Odborné články

Volby 2002 - dobré vyhlídky pro fytoenergetiku a kompostárenství?

Není zvykem publikovat na BIOM on line články vyjadřující se k politické situaci. Avšak letošní parlamentní volby mi připadají natolik významné, že si dovolím porušit téměř čistě odborný charakter tohoto periodika.

Volby vyhrála ČSSD, následovaná ODS, KSČM a Koalicí. Z menších stran byli úspěšní zejména Sdružení nezávislých a Strana zelených. Pokud vše bude probíhat dle odhadů většiny politologů a komentátorů, tak Vládu utvoří ČSSD s Koalicí. Na základě hlasování poslanců z těchto dvou stran k několika návrhům zákonům z oblasti životního prostředí v uplynulých čtyřech letech lze usoudit, že obohacení vlády o reprezentanty Koalice může zlepšit přístup vládních úředníků k otázkám životního prostředí. Navíc ČSSD již pravděpodobně nebude do Vlády prosazovat politiky silně inklinující k velkým energetickým stavbám, necitlivým technologiím pro nakládání s odpady, apod. Tyto skutečnosti dávají naději na příznivější přijímání myšlenek, které CZ BIOM dlouhodobě prosazuje, na úrovni Vlády a Poslanecké sněmovny.

Potenciální Vláda ČSSD a Koalice je považována za proevropskou. To je velmi významné s ohledem na to, že mnohé technologie z oblasti fytoenergetiky a kompostárenství se u nás rozvíjí právě díky jejich podpoře Evropskou unií. Důsledná proevropská politika by nás (CZ BIOM) mohla rovněž motivovat k intenzivnější spolupráci s dalšími členy AEBIOMu.

Další příznivou zprávou je velmi dobrý výsledek Strany zelených, která se sice nedostane do Poslanecké sněmovny, zato však získá státní příspěvek, který jí umožní v následujících letech na sobě intenzivně pracovat. Pokud tyto finance využije efektivně - k práci na legislativě, diskusi s veřejností, odborným analýzám, propagaci k životnímu prostředí ohleduplných technologií a přístupů, vypracování podrobného a odborně podloženého programu, atd. - tak je možné předpokládat, že v příštích volbách bude mít šanci překročit další mezník, pro změnu 5%-ní.

Osobně nemám radost z úspěchu KSČM, nechvalně proslulé svou totalitní minulostí. Na druhou stranu je potěšující, že žádná z nacionalistických stran se nejenže nedostala do Poslanecké sněmovny, ale ani nezíská státní příspěvek.

Jak vše dopadne je zatím samozřejmě nejisté. Domnívám se však, že pro činnosti, kterými se CZ BIOM zabývá, jsou výsledky voleb spíše příznivé, takže nezbývá doufat, že se to brzy projeví i v naší každodenní praxi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zahraniční spolupráce s AEBIOM
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 16.6.2002
Poslední změna: 15.6.2002
Počet shlédnutí: 5994

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Volby 2002 - dobré vyhlídky pro fytoenergetiku a kompostárenství?. Biom.cz [online]. 2002-06-16 [cit. 2024-05-29]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/volby-2002-dobre-vyhlidky-pro-fytoenergetiku-a-kompostarenstvi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto