Odborné články

Poradce Tonyho Blaira v Senátu ČR podpořil přijetí kvalitního zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie

Dva pověřené výbory Senátu ČR včera projednaly nový zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, o jehož dalším osudu budou rozhodovat Senátoři na schůzi Senátu zřejmě již dnes. Tento zákon je přitom klíčový pro skutečný rozvoj výroby čisté elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) také u nás v České republice. Zásadním přínosem návrhu zákona je zejména to, že investorům do zdrojů na bázi OZE poskytuje patnáctiletou záruku vyšších výkupních cen za vyrobenou elektřinu. Ačkoliv má návrh tohoto zákona velký přínos pro nové podnikatelské aktivity, zajišťuje realizaci miliardových investic v České republice, tvorbu množství nových pracovních míst a zlepšení stavu životního prostředí, jeho schválení je stále nejisté, protože část zákonodárců je proti jeho přijetí.

Na pozvání Ekologického svazu podnikatelů, o.p.s. (dále jen „ESP“) a společnosti Czech Venti a.s. přijel do České republiky pan Brian Wilson, který ve Velké Británii zastává řadu významných funkcí a v současnosti působí mimo jiné jako zvláštní zmocněnec premiéra Tonyho Blaira pro obchod se zaměřením na energetiku./1/

Při příležitosti pobytu v České republice se včera uskutečnilo setkání mezi panem Wilsonem a představiteli Senátu ČR, představiteli ESP a zástupci Ministerstva životního prostředí ČR v souvislosti se zasedáním senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (dále jen „senátní výbor“) dne 30. 3. Na programu jednání senátního výboru byl právě zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

V rámci obecné rozpravy schůze senátního výboru pronesl pan Brian Wilson projev, ve kterém vyjádřil podporu obnovitelným zdrojům energie a popsal zkušenosti z Velké Británie. Mimo jiné uvedl, že 8 % podíl výroby elektřiny z OZE v roce 2010, k němuž se zavázala Česká republika, považuje za dosažitelný cíl, neohrožující výslednou cenu elektřiny ani bezpečnost dodávek elektřiny.

ESP vítá výsledek včerejšího jednání senátního výboru, který ve svém usnesení doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Možná již dnes budeme svědky rozhodujícího projednávání návrhu zákona na schůzi Senátu ČR. Na ní senátoři rozhodnou o tom, zda po vzoru řady vyspělých zemí EU bude mít konečně i naše země kvalitní legislativu v této oblasti, která přispěje k rozvoji nového podnikatelského prostředí, vytvoří nová pracovní místa a zlepší stav životního prostředí. V zemích EU bývalé patnáctky se tato pozitiva již řadu let realizují.

Předseda ESP, ing. Antonín Rais, k výše uvedenému doplňuje: „Obnovitelné zdroje jsou perspektivním zdrojem elektřiny a energií budoucnosti, protože jsou nevyčerpatelné a neobsahují rizika spojená s dosavadními energetickými zdroji jako jsou devastace krajiny a přírody těžbou, emise množství škodlivých látek, bourání obcí a měst, produkce množství odpadů apod. Zároveň jsou velkou podnikatelskou příležitostí a vytváření nová pracovní místa. Letité praktické zkušenosti v zemích EU bývalé patnáctky to prokazují./2/

Česká republika se doposud zaměřovala zejména na výrobu elektřiny spalováním fosilních paliv a na jadernou energetiku, ačkoliv máme významný a téměř nevyužitý potenciál v oblasti čistých zdrojů energie /3/ a také v oblasti úspor energie, protože energií až příliš plýtváme. Je nejvyšší čas, také s ohledem na splnění našich evropských závazků, aby konečně i v ČR byl tento potenciál realizován a sním i řada veřejně prospěšných přínosů. Podnikatelé, ale i řada obcí a měst v ČR již několik let čekají na vytvoření vhodných podmínek pro výrobu čisté energie také v naší zemi. Tyto podmínky zajišťuje návrh nového zákona na výrobu energie zejména tím, že investorům do zdrojů na bázi OZE poskytuje patnáctiletou záruku vyšších výkupních cen za vyrobenou elektřinu.“

Poznámky:

/1/ pan Brian Wilson - je členem dolní komory Britského parlamentu (poslancem) od roku 1987. Od roku 1997 zastával celkem pět různých ministerských postů včetně pozice ministra obchodu. V letech 2001 až 2003 byl Brian Wilson ministrem energetiky. V této pozici se zasloužil především o masivní rozvoj a podporu výroby energie z obnovitelných zdroju. Poté co kvůli rodinným důvodům byl donucen odstoupit z vlády, byl požádán Tony Blairem, aby zastával roli „Premiérova zvláštního zmocněnce pro obchod se zaměřením na energetiku“. V této nové úloze Brian Wilson v těsné spolupráci s britským privátním sektorem podporuje britské investice v zahraničí se zřetelem na oblast energetiky. Začátkem roku 2003 byl Brian Wilson jmenován do vysoce prestižní pozice „Privy Councillor“.

/2/ Výroba energie z obnovitelných zdrojů je moderní a perspektivní průmyslové odvětví. V EU 15 je jednou z nejrychleji se rozvíjejících průmyslových oblastí vůbec a evropský energetický průmysl obnovitelných zdrojů představuje vrchol světového vývoje technologií v tomto odvětví. Teplárny na biomasu, kogenerační jednotky na bioplyn, velké větrné elektrárny, fotovoltaické farmy, ale i instalace solárních kolektorů v občanském sektoru se rozvíjejí v Německu, Rakousku, Dánsku, Velké Británii, Španělsku apod. Představují velký obchodní a finanční trh a staly se velmi důležité z hlediska zaměstnanosti. Pouze v Německu dnes dávají práci 130 000 lidí (jen ve větrné energetice pracuje 60 000 lidí) a zaměstnávají více lidí než jaderný a uhelný průmysl dohromady.

/3/ Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR je nyní asi 3,5 %. Nejvýznamnější z OZE jsou v tuzemských podmínkách energie z biomasy (dřevní, zemědělské a další rozložitelné odpady, bioplyn, energetické plodiny pěstované v zemědělství), dále větrné elektrárny a malé vodní elektrárny. Ověřený dostupný potenciál např. v případě využití biomasy činí téměř 200 PJ/rok. Pouze biomasa tak představuje cca 11,5 % současné spotřeby primárních energetických zdrojů a umožňuje naplnit současné stanovené cíle pro rok 2010. Dalším významným zdrojem elektřiny jsou větrné elektrárny, které je optimální budovat na vhodných lokalitách s rychlostí větru nad 6 m/s. Pro ilustraci, jedna větrná elektrárna o výkonu 1,5 MW může během 20 let svého provozu vyrobit asi 80 miliónů kilowatthodin elektrické energie, čímž nahradí 90.000 tun uhlí. Takové množství uhlí přitom představuje hromadu o velikosti 70x70x40 metrů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zákon o podpoře elektřiny z OZE prošel Senátem
10 eko-omylů prezidenta Klause
Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Nepotřebujeme větší množství povolenek CO2

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.4.2005
Poslední změna: 1.4.2005
Počet shlédnutí: 11734

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej: Poradce Tonyho Blaira v Senátu ČR podpořil přijetí kvalitního zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie. Biom.cz [online]. 2005-04-01 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/poradce-tonyho-blaira-v-senatu-cr-podporil-prijeti-kvalitniho-zakona-na-podporu-obnovitelnych-zdroju-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
21 May 2007 11:26 kkk
- inij
21 May 2007 11:26 kkk
- inij
21 May 2007 11:26 kkk
- inij
21 May 2007 11:26 kkk
- inij
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto