Odborné články

Grant na řešení kontinuálního odvodu popela při spalování biomasy

Využití biomasy pro energetické účely je stále více aktuální a podporované prakticky celým světem. Do současnosti nejvýznamnějším zdrojem biomasy jako paliva bylo dřevo v různých podobách.

Obr. : Společnost VERNER a.s. byla u zrodu výroby briket i pelet v naší republice.
S rostoucím rozvojem spotřebičů logicky došlo k hledání jiných zdrojů paliva nežli dřeva, možno také říci, že došlo k vyčerpání dostupnosti zdrojů dřeva, a tak se začaly využívat další zdroje, jako sláma, seno, různé rostliny a další paliva rostlinného, nebo i živočišného původu.

Společnost VERNER a.s. dlouhodobě zaměřuje svůj vývoj na spalování biomasy v topidlech o výkonu od 5 do 2 500 kW. Společnost tento program buduje 20 let a jako první uvedla na náš trh pyrolytické kotle na spalování dřeva, první české kotle na spalování slámy, první kotle na spalování obilí a byla u zrodu výroby briket i pelet v naší republice. S tím úzce souvisí problém odvodu popela z procesu spalování, který hlavně u jiných paliv, nežli dřevo, brzdí jejich rozvoj v plošném používání.

Společnost VERNER a.s., VŠCHT Praha a Žlutická Teplárenská a.s. v rámci tohoto grantu zmapovaly a také řešily problematiku kontinuálního odvodu popela v celém průběhu spalování biomasy. Jedná se hlavně o odstranění slinování popela v prostoru spalování, dále o odstranění nalepování popela na trubkovnice výměníku a snadný odvod popela z cyklonů. Jako řešení byly propracovány tři oblasti: aditiva do paliva, recyklace spalin a nový způsob čištění trubkovnic.

Těmito úpravami byl odstraněn problém tvorby slitin v ohništi. Dále také usazování a obtížné odstraňování sazí a popelovin v trubkovnicích.

Těmito úpravami se podstatně snížila pracnost při čištění kotle a navíc se prodloužily intervaly mezi čištěním kotle. Součástí řešení bylo i široké zmapování biomasy a její vhodnosti ke spalování.

Tento grant byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu a tato podpora významně přispěla k úspěšnosti řešení a kromě toho dovolila širší okruh řešení a zkoumání problematiky.

Podrobné výsledky výzkumu jsou dále prezentovány v rozsáhlých propagačních brožurách, které vyšly pod názvem Spalování biomasy a tvorba spečenin a slitin popela I – III.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA
Výtopna na biomasu - technologie VERNER po deseti letech
Česká Peleta se představí opět v silné sestavě na veletrhu Moderní vytápění 2012
Biomasová výtopna Žlutice – efektivní propojení praxe s výzkumem
Použití automatického kotle VERNER v zemědělství
Automatické kotelny na balíkovou slámu
Popis několika instalací vytápění biomasou pro rodinné domy

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 28.5.2012
Poslední změna: 27.5.2012
Počet shlédnutí: 5265

Citace tohoto článku:
VERNER, Vladimír: Grant na řešení kontinuálního odvodu popela při spalování biomasy. Biom.cz [online]. 2012-05-28 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/grant-na-reseni-kontinualniho-odvodu-popela-pri-spalovani-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto