Odborné články

Úvodník pro tištěný BIOM

Za to, že náš časopis BIOM vychází s velkým zpožděním nemohu tentokráte nemohou funkcionáři CZ Biomu, ale Parlament České republiky. Slíbil jsem totiž, že v tomto čísle BIOMu bude schválené znění zákona o podpoře elektrického proudu a tepla vyrobeného z biomasy včetně vyhlášky, která stanoví podrobnosti podpory. Bohužel, asi se této legislativy nedočkáme. Projednání zákona ve sněmovně mělo přijít již na pořad, ale díky obstrukci jedné politické strany to bylo odsunuto do nedohledna. Bez ohledu na připravovanou legislativu je třeba se podívat na situaci na biomasových kotelnách. Biopalivo není v dostatečné míře k dispozici, cena biopaliv stoupá. Příčinou je jednak zvýšený vývoz fytopaliv do Německa a Rakouska, dále spoluspalování biomasy s uhlím případně s hodonínským lignitem na elektrárnách ČEZ.

Politici se radují, splnění indikativních cílů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů bude zřejmě hračkou. Dále vznikl argument pro oblbování veřejnosti. Obnovitelné energie, zejména spalování biomasy je hlavní příčinou zdražení elektrického proudu od 1.1.2004. ČEZ (a nejen ten) si libuje, neboť prodejní cena 2,00 Kč/kwh el. proudu je na velké elektrárně cenou tak dobrou, že při této ceně je možno biomasu uvažovanou pro malé bioteplárny přeplatit. Čím více biomasy, tím lépe, vždyť ty naše zastaralé elektrárny mají nízkou účinnost.

Mně se to ale nelíbí a na různých platformách jsem se snažil vyjádřit svůj názor, ale byl jsem vždy překřičen a to i svými spolupracovníky v Biomu, kteří mě přesvědčují, že ten ČEZ není tak špatný, že on jistě podpoří pěstitele energetických rostlin a zaplatí dobrou cenu za biomasu, a tak přežijeme rok 2004, kdy se na dotace pro biomasu zapomnělo a zřejmě nebudou (dodatečná připomínka - dotace jsou na základě jednání z minulého týdne opět přislíbeny i pro rok 2004).

Já jsem si vždycky představoval obnovitelnou energii z biomasy jako protipól velké energetiky s nízkou účinností. Protipól přinášející diverzifikaci a zmírňující krizové situace při zkolabování velké energetiky, ke kterému již ve světě mnohokráte došlo. Nikdy jsem neuvažoval o malých a velkých bioelektrárnách v analogii malé a velké vodní energetiky. Energetické využití biomasy by mělo mít jako hlavní atribut vysokou energetickou účinnost. Do koncepce energetického využívání biomasy mi nezapadají i uvažované bioelektrárny ochlazující vzniklé teplo nebo vypouštějící teplo do vodních toků. Byl bych rád, aby problematika energeticky efektivní bioenergetiky se stala předmětem odborné konference, která bude navazovat na Valnou hromadu.

Co se týče nových aktivit předsedy CZ Biomu, trávím mnoho času úředními jednáními a na komisích týkajících se činnosti CZ Biomu a to zejména na úseku pěstování a podpory šťovíku.

V zájmu členů CZ Biomu v souladu s jeho akčním programem vedu různá jednání s náměstky ministrů, píšu dopisy ministrům a to bez jakéhokoliv honoráře. Tím víc mě mrzí dopisy, které dostávám od některých podnikatelských subjektů, abychom postupovali v souladu s jejich zájmy a po odsouhlasení společného postupu. Dnes je situace v obnovitelných energiích nepřehledná, plná lobování a stala se nejen předmětem vysokých zisků subjektů, ale je i významným "politikem". Celou řadu let dělám předsedu CZ Biom a zejména v počátečním stadiu byla situace přehledná, na jedné straně snaha CZ Biomu o zavedení fytoenergetiky a nepřátelské postoje státní správy, politiků i energetických odborníků. Dovolím si připomenout odpověď senátora Topolánka v senátu ČR v r. 1997 poté, co jsem přednesl akční program CZ Biomu (tahání peněz ze státní pokladny, snaha připravit horníky o práci, nutnost si vzít příklad z efektivních projektů, zejména z Temelína).

Dnes je situace daleko složitější a vyžaduje mladšího předsedu nezatíženého minulostí ekologického aktivisty. Proto se těším na valnou hromadu r. 2005, kdy budu svůj úřad skládat. Na nejbližší Valné hromadě musíme novému předsedovi připravit cestu dobrým akčním programem a zde bych Vás prosil o pomoc při určení této cesty. Považuji za nezbytné, aby CZ Biom se stal skutečným profesním svazem pěstitelů energetických rostlin, producentů různých dalších zařízení, kompostářským svazem a svazem provozovatelů bioplynových stanic. Zároveň se jeví vhodnost zakládání v rámci Biomu regionálních sekcí, které by zastupovaly podnikatelské subjekty ve fytoenergetice ve svých regionech. Zároveň uvažuji nabídnout pomocnou ruku solárním energetikům, o jejichž svazu není poslední dobou nic slyšet.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Akční plán CZ Biom na rok 2005
Slovo předsedy
Kolik bioplynových stanic je potřeba na zálohování JE Temelín?
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Biomasa - energie minulosti, současnosti i budoucnosti
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM
Slovo předsedy
Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Zahraniční spolupráce s AEBIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 11.2.2004
Poslední změna: 11.2.2004
Počet shlédnutí: 16050

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Úvodník pro tištěný BIOM. Biom.cz [online]. 2004-02-11 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/uvodnik-pro-tisteny-biom>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
16 Feb 2004 09:19 Ing.Miroslav Vinkler
- komentář
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto