Odborné články

Použití automatického kotle VERNER v zemědělství

Brzy ráno přijíždíme do zemědělského družstva JF Tako, které má sídlo v obci Tatce ve středních Čechách. Toto zemědělské družstvo vlastní 3 automatické kotle VERNER A251 o výkonu 25 kW. Další dva automatické kotle VERNER A251 vlastní majitel zemědělského družstva a jeho syn, kteří s kotli vytápí své domy. Jako palivo používají především odpad z čističky obilí. Proto jsme se rozhodli k jejich návštěvě a postupně je vyzpovídali.

První automatický kotel VERNER jste si pořídil v roce 2009. Proč jste se rozhodl pro značku VERNER?

V minulosti k nám jezdíval pracovat pán, který se rozhodl koupit automatický kotel VERNER. Po topné sezóně přijel znovu a o kotli mi mnohé vyprávěl, poté mě také pozval na malou exkurzi do své kotelny. Když jsem kotel viděl v praxi, rychle jsem se rozhodl a pořídil si ho také.

Vím, že máte více kotlů, co všechno automatickými kotli VERNER vytápíte?

Nejprve jsem si kotel pořídil do svého domku, kde se mi velmi osvědčil. Proto jsem se rozhodl pořídit si další kotel, který vytápí administrativní budovu firmy a kuchyň. Třetí kotel jsem poté pořídil do budovy, kde jsou umístěny šatny a velká kancelář. Čtvrtý kotel jsem pořídil do dojírny, kde slouží jak k vytápění, tak zejména k ohřevu teplé užitkové vody. Pátý kotel si nyní pořídil do domku můj syn.

 
Obr. 1: Dům pana Jíchy
Obr. 2: Administrativní budova a kuchyň
 
Obr. 3: Budova kravína
Obr. 4: Budova, kde jsou umístěny šatny a kancelář
 
Obr. 5: Prostory kravína
Obr. 6: Čistička obilí
 
Obr. 7: Nádrž pro TUV
Obr. 8: Palivo v násypce kotle
 

Co se týká automatického kotle v dojírně, tak se k němu prý váže nyní již úsměvná vzpomínka, můžete ji popsat?

Jistě - automatický kotel v dojírně je použit jak pro topení, tak hlavně pro ohřev teplé užitkové vody, které je potřeba pro oplach dojnic. Dříve se teplá užitková voda denně ohřívala v elektrických bojlerech o objemu 2 x 750 l. Asi dva měsíce po vyřazení elektrických bojlerů najednou do areálu přijelo neoznačené auto, ze kterého vyskákalo několik lidí, kteří se ihned rozprchli po celém areálu. Po nějaké době se opět vrátili k autu a pouze kroutili nevěřícně hlavou - byli to lidé z ČEZu a hledali černý odběr.

Můžete vyčíslit částku, kterou díky automatickému kotli v dojírně ušetříte?

Dříve jsem čtvrtletně platil zálohy na elektrickou energii 155 000 Kč a navíc jsem ročně doplácel cca. 40 – 50 000 Kč. Tento rok mám snížené čtvrtletní zálohy na 90 000 Kč a očekávám, že mi budou vracet asi 40 000 Kč.

Tímto tempem se Vám investovaná částka do kotle vrátila velmi rychle, máte to spočítáno?

Ano, asi za půl roku byl kotel splacen.

Ještě se Vás zeptám na kotel, který máte doma. Kolik času trávíte obsluhou a čištěním? Vše záleží na provozu a na palivu. Kotel většinou čistím 1 x za 3 týdny. Kompletní vyčištění mám hotové za cca.15-20 minut. Denně chodím kontrolovat stav paliva v násypce a vysypat popel, což mi zabere asi 5 minut.

Čím Vás náš automatický kotel nadchnul?

Zejména tím, že dokáže spalovat mnoho druhů paliv a zejména zemědělských produktů, které nemají již další využití. Dále i komfortem obsluhy. Dříve jsem měl doma kotel na tuhá paliva, který byl dosti nepohodlný. Nyní přijdu večer z práce domů a je teplo – to se prostě nedá srovnat.

Říkal jste, že vítáte možnost spalování více druhů paliv. Čím topíte Vy?

V naprosté většině vytápím odpadním obilím z čističky. Toto obilí se nedá použít ani pro krmení. Odpadní obilí totiž obsahuje různá semínka např. laskavce, bodláky apod. Pokud bych tedy dal toto odpadní obilí krávám, tak si po poli budu rozsévat plevel. Krávy totiž špatně tráví a semínka by se dostala do hnoje. Toto odpadní obilí již nechtěli ani myslivci, tak teď s tím jednoduše topíme zdarma.

Jak jste tedy celkově s kotli spokojen?

Spokojen jsem velice, jinak bych si postupně nepořídil 5 kotlů. V budoucnosti bych navíc rád předělal dílnu, kterou bych chtěl vytápět již šestým kotlem VERNER.

Vzkázal byste něco ostatním uživatelům nebo lidem, kteří řeší vytápění?

Spíše zemědělcům. Kdo ze zemědělců má čističku na obilí, tak kotel VERNER je bezkonkurenční možnost, jak výrazně snížit výdaje za elektrickou energii.

Tabulka 1: Spotřeba elektrické energie

Dále jsme se na zkušenosti s automatickým kotlem VERNER zeptali i pána, který má na starosti obsluhu automatického kotle v dojírně. Díky tomu, že kotel je využit celoročně, tak majitelé ušetří značnou částku za elektrickou energii. Tento pán nám ochotně vytiskl i přehlednou tabulku, která ukazuje spotřebu elektrické energie před instalací kotle VERNER a situaci po instalaci kotle.

Máte na starost jeden z kotlů, jaké máte s automatickým kotlem VERNER zkušenosti?

 
Obr. 9: Dům pana Jíchy mladšího
Obr. 10: Automatický kotel v domě pana Jíchy mladšího
 

Kotel se nám velmi dobře osvědčil, zkušenosti máme jen dobré.

Co se týká obsluhy kotle, kolik času trávíte obsluhou kotle?

Jednou do měsíce kotel kompletně vyčistím včetně turbulátorů a kouřovodů. Toto čištění mi trvá cca. 2 hodiny. Co se týká běžné obsluhy, tak vždy když ráno přijdu do práce, do násypky nasypu palivo. Po obědě jdu kotel pouze zkontrolovat a občas vysypat popelník. Denně trávím obsluhou kotle asi 10 minut.

Jakým palivem v kotli nejčastěji topíte?

Nejčastěji odpadním obilím, plevami, různým rozdrceným obilím atd. Je to spíše vyloženě bordel nebo prach, který nemá další uplatnění. Dále jsme zkoušeli vytápět řepkou a všemi druhy obilovin.

Jaké palivo se Vám nejvíce osvědčilo?

Co se týká hoření, tak nejlepší byla asi směs řepky s ječmenem. Na druhé místo bych zařadil ječmen a na třetí pšenici.

Dal jste mi velmi podrobnou tabulku, kde jste každý měsíc zapisoval spotřebu elektrické energie před instalací kotle a pokračujete i po jeho instalaci. Jaké všechny spotřebiče jsou kotlem nahrazeny?

Kotel je použit jak k vytápění, tak k přípravě teplé užitkové vody. Nahrazeny byly zejména elektrické bojlery v dojírně a dále také elektrické přímotopy, které vytápěly šatny a kancelář. Díky tomu, že nyní připravujeme teplou užitkovou vodu v kotli VERNER, tak jsme o hodně snížili spotřebu elektrické energie.

Jak řešíte skladování paliva?

Palivo vozíme z vlastní provozovny z vedlejší vesnice, kde máme další dva kotle. Vždy navezeme několik pytlů, které se skladují v místnosti vedle kotle. Palivo poté postupně sypeme do vestavěné násypky kotle.

Kotel topí nepřetržitě i v létě. Jak často tedy doplňujete násypku?

V létě násypku doplňuji cca. jednou za čtyři dny. V zimě nám pak násypka vydrží na jeden a půl až dva dny.

A teď si zkuste taky trochu postěžovat. Měl jste někdy nějaké problémy s kotlem VERNER?

Žádné velké problémy nebyly. Osobně mě potrápilo jen roštování, ale kolega to dle návodu seřídil. Poté praskla pouze pojistka, jinak vše jede bez problémů. Samozřejmě lepší by bylo, kdybychom měli stabilnější palivo, nyní máme téměř každou dávku jinou a musím v regulaci kotle nastavovat roštování.

 
Obr. 11: Automatický kotel VERNER A251 v kravíně
Obr. 12: Automatický kotel VERNER umístěný v kravíně
 
Obr. 13: Automatický kotel VERNER v domě pana Jíchy
Obr. 14: Automatický kotel VERNER, který vytápí administrativníbudovu
 
Obr. 15: Automatický kotel VERNER, který vytápí šatny a velkou kancelář
Obr. 16: Palivo pro automatické kotle VERNER
 

Dále jsme vyzpovídali i majitelova syna, který také vlastní automatický kotel VERNER A251 a vytápí jím svůj rozestavěný rodinný dům.

Kotel VERNER jste si pořídil na podzim minulého roku. Ptát se, proč padla volba právě na kotel VERNER je asi zbytečné, že?

To ano… Kotel si pořídil nejprve otec a pak to šlo ráz na ráz ve firmě i u mě.

Dříve jste měl kotel na tuhá paliva. Co se Vám na novém kotli nejvíce líbí?

Líbí se mi to pohodlí, člověk nasype palivo, která má navíc zdarma a již se nemusí starat téměř o nic. Velké plus je také to, že když měním palivo, stačí jednoduše změnit nastavení v regulaci kotle a mohu topit jiným druhem paliva. Když jsem se byl podívat na výstavě v Lysé nad Labem, tak tam měli kotle, u kterých se muselo pořád něco měnit, no hrůza…

Kolik času strávíte obsluhou kotle?

Kotel jednou za týden vyčistím, ale kolik času tím strávím, to nesleduji. Odhaduji tak cca. hodinu. Poté každý den ráno vždy kouknu do násypky, zda-li je tam ještě palivo, dále vynesu popel a jdu do práce. Toto mi zabere odhadem 2-3 minuty.

Máte ke kotli nějaké připomínky?

Ke kotlům žádné připomínky nemám. Naopak, každý rok jsme nyní někde ve firmě měli nový kotel a je vidět, že jsou vždy trochu vylepšené.

Dá se tedy říct, že pokud byste se měl rozhodovat znovu, zvolíte opět kotel VERNER?

Určitě. I sousedé se zde byli několikrát koukat. Je samozřejmě trochu škoda vyšší pořizovací ceny, ale když vezmu v úvahu, že vytápím zdarma…

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují
Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy
Možnosti použití výparníků typu La Mont u kotlů spalujících biomasu
Grant na řešení kontinuálního odvodu popela při spalování biomasy
Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA
Interiérový kotel na kusové dřevo v dotačním programu ,,Zelená úsporám” aneb interiérový kotel VERNER 13/10 a provedení VERNER 13/10.1 s redukovaným výkonem
Automatické kotelny na balíkovou slámu
Spalování travní biomasy v kotlích větších výkonů

Předchozí / následující díl(y):

Kaskádové kotelny

Zobrazit ostatní články v kategorii Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 17.10.2011
Poslední změna: 18.10.2011
Počet shlédnutí: 6225

Citace tohoto článku:
VERNER, Vladimír: Použití automatického kotle VERNER v zemědělství. Biom.cz [online]. 2011-10-17 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/pouziti-automatickeho-kotle-verner-v-zemedelstvi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto