Odborné články

Úsporná vychytávka – vytápění peletami

Topíte plynem nebo elektřinou, protože to vyžaduje minimální obsluhu a neumažete se u toho? To je jistě pohodlné a ušetřený čas můžete věnovat příjemnějším věcem, nežli chodit s lopatkou přikládat do kotle. Nad čím se nám však v posledních letech křiví úsměv, jsou narůstající ceny za takovýto tepelný komfort. A bude to jen horší.

Vychytávkou se může stát vytápění peletami, které jsou jedním z nejperspektivnějších paliv pro domácnosti a vyrábějí se ze zbytků po zpracování dřeva. Lisují se za vysokých teplot do tvaru válečků o různých velikostech, v průměru od 6 do 25 mm a délce až do 50 mm. Díky slisování obsahují minimální podíl vody a současně i popele, hoří proto velmi dlouho. Malé množství popele, který zůstane, se dá navíc výborně využít jako přírodní hnojivo. Pelety neobsahují žádná chemická pojiva nebo jiné škodlivé příměsi a během jejich spalování téměř nedochází k uvolňování kouře ani jiných škodlivin.

Moderní automatické kotle na pelety nevyžadují o moc více obsluhy, nežli jejich bratříčci spalující plyn nebo elektřinu. Jednou z mnoha předností peletových kotlů je automatická doprava paliva mezi skladem a samotným kotlem. Pelety vám navíc domů pohodlně přiveze speciální cisterna, která vám svůj obsah nafouká přímo do sklepa nebo zásobníku pelet. A z tohoto zásobníku si již sám kotel dosáhne pomocí automatického dopravníku pro potřebné množství paliva.

Kotel se umí i sám zapálit a vypnout, celý proces řídí termostat, který zabezpečí stále stejnou teplotu podle přání majitele domu.

A jak je to tedy s cenou? Vytápění peletami lze díky automatickému provozu srovnávat s vytápěním zemním plynem, elektřinou nebo topným olejem. Výpočet nákladů na vytápění vychází ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého statistického úřadu. V případě elektřiny a zemního plynu jsou počítány ceny dle nejvyužívanějších tarifů a dodavatelů v České republice, tedy dodavatelů ČEZ a RWE. Ve výpočtu je uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok – což odpovídá běžné velikosti i stupni zateplení standardního českého rodinného domu - a nejběžnější typy a účinnosti používaných kotlů. Náklady na paliva jsou zprůměrovány z měsíčních cen pro domácnosti během celého roku.

Pelety si v tomto výčtu vedou jednoznačně jako nejvýhodnější palivo, ve srovnání s cenami elektřiny nebo plynu je možno ročně ušetřit i desítky procent. Jsou dokonce levnější než černé uhlí a koks. Cenově je poráží pouze nekvalitní hnědé uhlí a dřevěná polena. V případě hnědého uhlí je však při jeho spalování doporučeno raději pečlivě zavřít okna a netopit jím při inverzi. Palivové dřevo je z pohledu cen nejvýhodnější, zahřejete se jím dokonce 3x! Poprvé to bude při jeho přípravě se sekyrkou v ruce, podruhé při běhání do kotelny a přikládání, potřetí už konečně bezpracně. On-line kalkulačku i další informace a cenách a způsobech šetrného vytápění biomasou naleznete na www.ceska-peleta.cz.

druh paliva cena za palivo
v tis. Kč za sezónu
dřevěné pelety 23,3
dřevěné brikety 25,4
palivové dřevo 13,5
zemní plyn 30,9
koks 31,0
černé uhlí 30,2
hnědé uhlí 23,3
elektřina 40,1
topný olej 34,6

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují
Výskum progresívnych konštrukcií zhutňovacích strojov
Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy
Model regionálního systému vytápění pevnými biopalivy
Výroba pelet z biomasy - technické a ekonomické aspekty
Peletáři, neplaťte za neplatné vynálezy
Tuhá biopaliva z místních zdrojů
Skladování pelet a dalších tvarových biopaliv v rodinných domech
Kvalita pelet - certifikace a normy pro pelety

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 13.2.2012
Poslední změna: 4.2.2012
Počet shlédnutí: 14512

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Úsporná vychytávka – vytápění peletami. Biom.cz [online]. 2012-02-13 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/usporna-vychytavka-vytapeni-peletami>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
22 Mar 2012 16:37 radek prazan
- úcelový clanek
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto