LEGISLATIVA

262/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

262

VYHLÁŠKA

ze dne 6. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) a § 90 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:


Čl. I

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007 Sb., vyhlášky č. 267/2007 Sb., vyhlášky č. 60/2008 Sb., vyhlášky č. 75/2008 Sb. a vyhlášky č. 30/2009 Sb., se slova "Broumovské stěny NA Bělý, Božanov, Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice, Slavný, Suchý důl, Výnos MK č. 55.763/55 (5. 3. 1956)" zrušují.


Čl. II

V příloze II výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988, č. j. 14200/88, o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění pozdějších předpisů, se slova "SPR "Malý Bezděz", k. ú. Bezděz II v okrese Česká Lípa; částka 264/1949 Ú. l." zrušují.


Čl. III

Zrušuje se:
1.
Výnos Ministerstva kultury č. 55.763/55 ze dne 5. 3. 1956.

2.
Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 2308/1949 Ú. l. II ze dne 3. 11. 1949.


Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.


Ministr:

doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. října 2009 Poslední změna: 20. srpna 2009 Počet shlédnutí: 1786