Odborné články

Kachlová kamna (1)

Když prostý občan koupí dům v centru města, má radost z toho, že v jednom bytě žil lenoch. Tak velký lenoch, že desítky let obcházel kachlová kamna a nikdy nenašel dost sil k jejich zbourání. Prostý občan s duchem trempa ihned zatouží v kamnech zatopit. Pohledá několik kusů dřeva, staré noviny a zápalky a otevře starobylá dvířka, lety neččinosti dost zatuhlá, namuchlá dospodu papír, na něj dá třísky a nahoru větší polena. Škrtne sirkou a za pár minut má byt plný kouře.

Prostý občan se ale nevzdal, tedy nevzdal se tremp v jeho duši. Obešel pár kamarádů, zavolal na několik čísel, napsal pár dopisů a nakonec navštívil muzeum. Vyzbrojen nově nabytými informacemi se pustil do první fáze projektu, vyčištění kamen. Záhy narazil na prvního odpůrce využití biomasy, a tím je manželka. Její odpor však není veden touhou ochranáře po hustých lesech, ti se objeví až později, ale snahou o čisté hnízdečko. A není daleko od pravdy.

Čištění kamen totiž nekončí u dvířek na popelník, ale u lapače sazí, kterým je komínový sopouch ukončen a vybírací otvor je v místnosti. Neuvěřitelně jemný, mastný prach se přes veškerou opatrnost usadí všude. A tak se náš tremp musel naučit i uklízet a vytírat podlahu. Když kamarád kominík protáhl a povyspravil komín, zbývalo jen koupit šamot.

Vymazat topeniště a utěsnit spáry mezi kachly a rámy dvířek šamotovou hmotou už bylo jednoduché. Čtrnáct dní, které jsou třeba na vytvrzení hmoty, stačily k obstarání několika balíků dřeva v Baumaxu, třísek na podpal, pohrabáče a plechové lopatky, ozdobné truhličky před kamna, plechového vědra na popel, proutěného koše na zásobu dřeva a dalších nezbytností, většinou již požadovaných manželkou. Úhledně poskládané polínka v proutěném koši příjemně provoněla pokoj odérem lesa a odpor ženy polevil. Blížily se Vánoce.

Den před Štědrým večerem se celá rodina shromáždila kolem kamen a slavnostně se škrtlo sirkou. Okna byla preventivně otevřena dokořán a všichni s napětím sledovali, co se stane. Zmuchlaný denník nad roštem se obalil plameny a zakrátko se ozvalo jasné praskání hořícího dřeva. Tah komína se změnil v hukot a v kachlových kamnech po mnoha desetiletích rozhořel oheň. Tremp zavřel dvířka popelníku a přiškrtil otvor na přívod vzduchu a s chutí si zapálil cigaretu. Byl už u kamen sám, protože městské děti to přestalo bavit a paní domu zavřela okna a chvátala do kuchyně.

Odpoledne už termostat vypnul plynový kotel a pokojem se šířilo teplo, které se nedá popsat. Ale je to úplně jiné teplo než dávají radiátory. Brzy se dveřmi přelilo teploučko do celého bytu a Vánoční svátky měly úžasný nádech venkova. Dlouhé hodiny vydržel tremp sedět u kamen s knihou v ruce, těšil se v domnění, že má vyhráno a radostně vítal přátele, kteří se netajili s tím, že se přišli ohřát. Netušil, jaké nepříjemnosti mu kachlová kamna ještě přinesou.

První nesnáz přišla od sousedů z patra. Jakmile nájemníci zjistili, že pan domácí topí v kamnech, začali si ztěžovat. V bytě je prý cítit kouř a tak tremp musel na svoje náklady zazdít otvor do komína v jejich bytě a celou zeď přemalovat. To ale nestačilo a tak si nájemníci, v domění ohrožení života udušením, vyšlápli na magistrát. Oslovený úředníček vytušil šanci se blýsknout a zahájil činnost.

U kachlových kamen se střídala inspekce za inspekcí. Na dobrodruha se vypravili z Magistrátu, z městského úřadu, z Požární inspekce, z komory kominíků, z inspekce ovzduší a dalších článků státní správy, o kterých neměl ani tušení, že existují. A když auto dovezlo před dům fůru dřeva, přispěchali na návštěvu lesníci ze Státních lesů, hajní z hraběcích lesů, ochránci přírody a aktivisté z několika ekologických hnutí, kteří se po vyhození vrátili v doprovodu strážníka Městské policie. Vrcholem byla komise Plynárenského podniku, znepokojená značným snížením spotřeby plynu, která proměřila rozvod plynu v domě a nařídila rekonstrukci hlavního přívodu plynu a rozvodu tak, aby trubky byly vedeny viditelně nad omítkou. K těmto stavebním úpravám lze připočítat i výměnu pláště střechy na betonový Bramag a novou lávku pro kominíka a dojdeme k tomu, že zprovoznění kachlových kamen přišlo na zhruba půl milionu korun, nepočítaje vlastní kamna.

Ty si v dalším roce vyžádaly další opravu, kdy bylo třeba šamotovou hmotu nahradit původní technologií a vyspravit topný kanál hmotou, která se získala smísením písku a cihlářské hlíny v poměru asi 1:3. Ale to je radostná práce, která nikdy neunaví tak, jako tažení úředníčků. Letošní zimu je zatím klid. Děsivý útok ale může začít každým dnem. Jde jen o to, objevit nějaké nařízení či zákon, kterým by se tomu podivínovi mohlo škodit.

Vznik tohoto článku umožnil grant Nadace Sluníčko číslo 5/03.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zkušenosti s provozem kotle na dřevoplyn v rodinném domku (1)
Ekologická hlediska spalování biomasy
Zkušenosti s provozem kotle na dřevoplyn v rodinném domku (2)
Biomasa a možnosti jejího využití ve vytápění
Úpravy kotlů pro spalování biopaliv

Předchozí / následující díl(y):

Kachlová kamna (2)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 3.2.2004
Poslední změna: 19.4.2010
Počet shlédnutí: 57438

Citace tohoto článku:
NOVÁK, Zdeněk: Kachlová kamna (1). Biom.cz [online]. 2004-02-03 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/kachlova-kamna-1>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
04 Feb 2004 16:22 Bec
- Kachlová kamna
09 Feb 2004 11:10 ok1
- komentář
01 Mar 2004 16:54 Antonn Slejka
- RE: komentář
16 Apr 2007 16:22 Juraj
- komentář
04 Dec 2007 15:23 Martin Hrkal
- komentář
17 Feb 2004 18:13
- komentář
21 Feb 2004 13:55 z.k.n.
- komentář
02 Nov 2018 11:00 Dan
- krb
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto