Odborné články

Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem

Spolu s obyvateli našich průmyslových aglomerací, kteří pravidelně dýchají těžký smog v období inverze, trpí kouřem z nekvalitních lokálních zdrojů na uhlí také obyvatelé mnoha českých a moravských údolních obcí. V některých dnech se směs kouře a husté mlhy drží ve vzduchu i po celý den. V místech, kde není a ani v budoucnu nebude moci být zaveden například zemní plyn, se v minulosti jen obtížně hledala alternativa. Moderní technologie vytápění a příznivější legislativní podmínky ale již čistá řešení umožňují.

Obr. 1: Starostka Kounova Ing. Dana Bechynská ukazuje projekt centrální vytápění spalování biomasy

O pravidelném smogu nad „svojí“ vesnicí ví své i Ing. Dana Bechynská, starostka Kounova na Rakovnickou, kde žije asi pět stovek obyvatel. S rodinou bydlí v hájence na kopci, odkud vidí, jak občas slunce jen stěží proráží mlhavý opar. Plyn do obce zaveden není, a tak obyvatelů nezbývá, než topit pevnými palivy. „Mnozí mi v dobrém závidí, že se na rozdíl od nich probouzím na kopci do čistého vzduchu, zatímco oni se dusí smogem. A to včetně dětí, které chodí do zdejší základní devítileté školy,“ přibližuje současnou situaci starostka Kounova.

Nyní však existuje reálná naděje, že Kounovští již nebudou muset trpět v nedýchatelné inverzní mlhovině. Již asi před pěti lety začala Dana Bechynská v tisku sledovat informace, že lze domy v obdobných i větších obcích zásobovat teplem z lokálních kotelen, v nichž je za vysokých teplot spalována lesní štěpka či jiná biomasa. Pak se při nějaké příležitosti starostka seznámila s výrobním programem firmy Biosa, s. r. o., – a obrátila se na její specialisty. Výsledkem je hotový projekt na vytápění kounovských domků i větších budov teplem z biomasy.

Obr. 2: Kouř z nekvalitních kotlů na spalování uhlí obtěžuje obyvatele Kounova

Pro inspiraci do Měňan

Firma Biosa měla již v době zahájení spolupráce s kounovskou radnicí zkušenost s instalací centrálního vytápění na biomasu v obci Měňany na Berounsku. Tamější starostka Jana Sotlová nedá ani po pěti letech provozu kotelny na biomasu dopustit. V obci byl vybudován objekt, v němž jsou tři kotle o celkovém maximálním výkonu jednoho megawatu (s patřičnou rezervou) a sklad pro biomasu. Díky tomu je v připojených domech za rozumnou cenu tepelná pohoda a v obci čistý vzduch. Dokonce zde lidem vadí už i kouř ze spalování dřeva v krbových kamnech.

Projekt v Měňanech po zásluze získal roce 2008 cenu E.ON Energy Globe Award ČR, kterou jsou oceněny nejlepší energeticky úsporné a ekologické projekty. Právě toto ocenění bylo pobídkou i pro firmu Biosa k tomu, aby i přes nemalá administrativní úskalí pomohla prosadit dotace pro uskutečnění kounovského projektu, který se ale od toho v Měňanech liší především s ohledem na členitost a specifické podmínky Kounova.

Obr. 3: Jana Sotlová, sarostka Měňan na Berounsku, je hrdá na ocenění, které obec získala v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR v roce 2008

Většina občanů souhlasí

Ze všeho nejdřív bylo nutné přesvědčit obyvatele Kounova o prospěšnosti celého záměru. Pádnými argumenty k využívání teplovodu byl budoucí čistý vzduch v obci a cena za teplo, která nepřevýší náklady za dosavadní vytápění uhlím, či někde dřívím. Navíc bez práce s obstaráváním paliva, přikládáním, údržbou kotle a vynášením popela, což může být v souhrnu zejména pro starší obyvatele nepříjemná fyzická zátěž.

Většina obyvatel se postavila za projekt, který byl vedením obce schválen k realizaci. Ne všichni jsou však nadšeni. Nepřipojí se ti, kteří už mají v domě automatický kotel, jehož pořízení přijde na přibližně sto tisíc korun. Jiní by zase raději investice do vybudování kvalitních chodníků a dalších místních komunikací. Výjimkou nejsou ani rodiny, kde nechtějí měsíčně platit pravidelné zálohy na teplo. Raději si koupí od místního prodejce uhlí (který také není teplovodem nadšen) podle momentální situace uhlí, případně pálí domovní odpady. Jsou přesvědčení, že je vyjde topení za rok levněji. Čas ukáže, zda se i oni nakonec nepřipojí.

Ti, kteří již smlouvu na dodávku tepla podepsali, budou mít u domu zdarma instalovaný malý výměník s měřičem tepla. Kdo se však pro odběr tepla rozhodne později, bude si muset přípojku zaplatit.

Obr. 5: Pohled do jedné ze tří kotelny na spalování biomasy v Měňanech

Úvěr zaplatí teplo

„V roce 2009 jsme zažádali o dotaci na uskutečnění investičního záměru za bezmála 110 milionů korun, na nějž byla uvolněna dotace bezmála 85 milionů a na zbývajících 24 milionů si obec vzala úvěr. Podařilo se přesvědčit potřebnou většinu z 210 popisných číslech k podepsání smlouvy na odběr tepla, jehož platby poslouží ke splácení úvěru, který tak nezatíží obecní rozpočet," uvedla starostka Kounova.

Obr. 5: Kounov má již zajištěno samozásobení dřevní štěpkou a další energetickou biomasou

Vzhledem k rozložení a členitosti obce by náklady na potrubí, umožňující distribuci topné vody, byly neadekvátně vysoké, proto je volena levnější varianta výstavby menších centrálních zdrojů. „Celkový instalovaný výkon v obci bude asi 4,1 MW. Jednotlivé centrální zdroje budou optimálně rozloženy po obci a navíc propojeny soustavou předávacích stanic tak, aby bylo možno distribuovat asi 1 MW výkonu z jedné strany obce na druhou. V západní části obce bude spolu s jednou kotelnou na biomasu umístěn tzv. depozitní sklad paliva pro případ výkyvů v navážení biomasy do jednotlivých operativních skladů u kotelen,“ informovala nás Alexandra Honová z firmy Biosa, s. r. o. A dodala, že u velkých městských kotelen na biomasu je dnes již problém se zabezpečit kontinuální dodávku především štěpky, případně slámy, či jiných komodit. U obcí do celkového výkonu všech zdrojů do 5 MW to ale v zásadě není problém zabezpečit díky použité technologii spalování a odpovídající množství různých druhů spalitelné biomasy, která je k dispozici, tj. zbytků z těžby a zpracování dřeva, případně zbytků z rostlinné zemědělské výroby v katastru obce.

Jistota v obecních pozemcích

V letošním roce se v Kounově začne s výstavbou kotelen a teplovodního potrubí k domkům, takže již příští zimu by již i při inverzi měl být v obci podstatně čistší vzduch a v připojených domech teplo s nejvyšším komfortem, který přináší ústřední vytápění, avšak výrazně levněji, než kolik stojí jinde obdobná potřeba tepla z plynových kotlů. „Podařilo se nám smluvně dohodnout s různými společnostmi dodávku štěpky a dalšího rostlinného materiálu, který bude možné spalovat. Navíc má obec několik desítek hektarů zemědělské půdy, na níž může pěstovat energetické plodiny, např. šťovík, který dlouho vydrží na stanovišti, snadno se hlubokou orbou zlikviduje a je energeticky dostatečně výhřevný,“ pochvaluje si možnost samozásobení biomasou starostka Dana Bechynská.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výtopna na biomasu - technologie VERNER po deseti letech
Spalování travní biomasy v kotlích větších výkonů
Automatické kotelny na balíkovou slámu
Kněžice – model lokální energetické soběstačnosti

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 23.12.2013
Poslední změna: 10.12.2013
Počet shlédnutí: 9306

Citace tohoto článku:
KULHÁNEK, Zdeněk: Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem. Biom.cz [online]. 2013-12-23 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/kotelny-na-biomasou-ochrani-lidi-v-obcich-pred-smogem>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto