EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

PROJEKTY

Odborné články z oblasti fytoenergetiky

Biom.cz získal podporu na projekt "Odborné články z oblasti fytoenergetiky". V rámci projektu budou publikovány články se zkušenostmi provozovatelů kotelen na biomasu, bioplynových stanic, pěstitelů energetických bylin a rychlerostoucích dřevin, odborníků, vědců,...

Biom.cz získal podporu od Nadace SLUNÍČKO na projekt "Odborné články z oblasti fytoenergetiky". V rámci projektu budou publikovány články se zkušenostmi:

 • provozovatelů kotelen na biomasu, bioplynových stanic, zařízení poháněných bionaftou, bioplynem či bioetanolem,
 • pěstitelů energetických bylin a rychlerostoucích dřevin,
 • odborníků,
 • vědců a
 • dalších lidí pohybujících se v oblasti energetického využívání biomasy.

Články budou nabídnuty ke zveřejnění i dalším elektronickým a tištěným odborným periodikům.

Pokud máte zkušenosti, které by mohly být užitečné i pro další zájemce o fytoenergetiku, a chtěli by jste se o ně podělit, tak kontaktujte redakci Biom.cz. Článek může mít např. takovouto strukturu:

 • představení provozovatele,
 • popis zařízení,
 • historie využívání biomasy na daném zařízení,
 • vzniklé problémy a jejich řešení,
 • přínosy využívání biomasy na popisovaném zařízení,
 • výhledy do budoucna.

Fotografie, schémata, mapy a další grafické přílohy znázorňující popisované zařízení jsou vítány, stejně jako odkazy na související články, weby, dokumenty, apod.

Výše autorských honorářů je standardně stanovena na 700 Kč za článek (což představuje 595,- Kč po odečtení daně). 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server