Odborné články

Poslední úvodník stávajícího předsedy

Vážení členové Biomu,

je to naposled, co se na Vás obracím jako předseda CZ BIOM s úvodníkem našeho časopisu. Skončilo moje poslední volební období. Vždy jsem prohlašoval, že jakmile bude dostatek mladých členů Biomu, vhodných k vykonávání funkcí, nebudu na pozici předsedy dále kandidovat. Tato situace nastala a budoucí funkcionáři jsou k dispozici. Trochu mě mrzí, že se zřejmě mezi sebou dohodli o budoucím předsedovi, takže si asi většího volebního boje neužijeme. Řada mých mladších kolegů v CZ Biomu má svoji vizi o budoucnosti, organizační formě a aktivitách a mohu předeslat, že jsou to vize velkolepé a pro mě by stačilo, kdyby se naplnily alespoň z poloviny.

Především bude CZ Biom profesním sdružením , které bude usilovat o hospodářskou prosperitu různých podnikatelů (kompostářů, provozovatelů bioplynových stanic, kotelen, pěstitelů a pod.). I když jsem měl v minulosti obdobné snahy, zčásti se to podařilo u kompostářů, kde se Biom již oficiálním profesním sdružením, které je členem Evropské kompostářské sítě. Bohužel v ostatních oblastech jsme byli spíše diskusním klubem a organizací šířící osvětu a zahraniční poznatky a to snad je také důležité, alespoň pro některé naše členy. Podnikatelská činnost Biomu bude zaměřena na certifikace všech druhů, zejména kompostů a biodegradabilních plastů, jak je v zahraničí zvykem, že tyto aktivity provádějí kompostářské Svazy. Jelikož jde o složitou právně odbornou záležitost, pojednávám o ní v jiném článku, který na Biom.cz vyjde příští týden. V článku pochopíte, že nejde o prosazování mých názorů, ale názorů současného předsednictva.

I když moje rozhodnutí byly v předsednictvu diskutovány a usměrňovány, jednu záležitost, která ovlivnila CZ Biom v České republice na rozdíl od dalších evropských Biomů, jsem si prosadil proti stanovisku tehdejších fytoenergetiků a pěstitelů technických rostlin. V této době jsem byl již jako předseda CZ Biomu požádán, abych sestavil samostatný Svaz kompostářů. Jelikož jsem tušil důležitost spojení problematiky obnovitelných energií a kompostování a spojovacímu článku "biozplynování" jsem přikládal zvláštní důležitost, podařilo se mi přesvědčit předsednictvo o organizaci odborných sekcí cca v současné podobě. CZ BIOM tak zahrnuje na rozdíl od ostatních Biomů aktivity vyplývající z řady dalších technologií trvale udržitelného rozvoje. Dnes po letech již nepochybujeme o tom, že ekologické nakládání s bioodpady a sekvestrace uhlíku ve formě stabilizovaných kompostů je stejně důležitá jako substituce fosilních paliv biopalivy.

Obr. 1: Předseda CZ Biom Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

I když jsem byl zakládající člen Biomu, zprvu jsem vykonával funkci tajemníka prvního našeho předsedy Ing. Šimona. Po svém zvolení do funkce předsedy jsem zjistil velký úbytek financí na účtu a v pokladně Biomu, šlo o zpronevěru členských příspěvků za dva roky, kterou provedl bývalý pokladník. Začátky mého předsedování byly touto záležitostí poznamenány a snažil jsem se po celé období využít každé příležitosti, veřejných soutěží a projektů k získání finančních prostředků pro Biom, a proto dosahuje v posledních letech roční obrat Biomu milionových částek.

Druhá záležitost, kterou jsem byl dosti poznamenán bylo odmítnutí názoru Biomu, které jsem prezentoval na senátním semináři o energetice. Tyto moje přednesené názory jsou dnes v souladu s akčním plánem Biomu i s ministerským scénářem rozvoje energie z biomasy. Tehdy přesedající senátor Topolánek zesměšnil přístupy a snahy Biomu a prohlásil, že Biom chce připravit horníky o práci a státní rozpočet o peníze. Po třech letech, kdy byly otevřeny energetické kapitoly našeho připojení k EU a obnovitelné energie byly od EU v České republice požadovány, byly přístupy CZ Biomu plně rehabilitovány.

I další moje funkční období bylo provázeno nejedním bojem např. o dotace na energetické rostliny, dotace na komposty, o možnost pěstování energetického šťovíku bez administrativních omezování. Téměř rok mi trvalo, než jsem rozkryl kauzu o nadlimitních dioxinech při spalování biomasy a zjistil podvodné jednání účastníků této kauzy ve prospěch jedné plynárenské společnosti. Nebál jsem se ani mafií v odpadovém hospodářství, které hystericky reagovaly na mé snahy o ekologické nakládání s čistírenskými kaly. Po celé období mého předsedování jsem výrazně neměnil své názory a snažil jsem se jednat s každým členem Biomu, který mě navštívil, posloužit a poradit tam, kde jsem to dovedl nebo doporučil kontakty na další specialisty v našem svazu. Práce předsedy byla pro mě potěšením a budu se těšit z realizace vizí mých pokračovatelů, kteří v dohledné době vytvoří profesionální sekretariát, ve kterém budou sedět čtyři další placení zaměstnanci Biomu, kteří v době, kdy nebudou vyřizovat telefonní dotazy široké veřejnosti budou pracovat na výzkumných grantech a projektech. To bude jiná sláva, než můj často kritizovaný sekretariát. Závěrem bych chtěl poděkovat svým dlouholetým spolupracovníkům Ing. Sladkému, Dr. Petříkové a p. Novotnému, všem kteří mě pomáhali a podporovali, pogratulovat jim, že se ve zdraví dožili generační změny v Biomu.

Se srdečnými pozdravy myslím na Vás všechny a přeji Vám šťastný Nový rok 2005.

S pozdravem
stále ještě váš předseda
Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Valná hromada CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Akční plán CZ Biom na rok 2005
Slovo předsedy
Co mi dala činnost v CZ Biom
Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)
Odborník biologického zpracování odpadu - zabezpečení odborné způsobilosti osob pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Registrace kompostů a substrátu a její vliv na omezení rozvoje kompostování bioodpadů v České republice
Stanovisko ÚKZÚZ ke článku Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti
Slovo předsedy
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Úvodník pro tištěný BIOM
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.2.2005
Poslední změna: 22.2.2005
Počet shlédnutí: 8804

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Poslední úvodník stávajícího předsedy. Biom.cz [online]. 2005-02-23 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/posledni-uvodnik-stavajiciho-predsedy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto