Odborné články

Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi

Valná hromada souhlasí s kooptací Dr. Mikuly do předsednictva CZ Biom.

Valná hromada rozhodla, že CZ Biom vypracuje a vydá normy na fytopaliva - pokud se podaří zabezpečit dostatek finančních prostředků pro tuto aktivitu.

Valná hromada vyslovila přání, aby CZ Biom dále upřesňoval potenciál energie z biomasy a spolupracoval na přípravě legislativy na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Valná hromada souhlasila s podílem CZ Biomu na přípravě Realizačního programu pro biologicky rozložitelné odpady v ČR.

Valná hromada doporučila projednání možností distribuce vzdělávacích materiálů pro základní a střední školy "Energie a životní prostředí" s Ing. Kříškou a Dr. Kvasničkovou z Klubu ekologické výchovy.

Valná hromada pověřila Ing. Honzíka a Ing. Slejšku, aby dopracovali Valnou hromadou diskutované stanovisko k novele zákona o dani z přidané hodnoty a informovali o něm členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

 

Zaspal Antonín Slejška.

 

 

Článek byl uveřejněn v souvislosti s konáním Valné hromady CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Valná hromada CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu potvrdila dobrý směr
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
Dopady změny DPH na fytoenergetiku
Úvodník pro tištěný BIOM
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
Slovo předsedy
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Akční plán CZ Biom na rok 2005
Co přinesla valná hromada 2005

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 30.5.2003
Poslední změna: 26.4.2006
Počet shlédnutí: 6447

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Usnesení z Valné hromady CZ Biom konané 27. května 2003 ve Vlašimi. Biom.cz [online]. 2003-05-30 [cit. 2024-06-17]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/usneseni-z-valne-hromady-cz-biom-konane-27-kvetna-2003-ve-vlasimi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto