autoři článků

Ing. Julie Dajčl

Ing. Julie Dajčl

CZ Biom, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Biometan, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Biometan, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Biometan, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie