Odborné články

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo

Většina informací obsažených v článku pochází od Enza Favoina, který celou exkurzi organizoval.

Obec má cca 80 tisíc obyvatel z nichž je 100% napojeno na oddělený sběr kuchyňských odpadů a má převážně hustou zástavbu bytových domů. Odděleně je sbíráno 50-55% domovního odpadu. Čistota bioodpadu je o něco horší než v Carugate, což je způsobeno zejména tím, že obyvatelé Balsama nedostávají od radnice biodegradabilní pytlíky zdarma, ale musejí si je kupovat. Proto někteří lidé používají pytlíky ze supermarketů, které tyto obchody vydávají za biologicky rozložitelné. I přes to dosahuje čistota bioodpadu 97-99 %. Jelikož jsou pytlíky relativně levné a v celkové sumě na nakládání s odpady představují pouhá 2%, tak se doporučuje je dávat domácnostem zdarma, jelikož jejich (ne)používání má velký vliv na kvalitu odděleně sbíraného kuchyňského odpadu.

Obec je rozdělena na tři oblasti, které mají odlišné doby svozu odpadů. Rámcově je systém sběru v Balsamu obdobný jako v okresu Miláno východ.

Na radnici se o odpady stará celkem 4-5 lidí:

  • 2-3 dohled nad firmami zajišťujícími sběr odpadů,
  • 1 informační služba pro obyvatele,
  • 1 kontrola černých skládek.

Poplatky od obyvatel vybírá jiný úřad, kde se o odpady stará 8-10 úředníků, avšak poplatky za domovní odpady zabírají jen relativně malou část jejich agendy.

Oddělený sběr biologického odpadu byl zaveden v roce 1997 v malé části obce a v roce 1998 byl rozšířen na celou obec. Po jeho zavedení zaznamenala radnice velké množství rozhořčených telefonátů, proto provedla průzkum spokojenosti obyvatel s novým systémem, z něhož vyplynulo, že 56% obyvatel bylo spokojených s novým systémem, 40% vyhovoval stejně jako starý a pouze 4% bylo nespokojených. Nespokojenost plynula většinou z větší náročnosti třídění odpadů. V roce 2002 provedla radnice průřezový průzkum, ve kterém se dotazovala občanů na jejich spokojenost s jednotlivými službami, které jim poskytuje a odpadové hospodářství dopadlo nejlépe.

Exkurze proběhla v rámci twinning projektu "Centrum pro hospodaření s odpady" CZ/00//IB/EN-02

Obrázek 2
Obr. 2: Kuchyňský odpad v biodegradabilních pytlících Obrázek 3
Obr. 3: Vysypávání sběrné nádoby do sběrného vozidla Obrázek 4
Obr. 4: Pytlíky s kuchyňskými odpady Obrázek 5
Obr. 5: Muž a popelnice Obrázek 6
Obr. 6: Vysypávání dvou sběrných nádob najednou - vozidlo umožňuje současné vysypání až třech nádob Obrázek 7
Obr. 7: Sběrný dvůr Obrázek 8
Obr. 8: Sběrný dvůr Obrázek 9
Obr. 9: Sběrný dvůr Obrázek 10
Obr. 10: Sběr nebezpečných odpadů Obrázek 11
Obr. 11: Sběr barev, laků, apod. Obrázek 12
Obr. : Sběr jedlých olejů

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak snížit množství bioodpadu? Nechte vodu doma!
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Sběr bioodpadu v Plzni
Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg
Bioodpad problém ? Riešenie - kompostovanie !
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Nové trendy nakládání s biodegradabilními odpady

Předchozí / následující díl(y):

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 12.3.2003
Poslední změna: 11.3.2003
Počet shlédnutí: 7863

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo. Biom.cz [online]. 2003-03-12 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-2-cinisello-balsamo>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto