Projekty

Vyhláška o biologických postupech zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Na této stránce jsou umisťovány informace související s připravovanou vyhláškou o biologických postupech zpracování biologicky rozložitelných odpadů a kontakty na odborníky, kteří se věnují přípravě podkladů pro vyhlášku.

 
 

Úsilí o vypracování vyhlášky vyplynulo z práce na Realizačním programu ČR pro biologicky rozložitelné odpady, který tuto vyhlášku požaduje coby nejdůležitější opatření, které je nutné učinit k dosažení požadavků Směrnice o skládkách odpadů (1999/31/EC) a Plánu odpadového hospodářství ČR.

 

Soubory ke stažení

Název souboru Odkazy na soubory1 Poznámky
Pozměňovací návrh pro se zmocněním k vypracování vyhlášky o biologicky rozložitelných odpadech se zapracovanými připomínkami. PDF SXW DOC Pozměňovací návrh by měl být předložen k projednání v Podvýboru pro hospodaření se surovinami a odpady Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
2. verze pozměňovacího návrhu. PDF SXW DOC
3. verze pozměňovacího návrhu. PDF SXW DOC
4. verze pozměňovacího návrhu. PDF SXW DOC
5. verze pozměňovacího návrhu. PDF SXW DOC
6. verze pozměňovacího návrhu (s návrhy na úpravu).     DOC
7. verze pozměňovacího návrhu     DOC
Překlad zmocnění pro rakouskou vyhlášku o kvalitativních požadavcích na komposty. PDF SXW DOC  
Návrh vyhlášky - 6. verze     ZIP Archiv ve formátu ZIP obsahuje i přílohy (celkem 7). Návrh vypracovalo Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M.
Návrh vyhlášky - (část zabývající se kvalitou kompostů). PDF DOC ZIP
První verze návrhu struktury vyhlášky. PDF SXW DOC  
Druhá verze návrhu struktury vyhlášky. PDF SXW DOC
Třetí verze návrhu struktury vyhlášky. PDF SXW DOC
Dopis obcím - žádost o vyjádření k záměru na vytvoření vyhlášky     DOC  
Souhrn vyjádření obcí     DOC  
Stanovisko Ing. Jiřího Dostála, CSc. (Agroeko Žamberk) k pozměňovacímu návrhu. PDF SXW DOC  
Stanovisko Centra pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M. k pozměňovacímu návrhu. PDF SXW DOC  
Poznámka Ing. Jana Habarta (Česká zemědělská univerzita) k pozměňovacímu návrhu. PDF SXW DOC  

 

Odborníci podílející se na tvorbě podkladů

(Jména jsou řazena abecedně dle příjmení.)

Jméno Aktivity / specializace Zaměstnavatel Kontakty
Ing. Vlastimil Altman Technologie a logistika zpracování BRO Česká zemědělská univerzita Na osobní stránce
Ing. Bc. Antonín Bilek Praxe zracování BRO anaerobními technologiemi KOHIMEX, spol. s r.o. E-mail
RNDr. Vladimíra Bryndová Analytika kompostů a substrátů Ekola Bruzovice s.r.o. E-mail
Ing. Michaela Budňáková Využívání BRO v zemědělství, legislativa hnojiv Ministerstvo zemědělství E-mail
Ing. Jiří Dostál, CSc. Využívání BRO v zemědělství Agroeko Žamberk E-mail
Ing. Miroslav Florian Využívání BRO v zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský E-mail
Ing. Josef Gabryš Praxe využívání BRO JOGA Luhačovice E-mail
Ing. Martin Grygara Hodnocení kvality kompostů Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M. Na osobní stránce
Ing. Jan Habart Stabilita kompostů a zbytkového odpadu (po MBÚ) Česká zemědělská univerzita Na osobní stránce
Ing. Ivo Hauptman Legislativa ochrany půd Ministerstvo životního prostředí E-mail
Ing. Květuše Hejátková Praxe farmářského kompostování ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura Na osobní stránce
Luboš Hora Praxe využívání BRO Ekodendra Na osobní stránce
Bc. Alla Iljučoková Praxe využívání BRO Ekodendra E-mail
Ing. Antonín Jelínek, CSc. Vztah legislativy odpadů s legislativou ovzduší Výzkumný ústav zemědělské techniky Na osobní stránce
Ing. Miroslav Kajan Praxe zracování BRO anaerobními technologiemi ČOV s.r.o., Třeboň Na osobní stránce
Ing. Zdenka Kotoulová Produkce a zpracování BRO SLEEKO, Praha E-mail
Ing. Kateřina Kozová Hospodaření s BRKO v obcích Krajský úřad Moravskoslezského kraje E-mail
Ing. Miloslav Maňásek Praxe využívání BRO O T R s.r.o. Na osobní stránce
Ing. Ladislava Matějů Zdravotní rizika využívání BRO Státní zdravotní ústav E-mail
RNDr. Dragica Matulová, CSc. Hodnocení kvality kompostů Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M. Na osobní stránce
Ing. Marie Michalová Hodnocení kvality kompostů Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M. E-mail
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. Vztah legislativy odpadů s legislativou hnojiv Výzkumný ústav zemědělské techniky Na osobní stránce
Ing. Petr Plíva, CSc. Technika a technologie využívání BRO Výzkumný ústav zemědělské techniky Na osobní stránce
Ing. Věra Rozsypalová Hospodaření s BRO v Klatovech a Plzeňském kraji Městský úřad Klatovy E-mail
Ing. Dagmar Sirotková Hodnocení kvality kompostů Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M. E-mail
Ing. Antonín Slejška Pozměňovací návrh CZ Biom Na osobní stránce
Ing. Karel Staněk Praxe využívání BRO AGRO CS, divize Agroslužby - komposty E-mail
Ing. Ivana Soukalová Praxe využívání BRO Ekodendra E-mail
Ing. Miloš Šťastný Hospodaření s BRKO v obcích Krajský úřad Zlínského kraje E-mail
Ing. Vlastimil Šunka Hospodaření s BRO v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje E-mail
Ing. Jan Švejkovský Praxe využívání BRO JENA Na osobní stránce
Ing. Zdeněk Valečko Praxe využívání kalů z ČOV a dalších BRO. ACRO - vývojový a realizační ateliér, Karlovy Vary Na osobní stránce
Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Kompostárenské technologie, legislativa BRO. Výzkumný ústav rostlinné výroby Na osobní stránce
Ing. Anna Vedralová Hospodaření s BRO v Praze Magistrát hlavního města Prahy E-mail
Ing. Michaela Velíšková Legislativa biologicky rozložitelných odpadů Ministerstvo životního prostředí E-mail
MUDr. Magdalena Zimová Zdravotní a environmentální rizika využívání BRO, vztah s nařízením 1774/2002 EC Státní zdravotní ústav Na osobní stránce

 

Užitečné odkazy

 

Zasílání vyjádření

Prosíme zejména starosty, pracovníky odborů životního prostředí na krajích a pověřených obcích, odborníky zabývající se problematikou BRO a další lidi, kteří mají profesně blízko k problematice využívání BRO, aby nám poskytli své vyjádření či stanovisko k záměru přípravy vyhlášky.

Před napsáním Vašich připomínek Vám doporučujeme si přečíst zejména:

{switch({cookie:userbiom}).+:{view.php3?vid=1064&cmd[1064]=c-1-{cookie:userbiom}}}
Vaše jméno
Organizace / obec
Adresa
E-mail
Telefon
Fax
Stanovisko / vyjádření k záměru zpracování vyhlášky
Technické a formální poznámky

Před odesláním si prosím text Vašeho vyjádření ještě jednou přečtěte

 

Poznámky

1. Poznámka k formátům souborů

Tučně je vyznačen formát, ve kterém byl vytvořen originální soubor. Soubory ve formátu PDF je možné prohlížet ve volně šiřitelném programu Acrobat Reader. Soubory ve formátu SXW je možné prohlížet a editovat ve volně šiřitelném balíku kancelářských aplikací OpenOffice.org. Soubory ve formátu DOC je možné prohlížet a editovat v programech MS Office, 602PC SUITE, OpenOffice.org, atd.

 

 


Datum uveřejnění: 15.7.04
Poslední změna: 20.1.2009
Počet shlédnutí: 8210