Odborné články

Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji a s velkou radostí přivítal na Libverdě.

Libverda v loňském roce oslavila významné jubileum stopadesátileté existence. Těžko si dnes dokážeme představit jak obrovský a pokrokový počin znamenalo v roce 1850 založení Libverdy. Šlechtický rod Thun-Hohensteinů, především pak František Antonín hrabě Thun, a také zakladatel a první ředitel školy Antonín Emanuel Komers tímto činem položili vlastně základ zemědělskému vzdělávání, jehož praktické základy se v polovině minulého století předávaly pouze empirií z otce na syna.

V té době představovala Libverda nejvýznamnější centrum zemědělského vzdělávání a zemědělské vědy v bývalém Rakousku - Uhersku. Za vše snad mluví tak zvučná jména jako je např. prof. Hibsch, Fritz Seemann, bratři Lamblové a další. Na Libverdě se během let vystřídalo mnoho významných profesorů, Libverdu opustila řada později významných absolventů. Až do roku 1939 se na Libverdě učilo v obou zde běžných jazycích - v češtině a němčině. Konec konců vedle sebe rostoucí lípa a dub na nádvoří školy jasně symbolizují vzájemnost českého a německého národa v tomto regionu.

Na Libverdě se vždy odrážela politická situace ve státě víc než kde jinde, a snad také proto škola prošla svými nejslavnějšími chvílemi a bohužel také obdobími určitého úpadku (to podle toho jaké vlády a s jakými prioritami byly právě u moci). Jsem přesvědčen, že Libverda má své nejčernější dny dávno za sebou, a přál bych si společně s Vámi, aby se o naší škole hovořilo už jen v dobrém.

Libverda obhajuje plných 151 let své místo pod sluncem. I v dobách nejhorších zůstala věrna svému původnímu poslání. V současné době se učitelé zabývají i moderními trendy v zemědělství, které s sebou nese doba a mezi které bezesporu patří i využití biomasy k nezemědělským účelům.

Přál bych si, aby se vám na Libverdě líbilo a aby uskutečněný seminář byl pozitivním posunem při řešení tolik záslužné a potřebné věci.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informační kampaň pro veřejnost a školy
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Nové učební pomůcky pro školy

Předchozí / následující díl(y):

Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Biomasa ve škole
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Využití bioalkoholu
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)
Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.
Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska
Společné spalování biomasy a uhlí

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 4.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7251

Citace tohoto článku:
KUNTE, Libor: Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse. Biom.cz [online]. 2001-12-04 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/stredni-zahradnicka-a-zemedelska-skola-a-e-komerse>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto