Odborné články

Akční plán CZ Biom na rok 2005

Plánované zahraniční cesty

 • Graz – mezinárodní konference o využívání biomasy – 27.-29.1.2005 (Šafařík)
 • Lipsko – představení národní zprávy o využívání biomasy – 9.3.2005 (Šafařík)
 • Brusel – výroční shromáždění AE Biomu – 4.3.2005, (Habart)
 • Bratislava - Coneco - Racioenergia - Climatherm 2005, 5.4.2005, (Slejška)
 • Vídeň – Nové přístupy nakládání s odpady, 4-5.4.2005, (Habart)
 • Brusel – setkání expertů při EK k akčnímu plánu pro biomasu – červen

Podané projekty

 • Německo: Biopros: Využití hnojivých účinků kalů pro pěstování

Řešené projekty

 • VaV: Výzkum a vývoj dvoustupňové anaerobní digesce
 • Sokrates: Virtuální univerzita; ITEBE (zodpovídá: A.Slejška)
 • Zpracování vyhlášky MŽP o biomase (k zákonu o podpoře energie z OZE)

Plánované a připravované akce

 • EcoCity: 9. - 12. března 2005 v Pražském veletržním areálu v Letňanech, seminář a expozice zaměřené na využívání biologicky rozložitelných odpadů (zodpovídá: A.Slejška)
 • Teplárenské dny: 26.-27.4.2005 Hradec Králové, Obnovitelné zdroje energie pro venkov i teplárenství (zodpovídá: M.Šafařík)
 • Konference k výrobě elektřiny z biomasy, Třebíč (zodpovídá: R.Horký)
 • Energetické rostliny XI, Chomutov – červenec 2005 (zodpovídá: S.Usťak)
 • Země Živitelka: konec srpna / začátek září
 • Seminář o kompostování, Buchlovice, termín bude upřesněn (zodp.: Slejška, Maňásek)
 • Propagační jízda lokomotivy na biomasu (zodpovídá: J.Křižka)
 • Zkušební provoz mikroturbíny na různých bioplynových stanicích (zodp.: J.Šúrovský)
 • Osvětová kampaň za domácí kompostování (zodpovídá: T.Hodek)
 • Společné akce s Konopářským svazem ČR (dohoda místopředsedů R.Honzíka a A.Slejšky)

Další cíle sdružení CZ Biom pro rok 2005

 • Pokračování v aktivním ovlivňování tvorby a přijímání legislativy – pomoc při stanovování výkupních cen ERÚ
 • Rozšíření certifikace kompostů a substrátů k použití na nezemělskou půdu
 • Rozšiřování členské základy a zlepšení komunikace v rámci členské základny
 • Publikační činnost:
  • nová podoba časopisu
  • nové informační materiály a informační panely
  • zlepšování informační hodnoty webových stránek
  • sborníky a výstupy z řešených projektů

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Valná hromada CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu
Co přinesla valná hromada 2005
Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Co mi dala činnost v CZ Biom
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Úvodník pro tištěný BIOM
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 14.3.2005
Poslední změna: 13.3.2005
Počet shlédnutí: 10258

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Akční plán CZ Biom na rok 2005. Biom.cz [online]. 2005-03-14 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/akcni-plan-cz-biom-na-rok-2005>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto