroJet

Další informace na www.horakypetrojet.cz

Příloha: Protokol z měření spalin pro realizaci v Jesenici u Rakovníka ( 36 bytů - 2x EP49), kde byly nahrazeny dva staré kotle VSB a kde nyní topí rostlinnými peletkami

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy
Produkcia energetických štiepok z miestnej suroviny ako priama podpora rozvoja bioenergetiky v SR
Fluidní kotel na biomasu s inertní náplní Liapor
Automatické kotelny na balíkovou slámu
Dotace na kotel na biomasu a dovoz pelet zdarma - pohodové topení
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění
Kotel na dřevní štěpku
Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 4.5.2011
Poslední změna: 28.4.2011
Počet shlédnutí: 11721

Citace tohoto článku:
SINKULE, Jindřich: Teplo do rodinného domu za 5 až 10 tisíc ročně. Biom.cz [online]. 2011-05-04 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/teplo-do-rodinneho-domu-za-5-az-10-tisic-rocne>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
02 Jun 2015 23:21 Jindich
- Nová řada kotlů a hořáků
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto