Odborné články

Efektivita bude hrát důležitou roli a k dosažení pomůžou investiční pobídky

Rozumné nakládání s energiemi a důraz na vysokou efektivitu, to je budoucnost všech zdrojů energií včetně těch obnovitelných. Tak jak stávající zdroje stárnou, nabývá na významu diskuze o tom, co bude s výrobnami po ukončení podpory. Byla by škoda již vybudované zařízení dále nevyužívat, obzvlášť když tyto zdroje budou pracovat s vysokou efektivitou. Jako jeden z rozumných návrhů se jeví podpora ceny elektřiny vázaná na dosažení stanovené celkové účinnosti využití paliva. Bude-li tento, anebo jiný princip podobné podpory pro stávající zdroje přijat, bude to mít rozhodně pozitivní přínos v podobě zvýšení zájmu o využití vyráběných energií, a to hlavně tepla.  I když je velké množství bioplynových stanic (BPS), kde se teplo využívá, je stále ještě zajímavý potenciál pro širší využití. Čím dál častěji se také stává, a pro maximalizaci využití tepla je to i nezbytné, že produkce tepla z BPS nestačí na pokrytí jeho poptávky, a je nutné k nově budovaným zařízením přidávat ještě další dodatečný nebo záložní zdroj.

Dotační tituly OZE

Podporu takových systémů aktuálně řešily dotační tituly od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO): OZE1, 2 a právě dobíhající OZE3 s alokací 280 mil. Kč (v rámci výzvy byly přijaty žádosti za 285 mil. Kč). Z toho bylo vyčleněno 140 mil. pro bioplynové stanice, 50 mil. pro kombinovanou výrobu, 50 mil. na energii z biomasy a 40 mil. pro malé vodní elektrárny.

Podpora projektů na využití biomasy pro výrobu tepla je nastavena dle velikosti podniku na 60 - 80 % na vícenáklady oproti běžnému zdroji. Důležité je, že díky práci Českého sdružení pro biomasu se podařilo zrušit původně nešťastné omezení čerpání provozní podpory KVET při získaní investiční pobídky na výstavbu teplovodů vedoucí teplo z bioplynových stanic k dalším odběratelům.

Navazující kolo OZE4 bude spuštěno dle harmonogramu v září 2018. K čerpání by mělo být připraveno cca 400 mil. Kč. Příjem žádostí bude možný až do března roku 2019. Nicméně se jedná o průběžnou žádost, přičemž rozhoduje pořadí příjmu žádostí. Dle našich bohatých zkušeností je tedy nutné se dobře připravit, protože rozsah projektů, které je možné podpořit, se rozšířil z BPS třeba i na centrální vytápění obce s dodatkovým zdrojem, a tím pádem jde realizačně o složitější projekty.

Ukázkovým příkladem je např. obec Klučenice, kde realizovala firma NRG flex s.r.o. v rámci OZE1 teplovod a vyřešila otázku využití přebytečného tepla z bioplynové stanice náležící společnosti Zemědělská Klučenice a.s. Společnost využívá vyrobenou elektrickou energii k pokrytí spotřeby ve vlastním areálu. Firma NRG flex s.r.o. vytvořila nabídku a představila obecnímu úřadu a společnosti celý koncept využití zbytkového tepla. Vysvětlila ochotně všem zainteresovaným princip technologie a celou akci zrealizovala od projektového řízení přes dokumentaci, dodávku až po zprovoznění. K teplovodu bylo připojeno 12 bytů, několik rodinných domků, obecní školka, hasičská zbrojnice, kulturní dům a prodejna. Díky kladným zkušenostem projekt vyvolal v obci zájem o připojení dalších budov a z toho důvodu byla realizována 2. etapa, která již byla připravena v rámci navazujícího dotačního titulu OZE2. V rámci této akce bylo připojeno dalších 14 domů, bytový dům a obchod. Výstavba započala v srpnu 2017 a byla zprovozněna v říjnu téhož roku.

Navýšení poptávky po teple dnes není problém ani tam, kde již BPS nestíhá. V rámci OZE3 a připravovaného OZE4 je možné vystavět i doplňující zdroj pro bioplynovou stanici nebo jen samostatnou kotelnu na biomasu pro centrální zásobování teplem.  Kotelna může bioplynovou stanici doplňovat a v případě servisní odstávky zajistí celou potřebnou dodávku tepla. V rámci OZE4 se očekávají totožné dotační podmínky na stavbu kotelny (80/70/60 % dle velikosti podniku). Výhoda varianty spojení BPS a kotelny na biomasu je například v možnosti zpracování větví z ořezu obecních dřevin nebo lze využít obecních lesů pro výrobu štěpky (dotace jsou i na štěpkovače). Díky štěpkovači a kotelně na biomasu tak veškerý tento odpad obec pohodlně zpracuje. Projekty těchto velikostí jsou realizovány v kontejnerovém provedení a zaberou jen malou plochu. Centrální zásobování teplem vytváří v obci vyšší životní standard, který se projeví jednak velkou úsporou vlastní práce a starostí při zařizování vlastního vytápění, ale také zlepšením životního prostředí. Odpadnou lokální topeniště, která i přes zpřísněné zákony často zamořují široké okolí a způsobují tak mezi spoluobčany neustálé konflikty.   

Více o projektu Teplovod Klučenice se dočtete v časopise Biom 2/2017 a Biom 4/2017. V případě zájmu o provedení studie, přípravu podkladů pro žádost o dotace, ale i samotnou dodávku a realizaci neváhejte kontaktovat firmu NRG flex:

Ing. Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o., Moyzesova 2/B 902 01, Pezinok Slovenská republika

M +421 907 893 202, T +421 2 38 100 996

E info@nrgflex.sk, W www.nrgflex.sk

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dánsko by mohlo dosáhnout 100% přechodu na zelený plyn do roku 2035
Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
Právě vychází mapa více než 500 evropských biometanizačních stanic
Výstavba bioplynové stanice na rýžovou slámu v Číně
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg
Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 20.4.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1233

Citace tohoto článku:
NRG flex, : Efektivita bude hrát důležitou roli a k dosažení pomůžou investiční pobídky. Biom.cz [online]. 2018-04-20 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/efektivita-bude-hrat-dulezitou-roli-a-k-dosazeni-pomuzou-investicni-pobidky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto