obrázek

Budova se dvěma kotli na biomasu s elektrostatickým odlučovačem

Budova se dvěma kotli na biomasu s elektrostatickým odlučovačem

Skupina členů AEBIOM stojí před budouvou výtopny se dvěma kotli na biomasu vybavenými elektrostatickými odlučovači
Autor: Jean-Marc Jossart


Zpět