Odborné články

Konopí seté (Canabis sativa L.)

Teplomilná jednoletá dvoudomá rostlina z čeledi Cannabaceae původem ze střední Asie (Moudrý a Strašil, 1996). Kulturní druh se tradičně využívá jako olejnina a rostlina přadná, zařazuje se i mezi energetické plodiny. V zahraničí se ekologicky pěstují povolené odrůdy s garantovaným nízkým obsahem omamných látek, u nás zatím chybí praktické zkušenosti.

Konopí je náročné na živiny a vodu, nejlepší předplodiny jsou hnojené okopaniny nebo leguminózy, samo je dobrou předplodinou. Vhodné je přihnojení močůvkou nebo kejdou. Seje se od půli dubna do půli května do jemně připravené, hluboké a kypré půdy. Klasicky se dělala zimní orba, dnes se doporučuje z důvodů ochrany před erozí a zabránění mineralizace výsev vymrzající meziplodiny, která je na jaře zapravena před přípravou půdy k setí. Číselné agrotechnické hodnoty jsou uvedeny v tabulce. U pěstování na semeno je výsevek 8-15 kg/ha a vzdálenost řádků od 40cm, zatímco u konopí pěstovaného jako přadná rostlina se seje 30-40 kg/ha do řádků 10-20cm. Autoři Moudrý a Strašil (1996) uvádí výsevek při pěstování na vlákno 100 kg/ha, kombinovaně 80kg/ha a na semeno 20-30 kg/ha. Dříve se konopí pěstovalo i kombinovaně, pro semeno a vlákno zároveň. Při silném tlaku plevelů jsou rostliny slabé a výnos neuspokojivý. Zpomalený vývoj je zejména na utužené půdě, při zamokření nebo nedostatku přístupných živin.

Sklizeň je problematická, vláknité vysoké rostliny často ucpávají stroje. Jako opatření je doporučeno zvednutí mláticího stolu. Sklízí se před dozráním všech semen, jinak jsou velké ztráty výdrolem. Pěstování a sklizeň konopí na vlákno je ještě obtížnější a vyžaduje speciální techniku (Dostálek a kol., 2000).

Netradiční energetické plodiny - základní údaje

Plodina HTS (g) Výsevek (kg/ha) Výsevek (semen/m2) Řádky (cm) Hloubka setí (cm) Výnos (q/ha) Cena v r. 99 (Kč/q*)
Amarant 0,3-0,9 0,5-1,2 100-150 32-40 (45-60) 1-2 15-25 -
Konopí seté 15-25 8-15 - 40 3-5 6-12 -
Len setý olejný 8-15 80-110 1000-1100 10-11 (20-25) 1-2 8-15 1000-1200
Lnička setá 1 8-12 - 10-15 (20-25) 1-2 10-15 -
Slunečnice 50-120 4-6 40-60 60-70 ´ 22-27 5 10-15 200-250**
* Výkupní cena poskytovaná společnostmi PRO-BIO s.r.o. a Sluneční brána s.r.o. za certifikovanou produkci v roce 1999.
** Cena za 1 kg sušených "okvětních plátků" slunečnice.
V tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty, někdy se jedná o poměrně široké rozpětí. Konkrétní výsevek je třeba přizpůsobit odrůdě a způsobu pěstování.
(Dostálek a kol., 2000)

Literatura

  • Dostálek, P. - Michalová, A. - Škeřík, J. - Hutař M. - Mitáček, T. Netradiční plodiny, bulletin ekologického zemědělství. PRO-BIO Šumperk, 2000.
  • Moudrý, J. - Strašil, Z. Alternativní plodiny. JU ZF České Budějovice, 1996.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konopí seté
Nedřevnaté technické plodiny perspektivní pro bioenergetické účely v podmínkách ČR
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR
Konopí seté je dáma
Konopí seté - jak dál?
Zkušenosti s pěstováním biomasy
Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.) - netradiční alternativní plodina pro průmyslové a energetické využití
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého (2)
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Šťovík Uteuša - plodina perspektivní pro fytoenergetiku
Využití technického konopí pro energetické účely
Návrh na zefektivnění sklizně konopí setého
Zpráva ze semináře „Pěstování a využití konopí setého v České republice – rok 2006“

Předchozí / následující díl(y):

Laskavec (Amaranthus sp.)
Slunečnice roční (Helianthus annuus L.)
Len setý olejný (Linum usitatissimum L.)
Lnička setá (Camelina sativa (L.) CRANTZ)
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.)
Nepotravinářské netradiční plodiny

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 5.3.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 19982

Citace tohoto článku:
JEŽKOVÁ, Edita: Konopí seté (Canabis sativa L.). Biom.cz [online]. 2002-03-05 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/konopi-sete-canabis-sativa-l>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto