Odborné články

Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

Každý, kdo uvažuje o realizaci energetického projektu, nebo projektu přinášejícího úspory energie či využívající obnovitelné zdroje energie, již v úvodu svého uvažování narazí na otázku - jak bude tento záměr financován?

Paleta dostupných finančních zdrojů je v současné době velmi široká. Je možno využít dotační zdroje na úrovni státu či EU, existují možnosti obchodování s emisemi skleníkových plynů a v neposlední řadě roste také aktivita komerčních finančních institucí nabízejících klasické bankovní úvěry a leasing.

Bankovní úvěr či leasing však nebývá vždy na prvním místě zvolených možností financování. Zejména proto, že dotační zdroje, i přes jejich omezenou výši a nízkou pravděpodobnost přidělení, představují stále lákavou variantu, jak projekty financovat. Je to dáno pravděpodobně i pocitem investorů, že co je zadarmo, je vždy dobré. Nikdo však nepočítá čas strávený přípravou podkladů, formulářů a při jednáních, nikdo nehodnotí riziko dané nejistotou přidělení dotace. Navíc většina dotací je pouze částečná a obvykle je vyžadováno dofinancování celého projektu z jiných zdrojů.

Český bankovní systém se v současnosti vyznačuje velkým potenciálem pro financování, tj. přebytkem finančních zdrojů v komerčních bankách. Jako reakce na nepříliš pozitivní minulost je však tento potenciál bržděn opatrností bank při posuzování jednotlivých úvěrových případů. Obzvlášť znatelné je to při posuzování projektů v oblasti efektivního využívání energetických zdrojů.

Proto, aby se tento stav změnil a aby české banky získaly větší chuť k financování projektů realizace energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie, byl v České republice a v dalších čtyřech středoevropských zemích zahájen Program rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů pod zkratkou CEEF (z anglického Commercializing Energy Efficiency Finance). Tento program organizuje IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Světové banky spolu s GEF (Global Environmental Facility, Světový fond pro životní prostředí). Očekává se, že v rámci programu bude využito více než 90 mil. USD, které tyto organizace vyčlenily pro jeho financování.

Program disponuje poměrně širokým spektrem možností, aktivity se však budou opírat o dva klíčové nástroje:

  • Hlavním nástrojem je záruční program, který snižuje úvěrová rizika investic do energeticky úsporných projektů poskytováním bankovních záruk až do 50% celkové výše úvěru.
  • Druhým nástrojem je pak program technické pomoci, který pomáhá připravovat projekty pro financování, podporuje rozvoj trhu s úsporami energie a v neposlední řadě zvyšuje odbornost pracovníků bank v oblasti financování energeticky úsporných projektů.

Nejviditelnějšími výsledky programu budou zejména specifické, na potřeby financování energetických a energeticky úsporných projektů zaměřené úvěrové produkty českých bank, které budou využívat již zmíněné záruky ze zdrojů GEF a IFC.

Podmínkou pro využití této záruky je přínos projektu ve smyslu snížení emisí skleníkových plynů a úspor energie, jeho realizace privátním subjektem, včetně servisních organizací vlastněnými městy a obcemi. Důležitá je také velikost projektu, která se může pohybovat v širokém rozmezí od 1,5 do 150 mil. Kč. Účast v programu je samozřejmě kombinovatelná se všemi dalšími způsoby financování, včetně využívání dotačních zdrojů ČEA a SFŽP.

První bankou, která se do programu zapojila, je Česká spořitelna, a.s. Již v létě tohoto roku bude možné v síti komerčních center ČS a.s. kontaktovat vyškolené specialisty, nabízející výše zmíněný produkt pro financování energetických projektů.

Další bankovní domy budou brzy následovat. Zájemci z řad iniciátorů, investorů a realizátorů energetických projektů se mohou při hledání způsobu jejich financování již nyní obrátit na realizátory projektu prostřednictvím autora článku.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Dotace ze SFŽP i pro biomasu
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Kjótské pružné mechanismy: Vyhlídky pro financování energetických investic
Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?
Možnosti financování investic do úspor energie - tři roky zkušeností programu CEEF

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 21.7.2003
Poslední změna: 20.7.2003
Počet shlédnutí: 7578

Citace tohoto článku:
DAŠEK, Martin: Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu. Biom.cz [online]. 2003-07-21 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nespolehejte-pouze-na-dotace-i-banky-jiz-cekaji-na-vasi-navstevu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto