Projekty

Odborné články z oblasti fytoenergetiky

Biom.cz získal podporu na projekt "Odborné články z oblasti fytoenergetiky". V rámci projektu budou publikovány články se zkušenostmi provozovatelů kotelen na biomasu, bioplynových stanic, pěstitelů energetických bylin a rychlerostoucích dřevin, odborníků, vědců,...

 
 

Biom.cz získal podporu od Nadace SLUNÍČKO na projekt "Odborné články z oblasti fytoenergetiky". V rámci projektu budou publikovány články se zkušenostmi:

Články budou nabídnuty ke zveřejnění i dalším elektronickým a tištěným odborným periodikům.

Pokud máte zkušenosti, které by mohly být užitečné i pro další zájemce o fytoenergetiku, a chtěli by jste se o ně podělit, tak kontaktujte redakci Biom.cz. Článek může mít např. takovouto strukturu:

  • představení provozovatele,
  • popis zařízení,
  • historie využívání biomasy na daném zařízení,
  • vzniklé problémy a jejich řešení,
  • přínosy využívání biomasy na popisovaném zařízení,
  • výhledy do budoucna.

Fotografie, schémata, mapy a další grafické přílohy znázorňující popisované zařízení jsou vítány, stejně jako odkazy na související články, weby, dokumenty, apod.

Výše autorských honorářů je standardně stanovena na 700 Kč za článek (což představuje 595,- Kč po odečtení daně).

 


Datum uveřejnění: 3.8.03
Poslední změna: 19.8.2003
Počet shlédnutí: 4189