Odborné články

Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují

Kotle na biomasu pro užití v domácnostech hrají na českém trhu dlouhodobě svoji nezastupitelnou úlohu. Tím, jak jsou různorodá paliva na bázi biomasy, liší se i konstrukce a pojetí spalovacích zařízení.

Pro základní rozdělení jsou pak stanoveny 3 kategorie kotlů:

Zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy zahrnují tepelné zdroje pro vytápění rodinných domů, kde bývají nejčastějšími palivy dřevěná polena nebo brikety vyrobené z biomasy a ojediněle také dřevní štěpka. Automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva jsou plně automatické tepelné zdroje pro vytápění rodinných domů. Krbová kamna a krbové vložky jsou naopak tepelnými zdroji umístěnými v obytných místnostech, mnohdy se jedná o zajímavé designové prvky. Vhodnými palivy jsou dřevěná polena a dřevěné brikety.

 
Obr. : Pelety, ekopaliva a kotle na biomasu dostupné v České republice
 

Následující tabulky a grafy přinášejí podrobnější přehled o prodejích kotlů na biomasu pro domácnosti v ČR a porovnání s ostatními prodeji kotlů do výkonu 50 kW. Data o prodejích byla shromážděna od členů a z informačních zdrojů CZ Biom, Klastru Česká peleta a serveru tzb-info.

Tab. Vývoj prodeje kotlů na biomasu v ČR

Druh kotle / rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010
zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy 4 523 6 375 6 677 7 499 4 198 4 351
automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva 408 652 809 1 132 2 536 3 580
krbová kamna a krbové vložky 16 641 14 953 14 121 20 103 20 089 21 181
Celkem 21 572 21 980 21 607 28 734 26 823 29 112

Tab. Vývoj prodeje kotlů do domácností v ČR

Druh kotle / rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kotle na uhlí 34 968 42 524 32 506 33 502 33 587 31 531
kotle na biomasu 21 572 21 980 21 607 28 734 26 823 29 112
kotle na plyn a topný olej 45 727 41 908 39 083 32 488 29 204 31 748
elektrokotle 10 207 11 896 12 939 13 973 13 554 11 218
Celkem 112 474 118 308 106 135 108 697 103 168 103 609
 
Graf 1: Vývoj prodeje kotlů na biomasu v ČR
Graf 2: Vývoj prodeje kotlů do domácností v ČR
 

Z vývoje prodejnosti kotlů v posledních letech lze vyčíst, že poměrně stabilní meziroční prodeje mají pouze elektrokotle. Prodeje kotlů na uhlí, zemní plyn a topný olej vykazují za dané období sestupnou tendenci. Jedinými druhy kotlů s narůstajícími objemy prodejů jsou kotle na biomasu. Pokud se podíváme na statistiky kotlů na biomasu blíže, rostoucí prodeje lze pozorovat u krbových kamen, krbových vložek, které jsou v tomto porovnání dominantní, a také u automatických kotlů na pelety, jejich prodej se od roku 2005 zvedl více než sedminásobně. U zplynovacích kotlů na dřevo a brikety z biomasy došlo k výraznějšímu poklesu prodejů mezi lety 2008 a 2009, současný stav prodejů je na úrovni roku 2005.

V tomto výčtu je třeba zdůraznit, že kotle na biomasu mohou jako jediné, navzdory celkovému poklesu prodejů na trhu tepelných zdrojů, vykázat rostoucí trend.

Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta www.ceska-peleta.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

I Klastr Česká peleta dokázal zapálit průmyslový palác
Ceny dřevěných pelet se drží nízko. Kdo je nakoupí před topnou sezonou, ušetří další tisíce
Úsporná vychytávka – vytápění peletami
Použití automatického kotle VERNER v zemědělství
Nezahazujte svůj odpad - UNICONFORT kotle na spalování až 150 % vlhké pevné biomasy
Kombinace kotle na biomasu s dalšími obnovitelnými zdroji energie
Co bychom měli vědět před nákupem kotle
Využití univerzálního kotle na spalování celých balíků sena
Jak potlačit spékání biomasového popela?
V době, kdy plyn opět zdražuje, představují pelety levnou příležitost

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 23.1.2012
Poslední změna: 18.1.2012
Počet shlédnutí: 8182

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují. Biom.cz [online]. 2012-01-23 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/biomasa-na-vzestupu-ostatni-stagnuji>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto