Odborné články

Nepotřebujeme větší množství povolenek CO2

Stanovisko CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu k návrhu Evropské komise na snížení počtu emisních povolenek

Ekonomický růst a rozvoj venkova bude zajištěn právě investicemi do čistých technologií, které zároveň přispějí k omezení emisí, nikoli zachováváním neúnosného "status quo", který se snaží vyjednat Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz průmyslu a dopravy.

Navrhované snížení přidělených emisních povolenek ze strany EK o 17 mil. tun emisí CO2 (91 mil. povolenek po jedné tuně oproti původnímu předpokladu 108 mil.povolenek) vyvolal dle očekávání silnou reakci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Svazu průmyslu a dopravy (SPD). Zástupci MPO i SPD shodně tvrdí, že omezené množství povolenek CO2, které nám chce Evropská unie udělit omezí ekonomický růst a sníží konkurenceschopnost českého průmyslu. Sdružení CZ Biom, stejně jako někteří podnikatelé mají však opačný názor.

Rozvoj zdravého českého průmyslu je svázán mnohými závažnějšími skutečnostmi, než je redukce emisních povolenek – nehledě na to, že již samotný závazek 8% snížení emisí skleníkových plynů plynoucí z Kjótského protokolu byl překročen o více jak 12 %, aniž by muselo být přijato jediné opatření ke snížení emisí.

Konkurenceschopnost českého průmyslu je omezena vysokým zatížením práce daněmi a dalšími odvody, nízkou produktivitou a vysokou energetickou náročností. Nevhodně nastartovaný systém provádění energetických auditů a jejich mnohdy bídná kvalita v uplynulých 3 letech nenapomohla doposud ve vyšší míře uplatňovat energeticky efektivní opatření. Díky těmto skutečnostem (mimo jiné např.  i díky neřešené deregulaci nájemného, která oddaluje energeticky efektivní opatření v bytové sféře) se také jen velmi pomalu zlepšuje vztah bankovního sektoru a jiných způsobů financování energeticky efektivních projektů a projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie. Státní energetická koncepce (SEK) schválená vládou právě před rokem (10.3.2004) přitom deklaruje pokles celkové energetické náročnosti tvorby HDP tempem až 3,5 % ročně a poměrně výrazný nárůst podílu obnovitelných zdrojů (5-6 % již v roce 2005).

Vhodně volená a vhodně prováděná opatření omezování emisí skleníkových plynů nade vší pochybnost přinesou vznik nových pracovních míst, přispějí k plnění cílů SEK i mezinárodních závazků a přispějí ke stabilnějšímu vývoji české ekonomiky. CZ Biom v tomto směru nabízí svou pomoc při hledání vhodných příležitostí k realizaci opatření v oblasti energetického využití biomasy, vývoji technologií, pěstování energetických plodin a v dalších souvisejících oblastech.

Významnou pomocí při snižování, resp. pro nenavyšování emisí skleníkových plynů by měl být právě schvalovaný zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Již nyní lákají podmínky v něm nastavené mnoho potenciálních investorů a to i z řad dřívějších odpůrců tohoto zákona, neboť podnikatelská příležitost je silnější než osobní přesvědčení. V prvních letech také hrozí, že zdaleka ne všechny zahájené projekty budou dostatečně kvalitní s ohledem na nedostatečné zkušenosti projektantů i realizačních firem, čímž by mohla být podpořena argumentace odpůrců podpory využívání obnovitelných zdrojů. CZ Biom se bude snažit svým působením na poli osvěty a poradenství tyto případné konflikty zmírnit. CZ Biom navrhuje přijmout navržené snížení počtu emisních povolenek jako minimální příspěvek k udržitelnému rozvoji a podporovat rozvoj obnovitelných energií a energetickou efektivnost důsledným přenášením závazků ze Státní energetické koncepce do praxe.

 

Některá prohlášení z českého tisku:

"Návrh Bruselu neodpovídá reálnému stavu," řekl Mravinac, tiskový mluvčí MPO. "Náš návrh byl reálně podložený, takto významné snížení by bylo vůči českým podnikům zjevně neférové. Signál z Bruselu nebereme jako definitivní stav," uvedl Mravinac.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl považuje původní český NAP za reálný a navrhovaný pokles o 17 milionů považuje za neodůvodněný. "Nedokážu si představit, že by to bylo pod sto milionů tun," uvedl. Vláda tak při nadcházejících jednáních bude muset podle Míla obhájit svůj návrh, který na podzim schválila.

Uvedl Ekolist, 10.3.2005

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslava Míla by ale snížení znamenalo poškození českého průmyslu. "Máme výrazné obavy, že vláda nebude schopna obhájit své stanovisko," řekl Míl. Podle něj může být poškozen český průmysl, navrhovaný pokles považuje za neodůvodněný.

Uvedl Ekolist

"Jakékoli snížení navrženého počtu povolenek by znamenalo, že vláda není schopna hájit zájmy České republiky v Evropské unii. Měl bych také výrazné obavy z toho, že někteří jedinci z ministerstva životního prostředí tvrdě neobhajují zájmy ČR“ řekl právu Míl.

"To, co je navrhováno k budoucímu jednání, je ze strany Unipetrolu bráno jako diskriminace nových členských států Evropské unie a zároveň by to zamezilo rozvoji našeho odvětví v České republice," řekl ČTK ředitel Unipetrolu Pavel Švarc.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Poradce Tonyho Blaira v Senátu ČR podpořil přijetí kvalitního zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie
Možnosti financování investic do úspor energie - tři roky zkušeností programu CEEF
Národní alokační plán pro obchodování s emisemi - potenciální nástroj k rozvoji fytoenergetiky

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.3.2005
Poslední změna: 16.3.2005
Počet shlédnutí: 6817

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Nepotřebujeme větší množství povolenek CO2 . Biom.cz [online]. 2005-03-15 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/nepotrebujeme-vetsi-mnozstvi-povolenek-co2>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto