Odborné články

Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii

Čína i Spojené království sází na energii z biomasy, zvyšují investice do tohoto sektoru a násobí instalovaný výkon bioenergetických provozů. Zatímco však Čína začíná tlačit na komercializaci obchodu, v UK čelí nestabilní politice podpory nízko-emisních zdrojů energie.

Čína zveřejnila svůj 13. pětiletý plán pro rozvoj bioenergie

Dne 5. prosince 2016 Čínský národní energetický úřad (China National Energy Bureau) vydal 13. pětiletý plán bioenergetického rozvoje (2016 – 2020). V plánu stojí, že do roku 2020 má být čínská bioenergie již široce komerčně využívána. Množství zpracované biomasy má dosáhnout 58 milionů tun standardního uhlíkového ekvivalentu (SUE) za rok. Celkový instalovaný výkon energie z biomasy má dosahovat 15 GW, včetně 7 GW ze zemědělských a lesnických reziduí, 7,5 GW z komunálního odpadu a 0,5 GW energie z bioplynu. Investice do nových bioenergetických provozů mají činit 196 miliard čínských juanů.

Čína je na zdroje biomasy bohatá. Reziduální biomasa ze zemědělství, lesnictví a komunálního odpadu odpovídá 460 milionům tun SUE. V roce 2015 představovala využitá biomasa 35 milionů tun SUE. Biomasový průmysl je však stále na počátku rozvoje.

Tab. 1: Současné využití biomasy v Číně

Tab. 2: Cíle 13. pětiletého akčního plánu pro využití biomasy v Číně

Aby bylo dosaženo cílů plánu, jsou očekávány zvýšené investice, a to:

  • 40 mld. čínských juanů do energie z biomasy,
  • 120 mld. čínských juanů do bioplynu-biomethanu,
  • 18 mld. čínských juanů do vytápění peletami a briketami,
  • a 18 mld. čínských juanů do biopaliv.

Čína očekává, že s sebou bioenergie přinese významné environmentální výhody. Do roku 2020 má nahradit 58 mil. tun uhlí a zredukovat emise o 150 mil. tun CO2, 52 mil. tun prachových částic, 1,4 mil. tun SOX a o 0,44 mil. tun NOX. Současně má vzniknout okolo 4 milionů pracovních míst.

Plán vyzdvihuje důležitost role vytápění peletami a briketami v rozvoji bioenergie. Udává za cíl zvýšení produkce pelet a briket, a to z 8 mil. tun na 30 mil. tun za rok. Vytápění peletami a briketami bude hrát důležitou roli v nahrazování uhlí na území se silně znečištěným ovzduším, jako jsou Jing-Jin-Ji, Yangtze River Delta, Pearl River Delta a severovýchodní Čína. To představuje pro výrobce kotlů na biomasu a rozvoj jejich obchodu obrovskou příležitost.

Produkce biomethanu se v UK od roku 2016 zdvojnásobila

Spojené království má podle nové zprávy publikované Asociací pro anaerobní digesci a bio-zdroje (Anaerobic Digestion and Bioresources Association - ADBA) téměř 90 stanic, které se podílejí na dodávkách plynu do sítě, dvojnásobný počet oproti minulému roku. Prosincová zpráva o obchodu 2016 (December 2016 Market Report), která hodnotí růst, rozvoj a změny na trhu průmyslu s anaerobní digescí v UK, byla zveřejněna v rámci každoroční Národní konference týkající se anaerobní digesce a bio-zdrojů, pořádané ve Westminsteru. Ta ukazuje, že celkový počet AD stanic, které jsou již v ostrém provozu, narostl ze 424 stanic před rokem na 540 stanic současného stavu, a poskytuje tak více kapacity pro recyklaci gastroodpadu, udržitelné zemědělství, čištění odpadních vod, více nízko-uhlíkové elektřiny a biomethanu distribuovaného do sítě. Za 1 rok tak došlo ke snížení emisí skleníkových plynů v UK téměř o 1 %.

Zelený plyn je mainstreamem

Nárůst bioenergetických provozů a produkovaného bioplynu, přišel i navzdory nejisté budoucí politice v oblasti nízkouhlíkové podpory, což podle varovných zpráv ADBA stíží další rozvoj v tomto sektoru.

,,V roce 2015 a 2016 se stal zelený plyn mainstreamem s biomethanem, který v současnosti vytápí okolo 170 000 domácností v UK, aniž by domácí museli sami dělat cokoliv jinak. Biomethan v síti je tedy skutečný úspěch Iniciativy pro obnovitelné teplo (Renewable Heat Incentive – RHI) a my se již těšíme, až vláda zařadí tyto stanice i do další fáze schématu podpory,‘‘ komentuje Charlotte Morton, výkonná ředitelka ADBA.

Nicméně iniciativy pro obnovitelnou elektřinu jsou v současné době silně omezovány, což je podle ADBA  ,,obrovská škoda a promeškaná příležitost‘‘.

,,Se správnou podporou by mohl průmysl s bioplynem dodat v příštích dvou letech 250 MW nové generační kapacity – dost na to, abychom dosáhli našeho malého cíle, 10% podílu do zimy 2018, a přinesl tak výhody pro hospodaření, recyklaci a ekonomiku. BEIS1  by měl neprodleně rozdělit rozpočet UK Feed-In Tariffu (FIT) a navýšit investice do této vitální infrastruktury obnovitelných zdrojů energie‘‘, dodává Morton. 

1 Ministerstvo obchodu, energetiky a rozvoje průmyslu UK (The Department for Business, Energy and Industrial Strategy)

* Převzato z časopisu Bioenergy International 7-2016 (90), Released December 2016, Originální články: UK biomethane production doubled 2016 (str. 24) a China releases 13th Five-Year-Plan for Bioenergy (str.25)

**Autor titulního obrázku: Ron, Flickr.com

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioenergetické centrum
Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení
Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu
Biologicky rozložitelný komunální odpad a související legislativa

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 8.2.2017
Poslední změna: 9.2.2017
Počet shlédnutí: 7522

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii. Biom.cz [online]. 2017-02-08 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/biomasova-petiletka-v-cine-a-pokroky-s-biomethanem-v-britanii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto