Rychle rostoucí dřeviny

Registrované druhy, klony RRD v ČR

Rostliny vhodné k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely v ČR vymezuje “Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny“ Ministerstva životního prostředí, který zpracoval kolektiv oddělení fytoenergetiky VÚKOZ, v. v. i.. Aktualizovaný seznam (pdf) naleznete na stránkách www.vukoz.cz.

Povolení výsadby

Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické využití je v ČR upravováno právními požadavky ze strany rezortů MŽP a MZe. V následujícím přehledu naleznete výčet nejdůležitějších legislativních dokumentů týkajících se pěstování rychle rostoucích dřevin a ochrany přírody a krajiny:

Legislativní přehled bude doplněn.

členové Sekce cíleně pěstovné biomasy

mapa služeb

akce

V současné době neprobíhá žádná akce

Facebook

poradna

Vaše dotazy můžete posílat na poradna.rrd@biom.cz.

projekt BIO-HEAT

Vznik sekce byl podpořen aktivitami projektu BIO-HEAT realizovaného v rámci programu Inteligent Energy Europe (IEE).

bio-heatInteligent Energy Europe

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek nesou jejich autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není zodpovědná za jakékoli využití informací zde obsažených.

nejčtenější