Odborné články

Výstavba bioplynové stanice na rýžovou slámu v Číně

Nový společný podnik uzavřel smlouvu o výstavbě moderní bioplynové stanice v čínském Chuaj-anu.

Nizozemská firma HoSt Bioenergy Installations, jeden z největších evropských dodavatelů bioenergetických instalací spolu s čínskou společností CPCEP Bio-Energy podepsali dohodu o spolupráci při vybudování nového zařízení. Podle smlouvy bude společnost HoSt dodávat do Číny svou první bioplynovou stanici.

„Podepsání této smlouvy představuje další významný milník společnosti HoSt na bioenergetickém trhu. Tento nový společný podnik posiluje naši pozici na světovém trhu,“ říká Marcel te Braak, ředitel společnosti HoSt. Smlouva byla podepsána v Beijingu ředitelem HoSt Marcelem te Braakem a výkonným ředitelem společnosti CPCEP Yunfengem Baiem.

Rýžová sláma

Po dokončení výstavby bude stanice produkovat bioplyn z rýžové slámy. Vyrobený bioplyn bude vyčištěn na biometan, a poté stlačen na CNG, aby sloužil jako obnovitelná náhrada zemního plynu.

„Anaerobní digesce a konverze bioplynu na palivo je významným krokem pro budoucí Čínu,“ uvedl Yunfeng Bai.

Společnosti HoSt a CPCEP plánují zahájení výroby bioplynu v Chuaj-an do konce tohoto roku.

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 15.4.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1406

Citace tohoto článku:
BIOENERGY INSIGHT, , JEŘÁBKOVÁ, Julie: Výstavba bioplynové stanice na rýžovou slámu v Číně . Biom.cz [online]. 2018-04-15 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/vystavba-bioplynove-stanice-na-ryzovou-slamu-v-cine>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto