Odborné články

Kaskádové kotelny

Kaskádové kotelny jsou optimálním řešením pro současné problémy velkých, středních a malých odběratelů tepla a teplé užitkové vody jako např. škol, úřadů, nemocnic, firem, zemědělských budov, ale i bytových domů, sídlišť a celých městských částí.

Základ kaskádové kotelny je kaskáda kotlů, tedy systém zapojení několika kotlů za sebou či vedle sebe. Možnost širokého výběru kotlů VERNER do kaskád umožňuje přizpůsobit sestavu kaskádové kotelny přesně na míru, jak výpočtem tepelných ztrát objektu, tak i potřebám množství teplé užitkové vody.

Velkou výhodou kaskádové kotelny je velmi široký regulační rozsah umožňující dlouhodobý provoz na nízkém výkonu. Je možné aktuálně provozovat jen tolik kotlů, kolik je jich v dané chvíli potřeba. Počet kotlů, které mají být v provozu, je elektronicky regulován.

Výhody kaskádové kotelny:

  • mimořádná investiční výhodnost
  • výborná ekonomika provozu
  • automatický provoz
  • dokonalá regulace
  • široký rozsah výkonu
  • možnost kombinace různých typů kotlů - nezávislost na jednom druhu paliva

 
Obr. 1: Kaskádová kotelna s kotli VERNER
 

Kaskáda automatických kotlů v praxi

V této reportáži se podíváme do krásného prostředí Orlických hor, kde je v obci Sedloňov umístěn dvoupodlažní objekt dětského domova s kapacitou 36 ubytovaných dětí a školní jídelnou s celodenním stravováním 50 osob.

Celý objekt nově vytápí kaskáda dvou automatických kotlů na pelety, agropelety a obilí značky VERNER o celkovém jmenovitém výkonu 96 kW. Automatické kotle VERNER obsahují unikátní pohyblivý rošt, díky kterému je možné bezproblémově spalovat téměř 60 druhů paliv. Kotle se dále vyznačují vysokým komfortem obsluhy a automatickým provozem, který zajišťuje vysoce inteligentní řídící jednotka s jednoduchým uživatelským rozhraním. Součástí zmodernizované kotelny je i automatické odpopelnění, které zajišťuje odvod popela mimo spalovací prostor a šnekové dopravní cesty, které zabezpečují plynulé a automatické doplňování paliva.

Obr. 2: Objekt (dětský domov Sedloňov)

Pro skladování bigbagů s palivem je vyčleněn prostor bývalé uhelny, kde je pomocí speciálního zvedacího zařízení bigbag přesypán do zásobníku, ze kterého je palivo pomocí dopravní cesty přivedeno do vestavěné násypky automatického kotle.

Zajímavostí celé instalace je benzínový agregát, který v případě výpadku elektrické energie, který není v těchto horských oblastech výjimečný, zajistí výrobu elektřiny pro provoz celé kotelny.

Kotelna dále obsahuje i akumulační nádrž o objemu 800l, která je provozována souběžně jako průtokový ohřívač teplé užitkové vody. Pomocí GSM komunikace je možné kotelnu obsluhovat i na dálku prostřednictvím mobilního telefonu.

Původním zdrojem tepla byl litinový kotel VSB na pevná paliva spalující koks. Díky výměně starého kotle za automatický kotel VERNER na biomasu má dětský domov nejen ekologický zdroj tepla, který již neznečisťuje okolní horskou přírodu, ale výrazně uspoří i jejich rozpočet. V původním zdroji ročně spálili cca 30 t koksu v ceně 240 000 Kč. Nově bude potřeba cca 40 t pelet v ceně 120 000 Kč, které jim dodá nedaleký výrobce. Oproti původnímu zdroji tepla, tak roční úspora na palivu činí 50 %, tedy 120 000 Kč. Dále navíc není nutný celodenní dohled nad kotelnou.

Z kotelny je možné shlédnout i video reportáž.

Více informací o automatických kotlích značky VERNER získáte na našich internetových stránkách www.verner.cz.

 
Obr. 3: Automatický kotel VERNER A501
Obr. 4: Kaskáda automatických kotlů VERNER
 
 
Obr. 5: Kaskáda kotlů (dvakrát automatický kotel VERNER A501)
Obr. 6: Pohled na kaskádovou kotelnu
 
 
Obr. 7: Akumulační nádrž
Obr. 8: Akumulační nádrž s ohřevem TUV
 
 
Obr. 9: Půrorys kotelny s kaskádou automatických kotlů VERNER
Obr. 10: Záložní zdroj
 

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

V čem se liší automatické kotle na tuhá paliva od těch běžných? Třetinová úspora nákladů je jen jeden rozdíl!
Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA

Předchozí / následující díl(y):

Výtopna na biomasu - technologie VERNER po deseti letech
Použití automatického kotle VERNER v zemědělství

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 5.11.2012
Poslední změna: 29.10.2012
Počet shlédnutí: 5976

Citace tohoto článku:
VERNER, Vladimír: Kaskádové kotelny. Biom.cz [online]. 2012-11-05 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-rychle-rostouci-dreviny/odborne-clanky/kaskadove-kotelny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto