LEGISLATIVA

267/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)

267

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP
ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) a § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.:


Čl. I

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb. a vyhlášky č. 141/2007 Sb., se slova "Javořina, UH, Strání, + Výnos MŠVU č. 87.134/51 (9. 3. 1951)", "Žebračka, PR, Přerov" a slova " + Vyhláška MŠVU č. 68.199/49 (4. 6. 1949)" zrušují.


Čl. II

V příloze II výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. listopadu 1988, č. j. 14.200/88 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná, ve znění pozdějších předpisů, se slova "SPR "Javořina", k. ú. Strání v okrese Uherský Brod; částka 73/1951 Ú. l." a slova "SPR "Žebračka", k. ú. Přerov v okrese Přerov; částka 143/1949 Ú. l." zrušují.


Čl. III

Zrušuje se:

1.
Výnos MŠVU č. 87.134/51-IV/5 ze dne 9. 3. 1951.

2.
Vyhláška MŠVU č. 68.199/49 ze dne 4. 6. 1949.


Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. listopadu 2007 Poslední změna: 26. října 2007 Počet shlédnutí: 3052