LEGISLATIVA

30/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

30

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí
České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) a § 90 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007 Sb., vyhlášky č. 267/2007 Sb., vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky č. 75/2008 Sb., se mění takto:

V příloze č. V se slova "Boubínský prales PT Horní Vltavice, Včelná p. B. + Výnos MŠVU č. 2.224/58 (15. 1. 1958), Dářko ZR Radostín u Vojnova Městce, Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933), Novozámecký rybník CL Jestřebí, Zahrádky Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933), Klokočka MB Bělá p. B. + Výnos MK č. 18.830/56 (14. 1. 1956), Peklo CL Kvítkov, Zahrádky, Sosnová Výnos MKI č. 13.903/67 (18. 11. 1967), Swamp CL Doksy Výnos MK ČSR č. 17.976/72 (29. 12. 1972), Šejval PU Radhošť Vyhláška ONV Pardubice (12. 5. 1982), Holina CH Lázně Kynžvart, Valy u Mar. Lázní Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990), Modlivý důl RK Potštejn + Výnos MK č. 2.783/56 (4. 7. 1956) a U Houkvice RK Petrovice n. Orlicí + Výnos MK č. 45.964/54 (5. 8. 1954)" zrušují.


Čl. II

Zrušuje se:

1.
Příloha č. XXIX výnosu Ministerstva kultury ČSR č. 17.094/87-VI/2, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť, ze dne 21. prosince 1987.

2.
Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.976/72, o zřízení chráněné studijní plochy "Swamp", ze dne 29. prosince 1972.

3.
Výnos Ministerstva školství a kultury č. 2.783/56, o zřízení státní přírodní rezervace "Modlivý důl", ze dne 4. července 1956.

4.
Výnos Ministerstva kultury č. 26.374/54 - IX, o zřízení rezervace "U Glorietu", ze dne 5. června 1954.

5.
Výnos Ministerstva kultury č. 45.964/54 - IX, o zřízení rezervace "U Houkvice", ze dne 5. srpna 1954.

6.
Výnos Ministerstva školství a kultury č. 2.224/58 _ D/1, o novém vyhlášení a rozšíření státní přírodní rezervace "Boubínský prales", ze dne 15. ledna 1958.

7.
Výnos Ministerstva kultury č. 18.830/55, o zřízení státní přírodní rezervace "Klokočka", ze dne 14. ledna 1956.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. února 2009 Poslední změna: 21. února 2009 Počet shlédnutí: 2314