Odborné články

Obnovitelné zdroje přinášejí nová pracovní místa pro ženy i muže

V roce 2019 zaměstnával sektor OZE na celém světě, přímo i nepřímo, více než 11,5 milionu lidí, tj. o půl milionu více než v předchozím roce. Odvětví bioenergie je největším zaměstnavatelem v oblasti obnovitelných zdrojů v Evropské unii. Na prvním místě je pevná biomasa (teplo a elektřina) s přibližně 392 400 pracovními místy, následována biopalivy (239 000 pracovních míst) a bioplynem (74 900 pracovních míst). Ženy přitom v sektoru obnovitelných zdrojů zastávají 32 % pracovních pozic, to je o 10 % více než v energetickém sektoru celkem (22 %). Celých 63 % všech pracovních příležitostí je přitom tvořeno v Asii. 

Foto: AnnaStills@iStock

Fotovoltaický průmysl si drží první místo ve vytváření pracovních pozic. S 33% podílem ze všech sektorů OZE zaměstnává 3,8 milionu lidí. V roce 2019 bylo 87 % pracovníků zaměstnáno pouze v 10 zemích světa. Rostoucí podíly těchto pracovních míst jsou v off-grid systémech, což podporuje rozvoj zemědělství, zpracování potravin a zdravotní péče v dříve vzdálených, izolovaných a energeticky chudých lokalitách. Souběžně venkovské oblasti profitují z výroby surovin, které jsou základem bioenergie. Celkově bioenergetika zaměstnává (biopaliva, pevná biomasa, bioplyn) zhruba 3,6 milionu lidí a drží si tak druhé místo v zaměstnávání lidí na celém světě.

Graf 1: Vývoj zaměstnanosti v sektoru OZE v letech 2012 až 2019 (zdroj: IRENA)

Odvětví bioenergie je největším zaměstnavatelem v oblasti obnovitelných zdrojů v Evropské unii. Na prvním místě je pevná biomasa (teplo a elektřina) s přibližně 392 400 pracovními místy, následována biopalivy (239 000 pracovních míst) a bioplynem (74 900 pracovních míst). Stejně tak hraje v zaměstnanosti prim bioenergetický sektor například v Ekvádoru, který zaměstnává přímo nebo nepřímo 67 000 lidí zejména v biopalivech, bioplynu, pevné biomase a nakládání s odpady. V bioplynovém průmyslu se navíc ekvádorské ženy a muži podílí na pracovních pozicích rovnoměrně, zatímco v jiných technologiích OZE je účast žen nižší: 44 % na pevné biomase, 38 % na větrné energii, 33 % na všech solárních technologiích a pouze 22 % na geotermální energii.

Graf 2: Zaměstnanost podle technologií OZE ve světě (zdroj: IRENA)

Díky nárůstu o 2 % u bioetanolu a 13 % u biodieselu, zaměstnávala v roce 2019 pouze kapalná biopaliva 2,5 milionu lidí. Výroba se zvýšila především v Brazílii, Kolumbii, Malajsii, na Filipínách a v Thajsku, státech, které mají vyšší nároky na pracovní sílu v dodavatelských řetězcích. Produkce ve Spojených státech a Evropské unii poklesla. Převážná část těchto pracovních míst je tvořena v zemědělství, při pěstování a sklizni zemědělských komodit. Zpracování těchto surovin na palivo již neobsluhuje tolik lidí, vyžaduje však vyšší technické dovednosti a takové pozice nabízejí lepší platy.

Vodní energie má sice největší instalovaný výkon ze všech obnovitelných zdrojů, ale její růst zpomaluje. Sektor zaměstnává téměř 2 miliony lidí přímo, často v provozu a údržbě. Větrná energie dává práci 1,2 milionu lidí, přičemž 21 % zastávají ženy.

V sektoru obnovitelných zdrojů energie je zastoupení žen na pracovních příležitostech v oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky mnohem nižší (28 %), než na administrativních pozicích (45 %). Rozdíl je ještě výraznější v odvětví větrné energie, kde ženy zastávají pouze 14 % z celkového počtu technických pozic, ve srovnání se 45 % v administrativě.

Graf 3: Zaměstnanost v sektoru OZE ve vybraných zemích (zdroj: IRENA)

Rozvoj bioenergetiky přinese nová pracovní místa v regionech ČR

Tuzemský sektor výroby energie z obnovitelných zdrojů zaměstnává desetitisíce lidí již dnes. Podle odhadů studie CZ Biom a Komory OZE, sektor bioenergetiky do roku 2030 vytvoří více než osm a půl tisíce dalších pracovních míst. Bioenergetika přináší nejvíce pracovních míst v regionech, díky svému propojení s lesnictvím, odpadovým hospodářstvím a zemědělstvím.

Teplárny, výtopny a bioplynové stanice zaměstnávají nejvíce lidí ve výrobě a montáži technologií. Přibližně čtvrtina pracovních příležitostí je spojena s provozem: přímá obsluha, odborný servis a výroba paliva. U malých biomasových kotlů převládá výroba paliva a servis. Velkou výhodou pracovních míst v oblasti bioenergetiky, ale i ostatních obnovitelných zdrojů energie, je jejich stabilita, a to i během krizí, jak vidíme v současné době.

Tabulka 1: Počty nových pracovních míst v sektoru bioenergetiky v ČR do roku 2030

 

Biomasové kotle

Biomasové teplárny a výtopny

Bioplynové stanice

Celkový součet

Jihočeský kraj

162

192

234

588

Jihomoravský kraj

300

356

433

1 089

Karlovarský kraj

74

88

107

269

Kraj Vysočina

128

152

185

466

Královéhradecký kraj

139

165

200

504

Liberecký kraj

112

133

161

405

Moravskoslezský kraj

302

359

436

1 097

Olomoucký kraj

159

189

229

577

Pardubický kraj

132

156

190

478

Plzeňský kraj

149

176

214

539

Středočeský kraj

349

414

503

1 265

Ústecký kraj

207

245

298

750

Zlínský kraj

147

174

211

532

Celkový součet

2 361

2 799

3 401

8 560

Tabulka 2: Vývoj pracovních pozic v sektoru OZE v ČR 2015 - 2018

Rok

Zaměstnaných v sektoru OZE

Meziroční nárůst

2015

29 700

-

2016

30 500

2,69 %

2017

32 500

6,56 %

2018

39 100

20,3 %

zdroj: EurObserv‘ER

Zdroj: IRENA 2020. Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2020

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rozhovor: Regionální bioenergetika je součástí budoucnosti
Rozhovor s oceněným podnikem ZD Haňovice
Certifikace kritérií udržitelnosti. Co Vás čeká a kdo může pomoci?
Výroba biometanu podle kritérií udržitelnosti
Úspora emisí skleníkových plynů v odvětví bioplynu
Nová pravidla udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů v bioenergetice
Rozhovor: Má i po roce 2020 smysl podporovat bioplyn?

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 19.12.2020
Poslední změna: 29.1.2021
Počet shlédnutí: 3022

Citace tohoto článku:
DAJČL, Julie: Obnovitelné zdroje přinášejí nová pracovní místa pro ženy i muže. Biom.cz [online]. 2020-12-19 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/obnovitelne-zdroje-prinaseji-nova-pracovni-mista-pro-zeny-i-muze>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto