Rychle rostoucí dřeviny

Zakládání výmladkových plantáží

osnova

 • Posouzení kvality pozemku
 • Volba technologie pěstování a odrůdy
 • Posouzení pozemku odborem ochrany přírody na obecním úřadě s rozšířenou pravomocí
 • Žádost o závazné stanovisko odboru ochrany přírody
 • Příprava půdy – odplevelení, orba, vláčení
 • Výsadba neinvazivních odrůd dle seznamu nepůvodních a neinvazivních odrůd schváleného Ministerstvem životního prostředí
 • Ruční výsadba
 • Mechanizovaná výsadba
 • Pásový poloautomatický sázecí stroj řízků (topol)
 • Kolový poloautomatický sázecí stroj řízků (topol)
 • Poloautomatický sázecí stroj řízků z celých prutů (vrba)
 • Aplikace půdního herbicidu ihned po výsadbě
 • Mechanická údržba plantáže během vegetace
 • Chemická ochrana – možnosti
 • Celkový herbicid
 • Půdní herbicid
 • Proti jednoděložným plevelům
 • Desikace plevelů
 • Hnojení
 • Mechanická ochrana porostu před zvěří
 • Sklizeň štěpky pro energetické účely
 • Vícefázová
 • Dvoufázová
 • Jednofázová
 • Těžba dřeva
 • Energetické využití (elektrárny, teplárny, rodinné domy)
 • Pro výrobu nábytku (dýha, překližka, dřevotříska)
 • Likvidace plantáže

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

akce

V současné době neprobíhá žádná akce

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější