Odborné články

Příspěvek na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2011

Energetický regulační úřad odhaduje výši příspěvku pro rok 2011 činí 597,55 Kč/MWh. Výše příspěvku mohla být výrazně nižší, pokud by ERÚ a MPO včas reagovaly na vývoj investičních nákladů a dokázaly prosadit tzv. „malou“ novelu zákona č. 180/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2010. Vláda však tomuto problému nevěnovala dostatečnou pozornost. Přestože MPO oznámilo záměr snížit výkupní ceny od 1. 1. 2010, vláda návrh novely schválila až v polovině listopadu a platnost novely navrhla až od 1. 1. 2011. Tím dostali spekulativní investoři dostatek času realizovat i projekty o velikostech v řádu desítek MWp.

Graf 1: Instalovaný výkon FV elektráren v České republice

Panikařící investoři

Investoři se celkem logicky snaží využít co nejlepších podmínek. Pokud je tedy oznámeno snížení výkupní ceny, urychlují realizaci projektů. V roce 2008 oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ) v listopadu snížení výkupních cen o 5 %, do změny zbývaly asi 2 měsíce, investoři proto stihli dokončit pouze rozpracované projekty. Nebýt poklesu výkupní ceny, pravděpodobně by až 20 MWp bylo realizováno teprve na začátku roku 2009.

V roce 2009 již ERÚ navrhoval snížení ceny kolem 30 %. Zdálo se, že se jedná o populistický předvolební tah (podrobněji viz: http://www.czrea.org/news/22/102), protože do voleb zbývala jediná schůze Poslanecké sněmovny. Investoři však začali panikařit a ještě na konci září byly uzavírány smlouvy s termínem dodávky do konce roku 2009 i na elektrárny o velikosti kolem 1 až 2 MWp. Rozsah těchto instalací je odhadován na 100 až 200 MWp.

Realizační kapacity českých instalačních firem zvýšené v důsledku požadavků z konce roku 2009 umožňují instalovat minimálně 1000 MWp fotovoltaických elektráren. K tomu je nutno připočítat realizační kapacity zahraničních firem. ČEPS a distribuční společnosti vydaly kladná stanoviska k připojení asi 5000 MWp fotovoltaických elektráren. Rozvoj instalovaného výkonu neměl na začátku roku 2010 v podstatě žádné legislativní a technické meze.

Pak se najednou energetici probudili a začali tvrdit, že takový výkon by mohl ohrožovat stabilitu elektrizační soustavy. Vina je házena na investory, kteří ovšem o rozsahu reálných rezervací neměli informace. Všeobecně se totiž ví, že většina rezervací měla spekulativní charakter. Největším investorem v letošním roce bude pravděpodobně ČEZ, který oznámil, že do fotovoltaiky hodlá investovat až 20 mld. Kč, což při současných cenách představuje výkon minimálně 250 MWp.

Následovala série legislativních změn, jejímž cílem je zřejmě úplné zastavení rozvoje fotovoltaiky v České republice. Navrhovaná opatření mohou vést k likvidaci většiny firem v oboru. Nedotknou se však těch, kdo na fotovoltaice v letošním roce nejvíce vydělají – domácích i zahraničních investorů, kteří budou pobírat výhodné výkupní ceny po celých příštích 20 let.

Graf 2: Co bude zvyšovat ceny elektřiny

Příspěvek na elektřinu z OZE pro rok 2011

Do příspěvku na příští rok bude započítána i chyba v odhadu na letošní rok. Příspěvek na rok 2010 ve výši 166 Kč/MWh byl podhodnocen, protože vycházel z instalovaného výkonu fotovoltaiky kolem 260 MWp na konci roku 2009, ve skutečnosti však bylo instalováno 409 MWp. Správná výše příspěvku se měla pohybovat spíše kolem 200 Kč/MWh, možná i výše.

Distribuční společnosti proto v letošním roce na podpoře OZE vydají více, než vyberou na příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ. V příštím roce musí být příspěvek nastaven tak, aby jim tuto ztrátu kompenzoval. Již pro rok 2010 obsahuje příspěvek kompenzaci za podhodnocení nákladů na podporu v roce 2009. V důsledku poklesu spotřeby a rychlejšího rozvoje OZE se celková výše podpor rozpočítávala na menší výrobu.

Definitivní výše příspěvku bude stanovena na konci kalendářního roku. Příspěvek pro příští rok se může snížit, pokud se po odeznění krize zvýší spotřeba elektřiny a vzrostou její ceny. Rozdíl se může pohybovat kolem 10 %. Větší vliv by mohlo mít, pokud se nepotvrdí odhady instalovaného výkonu ve fotovoltaice, které se v současnosti pohybují nad 1600 MWp v roce 2010.

Od roku 2004 do roku 2009 vzrostly ceny elektřiny pro domácnosti o více než 1300 Kč/MWh, hlavní podíl měl růst zisku elektrárenských společností (podrobněji http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/cena-el). V roce 2010 následoval mírný pokles, který však zdaleka neodpovídal poklesu cen na energetické burze. Po roce 2011 se příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ dočasně stane nejvýznamnější položkou, která zvyšuje cenu elektřiny pro odběratele v České republice. Přesto budou ceny elektřiny pro domácnosti nižší než v roce 2009, protože ceny elektřiny na burze oproti loňsku dále klesly. Do budoucna podíl podpory OZE v ceně elektřiny bude klesat, až posléze zcela zanikne.

Zdroj: Czech RE Agency, o. p. s. - nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Obnovitelné zdroje energie
Současnou podporu tepla z obnovitelného zdroje energie „shrábne erár“ – Otevřený dopis ministrům k nápravě tohoto stavu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 28.6.2010
Poslední změna: 29.6.2010
Počet shlédnutí: 4292

Citace tohoto článku:
BECHNÍK, Bronislav: Příspěvek na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2011. Czech RE Agency, 2010, http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/ERU-prispevek2011

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto