autoři článků

Ing. Julie Dajčl

CZ Biom, Česká republika

Specializace: 

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie