Odborné články

Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)

Vážení příznivci biomasy a udržitelného rozvoje,

již první události tohoto roku naznačují, že nám po bouřlivém roce 2005 ani v roce tomto nebude dopřáno klidu. Situace na trzích s energií ukazuje na neodvratný nástup toho, co lidé okolo CZ Biomu prosazují od počátku – udržitelného hospodaření s energií. Zvyšující se závislost na dovozu energetických surovin, jejich rostoucí ceny a stále citelnější projevy globální klimatické změny by měly být dostatečnou motivací. Jedním z našich úkolů je pomoci zajistit dostatek biomasy a kvalitních technologií pro její zpracování, což se silně ukazuje i v této topné sezóně. Také podpora legislativy, která tyto procesy urychlila, nebo jim alespoň nebránila, je klíčový bodem našeho programu.

Snižování energetické náročnosti a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie je jedinou rozumnou cestou k udržitelné budoucnosti, třebaže je stále zpochybňována zejména těmi, kteří ještě potřebují vydělat dostatek peněz na starých základech industriálního světa, tj. na energii ropy, uhlí i na energii jaderné. V souvislosti s tím se stále objevují návrhy megalomanských projektů doprovázené prognózami, že spotřeba energie musí stále růst. Také úředníci v Bruselu jsou pod tlakem skupin, které říkají, že šetřit energií je nesmysl, když již brzy přijdou ke slovu nové možnosti - čisté uhelné technologie, skladování CO2 v mořích, jaderná fúze apod. Rozumný člověk se musí ptát - opravdu pak nebudeme opět jen zajatci velkých energetických firem? Otázka je namístě, neboť významná historická provázanost politiky s energetickým průmyslem a s tím spojené sociální, bezpečnostní a ekonomické problémy by se jen prohloubily. Cena za energii by tak jednoho dne mohla být příliš vysoká.

Důkazem, že tomuto vidění světa lidé příliš nevěří, jsou v lednu uveřejněné výsledky Eurobarometru, v nichž se Evropané vyslovují jednoznačně pro vyšší míru úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Jako příklad toho, jak by neměla vypadat snaha o prosazení obnovitelných zdrojů, lze uvést matoucí reklamu na tzv. zelenou energii. Místo toho, aby kampaň lidem srozumitelně vysvětlila, proč je důležité si připlácet na rozvoj obnovitelných zdrojů (pročež jsme si jako celá společnost přijali i samostatný zákon), jedná se o marketingový tah, který přinese dodatečné zisky, nikoli však průkazné zvýšení výroby obnovitelné elektřiny. Navíc lidé, kteří reklamě podlehnou, často ani netuší, že si za jednu věc platí dvakrát. Jakkoli byla velkolepá kampaň koncernu E-on v Německu poloviny devadesátých let pokrytecká, nesla v sobě alespoň jasné poselství, že „obnovitelné zdroje jsou naše budoucnost“. Kampaň u nás působí leda zmatek a rozpaky.

Také politické půtky, které již dávno nelze nazvat hašteřením, jež je spíše k pobavení, brzdí rozumný rozvoj a demoralizují značnou část společnosti. Jde již o patologický jev - který bohužel není jen naší specialitou - kdy lidé zodpovědní za chod společnosti a její (udržitelný) rozvoj ztrácejí přehled, zábrany i soudnost a namísto podstatným věcem se věnují zástupným problémům a vlastním aktivitám. V takovém prostředí lze totiž i drobná opatření prosazovat pouze s velikým úsilím a často na úkor potřebné diskuse o dlouhodobé strategii.

Jako příklad lze uvést situaci kolem DPH u biopaliv. Ačkoli nám naši politici od počátku tvrdí, že pevná biopaliva musela být zařazena do základní sazby a rozhodně není možné očekávat opětné zařazení do sazby snížené, připravovaná evropská směrnice tuto možnost nabízí. Podobných oblastí, kde by kromě zdravého rozumu stačila i trocha dobré vůle, je mnoho.

Otázka na závěr - nebylo by prozřetelnější, jít za příkladem Švédska, které oznámilo, že se do dvaceti let v maximální možné míře pokusí zbavit závislosti na ropě, aniž by přitom přistoupilo na návrat k jaderné energetice? Jako jedni z prvních tak seveřané přicházejí se skutečně udržitelným konceptem směrování energetiky, třebaže nikterak nezastírají, že to bude obtížné.

Přeji Vám úrodný rok.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Na změny klimatu můžeme odpovědět jediným možným způsobem – změnou chování
Slovo předsedy
Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám
Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Slovo předsedy
Úvodník pro tištěný BIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 27.3.2006
Poslední změna: 27.9.2008
Počet shlédnutí: 8943

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006). Biom.cz [online]. 2006-03-27 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/slovo-predsedy-pro-casopis-biom-1-2006>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto