Odborné články

Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004

Jednání AEBIOM se konalo v italském městečku Dobbiaco-Toblach ležícím blízko hranice s Rakouskem v pátek 8. října 2004 a následující den bylo následováno exkurzí na několik bioenergetických projektů.

Obr. 1: Schůze AEBIOM

Poznámky z jednání

EUBA (Bulharsko) byla přijata jako plný člen AEBIOM.

Kent Nyström (prezident AEBIOM) se v únoru setkal s Riesgo Villanueva z DG TREN. V červnu měl coby zástupce AEBIOM přednášku na konferenci World Bioenergy 2004. Setkal se s Tordem Fjällströmem (prezidentem EUBIA) - EUBIA se nyní především snaží hledat komerční projekty pro své členy, ale to by se mohlo v budoucnu změnit. Tord Fjällström bude pozván na příští schůzi AEBIOM.

Jean Marc Jossart (tajemník AEBIOM) informoval o:

 • konferenci AEBIOM o peletách (květen 2004),
 • informačním dni k 6. rámcovému programu,
 • setkání EREC 26. června ke směrnici o elektřině,
 • setkání DG Enterprise 8. července ke vztahům mezi dřevozpracujícím průmyslem a bioenergetickými zdroji,
 • spolupráci WWF týkající se kampaně ke zprávě o bioelektřině,
 • podání a přijetí třech evropských projektů,
 • vypracování a předložení nových stanov AEBIOM.

V červnu bylo vydáno 12. číslo časopisy Biomass News. 13. číslo by mělo být vytištěno začátkem roku 2005. Příspěvky do tohoto čísla musí být dodány do konce prosince. Hlavním tématem bude příspěvek bioenergie ke Kjótskému protokolu.

Karl Hangelberger informoval od Dnech biomasy regionů. Každým rokem přibývá počet dnů otevřených dveří a dalších akcí organizovaných v rámci Dnů biomasy regionů. V tomto roce v Německu proběhlo 720 akcí, v Belgii 11, v Jižních Tyrolech 1 akce a ve Slovinsku 1 akce. V průběhu neformální diskuse byla s Karlem Hangelbergem domluvena spolupráce CZ Biom na následujících ročnících Dnů biomasy regionů.

Byl připraven manifest č. 2 - pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech.

AEBIOM byl prezentován na několika konferencích po celé Evropě. Byl publikován přehled využívání biomasy v Evropě v knize Obnovitelná energie v Evropě. AEBIOM se pokusí tuto kapitolu publikovat na svém webu.

AEBIOM se podílel/podílí na organizaci následujících konferencí:

AEBIOM byl tento rok dosti aktivní v podávání projektů. Výsledky jsou následující:

 • odmítnutý byl zatím pouze Crescendo, Promise
 • podaný byl Bioenergy Vision (coordinuje CRES)
 • přijatý, ale zatím v jednání: K4RES-H, Boosting Bio, Eubionet II
 • přijatý a zahájený: Využívání biomasy v Brianze
 • před podáním: SENECA, NILE

Po vstoupení nových stanov v platnost, budou současní členové automaticky součástí řídícího výboru. Představenstvo budou tvořit: jeden prezident, jeden víceprezident a maximálně pět členů představenstva. Představenstvo bude volit tajemníka AEBIOM. Volba představenstva proběhne na příští schůzi AEBIOM. Nové stanovy rovněž umožní nové druhy členství (firmy, nevládní organizace, apod.)

Detailně byla diskutována budoucnost AEBIOM. Všichni členové AEBIOM se shodli na nutnosti posílit schopnost AEBIOM lobbovat v EU. S tím souvisí potřeba zvýšit počet pracovníků v sekretariátu. Díky úspěchům v získávání projektů, bude Jean-Marc Jossart v roce 2005 pracovat na většinu svého úvazku pro AEBIOM, ale je nezbytné získat ještě jednoho pracovníka.

Co se týče financování AEBIOM, tak zaznělo několik nápadů, které budou dále diskutovány:

 • získávat soukromé společnosti za členy,
 • zvýšit poplatky pro stávající členy, jejichž výše by se mohla odvíjet od jejich obratu (zde se rovněž řešila námitka CZ Biom, jak by se vypočítávaly poplatky pro členy, kteří mají širší aktivity než jen energetické využívání biomasy - převážilo mínění, že u těchto organizací by se mělo vycházet z obratu z něhož by byly odečteny příjmy z jiných aktivit, což by v případě CZ Biom byla zejména sekce kompostování),
 • rozvinout komerční aktivity, jako je např. prodávání knih.

Příští schůze se bude konat v pátek 4. března 2005 v Bruselu.

Exkurze

Po ukončení schůze AEBIOM následovala exkurze na místní výtopnu a v blízké budoucnosti i elektrárnu. Jde o jeden z patnácti lokálních výtopen v Jižním Tyrolsku, kde bioenergie pokrývá 20% celkové spotřeby energie. Toto procento by v roce 2005 mělo vzrůst na 25%.

Závod tvoří tři kotle na biomasu a jeden kotel spojený s organickým rankinovým cyklem (ORC) pro kogeneraci. ORC modul bude pracovat ve dvou cyklech nestlačeného termálního organického oleje a silikonového oleje. Distribuce tepla je realizována prostřednictvím 76 km trubek. Celkový tepelný výkon je 26,6 MW a elektrický bude 1,5 MW.

Závod je vlastněn 520 podílníky. Celková investice činila 25 miliónů EUR.

Obr. 2: Budova se dvěma kotli na biomasu s elektrostatickým odlučovačem
Obr. 3: Modul organického rankinova cyklu

Náklady na cestu

Položka       Euro
Cesta vlakem Praha -> Dobbiaco a zpět + rezervace 7 670 239
Ubytování (noc z 8. na 9.) 2 186 68
Stravné 4 339 135
CELKEM 14 195 442

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu
O nás bez nás? Co se dělo na výročním zasedání AEBIOMU
Přehled událostí týkajících se právního rámce klimatických změn za rok 2005
Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004)
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Zahájení Evropských dní biomasy regionů
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Výtah ze zápisu ze schůze AEBIOMu 18. února 2002
Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Zahraniční spolupráce s AEBIOM
Poziční zpráva AEBIOMu k akčnímu plánu pro tekutá biopaliva

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.11.2004
Poslední změna: 21.11.2004
Počet shlédnutí: 8080

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004. Biom.cz [online]. 2004-11-22 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/zapis-ze-setkani-aebiom-8-9-rijna-2004>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto