Odborné články

Konopí seté

Konopí  –  konopí je jednoletá dvoudomá rostlina, rozlišujeme 3 druhy:

  1. Cannabis sativakonopí seté

Dorůstá do výšky až 4 m. Existují tři formy: severní (u nás se nepěstuje, malý výnos stonků a semen), jižní (velký výnos vláken, malý výnos semen) a přechodný (prostřední vlastnosti dvou předcházejících). Obsah psychoaktivních látek je velmi nízký, mnohdy se vůbec nevyskytují.

  1. Cannabis ruderalis – konopí plané

Nízké rostliny (60 cm) s tenkým stonkem, obsah psychoaktivních látek je nízký.

  1. Cannabis indica – konopí indické

Rostliny jsou nízké (do 1,2 m) a velmi husté, stonek není tolik vláknitý. Obsah psychoaktivních látek je velmi vysoký.

V některých zemích je produkce konopí zakázána, např. v USA podléhá kontrole. Celosvětově se konopí pěstuje na cca 280 tis. hektarech, v západní Evropě 18 tis. ha (zejména ve Francii). 1. 1. 1999 nabyl účinnosti Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (dál jen zákon), který upravuje pěstování máku a konopí. § 24a zákona zakazuje pěstovat druhy a odrůdy konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny THC (tetrahydrokanabinolů). § 29 nařizuje ohlašovací povinnost osob pěstujících mák nebo konopí. Osoby pěstující mák nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení o výměře pozemků a dalších pěstebních podrobnostech místně příslušnému celnímu orgánu.

Semeno se využívá v potravinářském průmyslu (výroba tuků, pivo), chemickém průmyslu (mýdlo, barvy, laky), v textilním průmyslu, lékařství (fytin – chudokrevnost), v kosmetice atd. Konopí se dá pěstovat v oblastech s různou zeměpisnou šířkou, neboť je velmi přizpůsobivé. V prvním období růst konopí vyžaduje dostatek vláhy, později dokáže odolávat přechodnému suchu. Je náročné na půdní podmínky, nejlépe mu vyhovují úrodné, hluboké, hlinité či písčitohlinité půdy s nízkou spodní vodou, dobře vyhnojené a bohatě zásobené humusem.

Nové odrůdy povolené k pěstování v zemích EU, které mají požadovaný obsah THC pod 0,3 % jsou Carmagola, CS, Delta 405, Delta Lolsa, Epsilon 68, Fedora, Fedrina, Felina, Ferimon, Fibranova, Fibrimon 24, Fimbimon 56, Futura, Santhica 23. Nově povolené odrůdy od EU – Fasamo (raně zrající), Komolti (pozdě zrající, vysoký výnos stonků). U nás je v současné době uvedena v seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize pouze odrůda Beniko z Polska, v našich zeměpisných podmínkách byla též testována odrůda JUSO 11 z Ukrajiny.

Technologie pěstování

Mezi nejvhodnější předplodiny konopí patří okopaniny, kukuřice, luskoviny, jetel a vojtěška. Snáší i pěstování po sobě, je samo o sobě dobrou předplodinou, jelikož zanechává půdu čistou a v dobrém stavu. Konopí lze pěstovat na zúrodněných slatinách, rozoraných loukách či vysušených rybnících.

Konopí je náročné na živiny, musí se hnojit průmyslovými či statkovými hnojivy. Při pěstování konopí pro energetické účely se na podzim provede orba do hloubky 25 – 30 cm. Setí probíhá v polovině dubna či začátkem května. Počáteční růst je rychlý, plodina je brzy olistěná a při hustším výsevu potlačuje velmi dobře plevele. Při větším napadení dvouděložnými rostlinami lze použít herbicidy, jako jsou Synfloran 48 EC nebo Treflan 48 EC aplikovaný před setím nebo Afalon 45 SC aplikovaný ihned před zasetím.

Konopí je poměrně odolné vůči chorobám a škůdcům. Může mu škodit dřepčík chmelový (Psylliodes attenuata Koch.), housenky můry gama (Autographa gamma L.), mšice konopná (Phorodon cannabis Pass.) a zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis Hubn.). Z chorob můžeme vyjmenovat plíseň šedou (Botrytis cinerea Pers.), fuzariózu Giberella pulicaris (Fr.) Sacc., rakovinu a některé virové choroby.

V současné době se konopí sklízí tím způsobem, že se posekají celé rostliny, kdy jsou semena ve spodní polovině květenství v plné zralosti a horní v mléčné zralosti. Semeno jde sklízet obilním kombajnem CASE IH.

Sláma se spaluje (spalné teplo stonků 18,06 MJ/kg, semene 24,62 MJ/kg) či se z ní produkují jiné výrobky jako vlákna, umělé chemikálie, nitě, papír. Pazdeří se používá jako těsnící materiál a ke spalování, plevy jako antibiotikum – silný baktericidní účinek. Průměrný výnos celkové rostliny v plné zralosti se uvádí 8 t/ha, konopí reaguje pozitivně na hnojení dusíkem.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Produkce technického konopí jako příspěvek k revitalizaci antropogenně exploatovaných okresů Ústeckého kraje
Konopí seté – energetická a průmyslová plodina třetího tisíciletí
Hlína, konopí a rákos - znovuobjevené materiály pro zdravé bydlení
Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“
Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého
Konopí seté je dáma
Využití technického konopí pro energetické účely
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Konopí seté (Canabis sativa L.)
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 31.7.2011
Poslední změna: 14.10.2011
Počet shlédnutí: 12414

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Konopí seté. Biom.cz [online]. 2011-07-31 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/konopi-sete>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto